(15.20 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Dále je zde návrh pana poslance Bendy na vyřazení bodu 34, což je vládní návrh zákona o ochraně zdraví.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení tohoto bodu z programu schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 20, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 100. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dále je zde návrh, aby bylo zrušeno pevné zařazení bodu 34.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 21, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 47, proti 73. Tento návrh byl zamítnut.

 

Jako poslední z návrhů na úpravu pořadu schůze je návrh pana poslance Soukupa, aby dne 29. 6. v 18.30 byl zařazen bod uznání arménské genocidy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 22, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro návrh 65, proti 21. Tento návrh byl zamítnut.

 

Myslím, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly, a nyní budeme hlasovat o návrhu pořadu schůze jako celku.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh pořadu schůze tak, jak byl schválen včetně úprav. Kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 23, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti 22. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Přečtu ještě omluvy, které ke mně dorazily. Dnes, resp. od 28. 6. do 1. 7. z důvodu zahraniční cesty se omlouvá pan poslanec Pavel Plzák a dále do 16 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka.

A jako prvnímu udělím slovo panu poslanci Klánovi jako místopředsedovi volební komise. Prosím. Požádám vás o klid, aby bylo rozumět, co pan poslanec přednáší. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že byl zařazen nový bod zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ a ÚOKFK Policie České republiky k 1. srpnu 2016, vyhlašuji lhůtu pro podávání návrhů poslaneckých klubů na členy komise této Poslanecké sněmovny, a to dnes do 17 hodin. Žádám tedy, aby jednotlivé poslanecké kluby ve stanovené lhůtě předložily své návrhy do sekretariátu volební komise, místnost číslo 209. Současně svolávám schůzi volební komise na dnes v 17.30 ke klavíru.

Volba předsedy vyšetřovací komise proběhne v pátek 1. července v 9 hodin ráno. Počítám tedy s vyhlášením lhůty na doručení nominací poslaneckých klubů na předsedu této vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ihned po jejím ustavení, což bude zítra, tedy ve středu 29. června, kolem 18. hodiny. Lhůtu na nominace na předsedu vyšetřovací komise vyhlásíme do středy 29. 6. přibližně konkrétně třeba do 19 hodin. To si upřesníme zítra. O dalším postupu samozřejmě vás budu informovat až po ustavení této vyšetřovací komise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvy. Dne 28. a 29. 6. z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška a dále od 15.45 do konce jednání z důvodu povinnosti v regionu se omlouvá pan poslanec Zdeněk Soukup.

Než budeme pokračovat v zařazených bodech, předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Než přistoupíme k projednávání návrhů zákonů vrácených a zamítnutého Senátem, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Václavu Homolkovi, Karlu Kratochvílemu, Miroslavu Nenutilovi, Ivo Valentovi a Miloši Vystrčilovi v Poslanecké sněmovně. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu vám byly rozdány do vaší pošty.

 

Ptám se tedy, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 24, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 114, proti žádný. Návrh byl schválen.

 

Prvním bodem našeho odpoledního jednání tedy bude

1.
Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
/sněmovní tisk 275/6/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 275/7. Vítám mezi námi pana senátora Karla Kratochvíleho. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil pan senátor. Prosím, pane senátore. Pardon, pane senátore, vy jste navrhovatel, předpokládám? (Zpravodaj.) Vy jste zpravodaj? (Ano.) A kde máme navrhovatele prosím? Moc se omlouvám, ale potřebovali bychom ještě jednoho senátora. Pan předseda Stanjura se hlásí. Omlouvám se.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že situace je poměrně jednoduchá. Musíme hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu do příchodu zástupce navrhovatele. Jinak to prostě není možné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, pane předsedo, předběhl jste mě. Chtěl jsem tak učinit. Jestliže není přítomen nikdo z navrhovatelů, tak budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do přítomnosti alespoň jednoho z navrhovatelů. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 25, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 101, proti 3. Návrh byl přijat.

 

A já se omlouvám panu senátorovi, že vážil zbytečně cestu, a přerušuji jednání tohoto bodu do přítomnosti navrhovatele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP