(9.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ale spor, který vedeme, je o tom, kdo má mít kompetenci o tom rozhodovat. A my jsme přesvědčeni, že to je Poslanecká sněmovna a taky Senát, protože zákony standardně probíhají. A že to jde schválit zákon, který mimořádně zvyšuje důchod jinak než podle valorizačního vzorce, o tom jsme se přesvědčili už v tomto volebním období, minimálně jeden takový návrh zákona jsme schválili. To je ten spor, který vedeme.

To je důvod, proč návrh zákona nakonec nepodpoříme. A poprosil bych zejména představitele vládních stran, aby neříkali, že ten, kdo nepodpořil tento návrh zákona, je proti zvyšování důchodů. Není to pravda. Naopak některé pozměňovací návrhy, a možná je podpoříte, od mých kolegů říkají, že minimální zvýšení bude 1,2 %.

Ale poprosil bych, jestli bychom se mohli vrátit k číslům, protože uváděný zvýšený výdaj o 4,6 miliardy prostě není správný a nemůže být správný. Ale nejsem ten, kdo má k dispozici přesná čísla o aktuálním počtu seniorů a podobně. Ale je to jednoduché. Jestliže vezmu počet seniorů krát 3 600 dostanu roční výdaj, ale není to v žádném případě 4,6 miliardy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolega Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já zareaguji na ten dotaz. 4,6 miliardy je ten rozdíl mezi stávajícím právním stavem a tím mým návrhem. To znamená, že zákonná valorizace, která je v nějaké předpokládané výši, a můj návrh. A 4,6 miliardy je ten rozdíl. Jinak jsem vycházel z čísel, která mně poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Faktická poznámka pana předsedy Stanjury.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jestli jsem to dobře pochopil, tak je to přesné číslo, které vychází z odhadu. Vy už odhadujete, kolik bude valorizační vzorec na konci roku 2016. Rozumím tomu dobře? Můžete nás s tím odhadem seznámit, kolik to tedy bude dělat, když je navýšení 4,6? Já myslím, že to není korektní debata. Korektní debata by byla: dneska máme nějaký stav, pokud přijmeme tohle a nebude použit standardní valorizační vzorec, znamená to 300 korun měsíčně navíc, což znamená ročně zhruba, kdybych to měl tipnout, někde mezi 7 a 8 miliardami. Ale říkám, že nemám přesná čísla. To je korektní informace. Nijak se nemění obsah pozměňovacího návrhu a není důvod toto číslo skrývat a říkat, že máme nějaký odhad, my ostatní ho nemáme, my si myslíme, že bude takové průměrné zvýšení reálné mzdy, myslíme si, že bude takováto inflace a k tomu ten náš návrh je plus 4,6 miliardy. To prostě není korektní číslo a korektní debata. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě řádná přihláška pana poslance Opálky.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, musím říci, že nás sice ten návrh také překvapil, ale když se to v koalici projednalo, a koalice je předpokládám rozpočtově zodpovědná, tak není důvod, abychom tento návrh nepodpořili.

Co se týká 4,6 miliardy, je to v podstatě navýšení o jeden procentní bod. Když vezmeme celkový objem prostředků, které jsou na důchody, tak to je to 1 % z toho, což si myslím, že poměrně odpovídá.

Závěrem chci jenom říci, že koneckonců jde v případě vlády o politické rozhodnutí, o vrácení se k režimu, který už byl. Jedna z těch brzd při rozhodování bude i schválený rozpočet v kapitole pro výdaje na důchodovém účtu, takže to není zcela bez brzdy, i když to tak navenek vypadá. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud nejsou žádné další přihlášky do rozpravy, tak rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě budeme hlasovat. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou, a pokud má kdokoliv variantní návrhy, teď je prostor na jejich uplatnění. Nejprve pan zpravodaj.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, já mám teď poměrně usnadněnou situaci vzhledem k tomu, že kolega Vilímec tady velmi podrobně vysvětlil, co znamenají jeho pozměňovací návrhy, a nikoliv jenom jeho, ale i kolegy Beznosky. Já se pak už nebudu věnovat vysvětlování návrhů, které jsou pod bodem A1, A2, ať už jedna varianta, nebo druhá varianta, kde to kolega Vilímec vysvětlil.

Já jenom ještě jednu poznámku k těm 2,7. Prosím vás, to není dogmatické číslo, to je do 2,7.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, já se obávám, že teď není rozprava. Takže prosím pouze proceduru.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Takže procedura. Napřed bych chtěl říct, že návrh na zamítnutí nebyl podán, takže nebudeme hlasovat o zamítnutí. Pokud se týká legislativně technické opravy, kterou tady navrhl kolega Vilímec, ta je navržena i garančním výborem, on to tady vlastně řekl, kde se doporučuje oprava v bodě A3 tak, že slova "bod 3 zní" se nahrazují slovy "bod 2 zní". To je totožné s tím, co navrhoval kolega Vilímec. (V sále je neklid.)

Pak jsou tady varianty, které kolega Vilímec vysvětloval, kde se jedná o navýšení z 9 % na 9,5 a na 10. Já bych doporučoval, abychom napřed hlasovali o navýšení na 9,5 a poté teprve jako druhou variantu, abychom hlasovali o variantě, která je teď momentálně pod bodem 2, ale která zvyšuje číslo 9 na 10.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, já prosím o klid. Probíhá diskuse o proceduře, věnujme tomu pozornost. Usaďte se na svá místa a poslouchejte.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Pak je tady návrh A3, což je návrh, který hovoří o spodní hranici 1,2 a možnosti až 1,8. Samozřejmě, co je tady napsáno, znamená, že by to muselo projít rozpočtovým výborem, to je varianta A3. A návrh B je návrh kolegy Sklenáka, který to navyšuje z 1,7 na 2,7 %. A potom se hlasuje o návrhu zákona jako celku.

Já myslím, že procedura je vcelku jasná, že je možné požádat, abychom tuto proceduru schválili, pane předsedající, a touto procedurou se řídili při hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To samozřejmě učiním, ale zeptám se, zda někdo navrhuje nějaký jiný postup. Je to v souladu. V tom případě ještě jednou zazvoním.

 

Budeme hlasovat o tom, že se budeme řídit takto navrženou procedurou.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 417, přihlášeno je 173, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

V tom případě prosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a vždy jak on, tak paní ministryně nám sdělili stanovisko. Prosím, můžeme začít.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Takže první hlasovací procedura by se týkala toho, co navrhl garanční výbor, to je legislativně technické, kde se doporučuje oprava v bodě A3 tak, že slova "bod 3 zní" se nahrazují slovy "bod 2 zní".

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko je předpokládám kladné. (Ano.) Paní ministryně? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 418. Přihlášeno je 174, pro 168, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Dál, prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Teď bychom se vyrovnali s variantami A1 a 2, varianta 2, a A1 a 2, varianta 1. Já bych doporučil, abychom hlasovali o variantě 2, to je navýšení z 9 na 9,5 % výměry. Prosím, pane předsedající, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Hlasujeme teď o návrhu A1 a A2, varianta 2.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Stanovisko výboru - bez stanoviska, protože jsme nepřijali ani jedno ani druhé stanovisko.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já si jenom ověřuji, že hlasujeme o variantě 2, protože v proceduře, kterou mám já, je uvedena až jako třetí. Dobře.

 

Hlasujeme tedy o variantě 2. Garanční výbor bez stanoviska. Paní ministryně? (Negativní.) Mám tady faktické poznámky, ale to je asi omyl, takže je odmažu.

Teď zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 419. Přihlášeno je 173, pro 24, proti 73. Návrh nebyl přijat. Další prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP