(10.00 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Další by bylo hlasování o návrhu kolegy Vilímce a Beznosky - zvýšení z 9 % na 10.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To je tedy varianta jedna.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Výbor bez stanoviska.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Bez stanoviska. Paní ministryně? (Stanovisko negativní.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 420, přihlášeno je 173, pro 20, proti 79. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Návrh A3, který znamená, jak už tady vysvětloval kolega Vilímec, že se stanovuje spodní hranice 1,2 a možnost až 1,8 s tím, že to tedy projde rozpočtovým výborem. Bez stanoviska.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Stanovisko negativní.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování 421, přihlášeno je 173, pro 24, proti 80. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Posledním návrhem, resp. předposledním, je návrh kolegy Sklenáka, který upravuje tu hranici z 1,7 na 2,7. Tady je stanovisko výboru doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Stanovisko souhlasné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 422, přihlášeno je 172, pro 137, proti 30. Tento návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, já mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích? Nikdo nemá námitek. V tom případě budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 725, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Stanoviska? (Stanovisko zpravodaje i ministryně souhlasné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 423, přihlášeno 171, pro 138, proti 30. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Ještě než pokročíme, tak přečtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Šarapatka do 10.30 z pracovních důvodů, pan ministr vnitra se omlouvá od 9 hodin do konce jednacího dne a paní poslankyně Nováková se omlouvá mezi 9. a 13. hodinou z osobních důvodů. Tolik omluvy.

 

Otevírám bod

166.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 654/ - třetí čtení

Prosím paní ministryni a pana zpravodaje, kteří jsou stejní z minulého bodu, takže není třeba je měnit. Jen konstatuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 654/2. Ten byl doručen 12. dubna, usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 654/3.

Paní ministryně evidentně má zájem vystoupit před otevřením rozpravy, tak jí udělím slovo. Prosím.

Pardon, paní ministryně. Jenom aby všichni členové Poslanecké sněmovny měli kompletní informaci, bylo mi avizováno, že klub TOP 09 před hlasováním o pozměňovacích návrzích bude požadovat dvacetiminutovou pauzu, tak vám to sděluji, abyste si mohli naplánovat čas.

Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Tak děkuji za slovo a ještě jednou. Vážený pane předsedo, poslankyně a poslanci, já zde připomínám, že obsahem návrhu této novely je stanovení důchodové věku u horníků hlubinných a uranových dolů v nižší výměře, než je obecný důchodový věk, a to především ke kompenzaci nepříznivých pracovních podmínek horníků, včetně zvýšené pracovní úrazovosti a zvýšeného výskytu nemocí z povolání. Zároveň se domnívám, že toto navrhované opatření přispěje k řešení současné složité situace v hlubinném hornictví, které bude mít velké sociální dopady.

Chtěla bych zde říci, že vlastně v tom původním návrhu je snížení věku odchodu do důchodu pro horníky o pět let, ale jsou zde pozměňovací návrhy poslance Sklenáka, kde musím říci, že souhlasím s tím, aby se to prodloužilo až na sedm nebo alespoň šest let, protože když se podíváme na situaci v Moravskoslezském kraji, tak je jasné, že ta kategorie těsně před důchodem jen stěží nějaké zaměstnání najde, v neposlední řadě právě i kvůli zdravotnímu stavu. Proto se přimlouvám za přijetí toho pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Otevírám rozpravu, do které mám jednu přihlášku, ale s přednostním právem chce vystoupit pan zpravodaj, takže mu udělím slovo. Po něm pan poslanec Šincl a potom pan poslanec Novotný. Pardon, paní poslankyně Havlová sice žádá faktickou poznámku, ale nemohu jí udělit slovo, protože faktická poznámka reaguje na průběh rozpravy a ta byla právě zahájena.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já děkuji, pane předsedající. Nebudu vás všechny vítat, ale chtěl bych přivítat kolegy horníky nahoře na galerii, to si myslím, že je slušnost, abychom je přivítali, když vážili takovou dlouhou cestu až z Ostravy a jsou svědky toho dnešního jednání. Tak to je snad první poznámka, kterou jsem chtěl učinit. (Potlesk z levé strany sálu.)

Pak si ještě dovolím říct pár slov k tomu, co už tady možná částečně padlo a co ne, ohledně toho navýšení z pěti na šest nebo z pěti na sedm, což byly varianty, o kterých se bude hlasovat. Chtěl bych ještě říct několik poznámek k těm, kteří mě oslovovali a namítali, že je tady plno jiných skupin, které by tedy také vyžadovaly speciální úpravu. Já tomu všemu rozumím, ale když se podívám po Evropě, a já jsem si to opravdu zjišťoval zhruba asi v 15 nebo 18 zemích, tak všude je tato skupina, myslím hornická skupina, řešena naprosto speciálně. Není to tak, že by se řešily všechny ty skupiny, ať už to jsou textiláci, zdravotní sestry, ať už to je kdokoli jiný. Takže jenom chci podotknout, že skutečně tahleta záležitost se i v Evropě řeší tak, že tam, kde se těží uhlí, se tyto věci řeší explicitně jenom pro tuto skupinu. Tak to je taková poznámka na okraj, ale poměrně dost důležitá.

Poslední analýza, kterou jsem dostal teď nedávno, je sice polská, ale je to vlastně z dolů, které jsou přes hranici severomoravského regionu, tak jenom jeden zajímavý údaj, který není pozitivní, ale je to údaj, který tam je, že úmrtnost těchto lidí je v průměru kolem 58 let. Takže to chci jenom podtrhnout, že vlastně ta specifičnost této profese je taková, jaká je. A to je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Faktická poznámka pana poslance Schwarze, prosím.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, já nebudu jako pan kolega koukat po Evropské unii a po Evropě, já se podívám k sobě domů. Jsem Mostecka. A jediné, co dneska povím před tím hlasováním, je to, že ti chlapi se nadřeli celý život, i ti lidé, co tam pracovali a živili náš region dlouhé roky. Dlouhé roky živili náš region. Bez uhlí a bez nich bychom vlastně netopili, neměli bychom elektřinu, a proto mi svědomí po těch letech velí prostě hlasovat tak, jak hlasovat budu. Takže nemusím po Evropě, já se podívám k sobě domů na Mostecko. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktické poznámky tedy pan poslanec Beznoska, potom pan poslanec Laudát, potom paní poslankyně Havlová. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP