(9.40 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Z diskuse a z hlasování na garančním výboru, kde vlastně nebylo přijato žádné stanovisko, ani doporučující ani nedoporučující, vyplynulo, že alespoň některé vládní strany, nebo alespoň jedna z vládních stran je si toho velmi dobře vědoma. Proto bych vás, kolegyně a kolegové, chtěl znovu požádat o zvážení těchto návrhů, které považuji za odpovědné z hlediska růstu důchodů v příštích letech. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Jedna faktická poznámka pana poslance Beznosky a potom paní poslankyně Chalánková. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Pan kolega Vilímec náš pozměňovací návrh velmi obšírně a podrobně vysvětlil a já jsem tady proto, abych zdůraznil - protože vy máte v tom bodě A dvě varianty: variantu jedna a variantu dva. A protože obě dvě mají rozdílný dopad na státní rozpočet, tak bych se přimlouval pro to, až to budete zvažovat, abychom první hlasovali tu variantu dva, jejíž dopad na státní rozpočet je zhruba 3,5 miliardy korun. Logiku pozměňovacího návrhu pan kolega Vilímec vysvětlil a já jenom jsem tady proto, protože jsem rozumný a vím, že 3,5 a 7 miliard je rozdíl a tyto 3,5 miliardy bychom ve státním rozpočtu byli schopni zajistit poměrně bez problémů.

Takže i pro pana zpravodaje jedna taková prosbička, možná že bychom v tom bodu A mohli první hlasovat variantu dvě. A já bych byl strašně rád, kdybyste se pro ni také rozhodli. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Ale předpokládám, že toto je debata o proceduře, takže jakmile se dostaneme k proceduře, tak by bylo potřeba tento návrh zopakovat. Paní poslankyně Chalánková.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. TOP 09 samozřejmě souhlasí s potřebnou valorizací důchodů, pokud na to stav hospodářství má a je v takové kondici. Nicméně v každém případě souhlasíme pouze pod tou podmínkou, že se k takové valorizaci vysloví Parlament České republiky, protože valorizace i výdaje na důchody jsou vždy vázány na výdaje státního rozpočtu. Je potřeba se podívat na číselnou řadu vývoje deficitu důchodového účtu, který nás čeká. Důchodový účet bude neustále deficitní, a to minimálně 40, ale i více, 50, miliard korun ročně. A v této situaci můžeme začít čarovat o těchto věcech, o kterých zde hovoříme.

Možnost předat kompetenci vládě na stanovení valorizace důchodů, která tady již dříve byla, nicméně vláda Petra Nečase se jí vzdala dobrovolně, protože byla zodpovědná k vývoji státního rozpočtu, hrozí tím, že se může stát, a netvrdím, že je to tím účelem, že přeci jen před volbami bude vláda náchylnější tyto důchody valorizovat třeba i více tím, že bude mít sama tuto kompetenci. Když se podíváte na vývoj inflace a vlastně výpočet, ten vzoreček pro výpočet valorizace důchodů, tak vzhledem k vývoji inflace jste se dopočítali 40 korun. A to nechci domyslet, co by se stalo, kdyby tato inflace nebyla uměle - uměle - podporována a vlastně se ve skutečnosti pohybujeme spíše směrem k deflaci.

Takže ještě jednou upozorňuji, je třeba se chovat zodpovědně k vývoji státního rozpočtu a vidět vývoj číselné řady důchodového účtu na roky dopředu.

TOP 09 nesouhlasí s touto zásadní kompetencí přenosu ze schválení parlamentem na vládu právě z těchto výše uvedených důvodů. Také nesouhlasí s pozměňovacím návrhem pana kolegy Sklenáka, kdy zde již bylo naznačeno nebo řečeno, že pan kolega Sklenák navrhuje zvýšení limitu z 1,7 % na 2,7 %, ba dokonce zde zazněl návrh jiného kolegy zcela bez limitu. Nebudeme s tímto souhlasit.

K návrhům kolegů z ODS máme stanovisko neutrální. Jen bych chtěla upozornit, že pokud se bavíme o zvyšování výpočtu v základní výměře z 9 na buď těch 10 %, což má dopad 7 miliard korun, jak zde zaznělo, anebo z 9 na 9,5 %, to znamená dopad do rozpočtu 3,5 miliardy korun, tak neustále jsme v navyšování výdajů státního rozpočtu, ale bavíme se skutečně o zvyšování právě výpočtu v té základní výměře, to znamená ve zvyšování posílení rovnostářského principu, což je možná méně důležité, protože zde zazněly právě ty obavy z chudoby důchodců, které sdílíme s vámi.

Ale vzhledem k tomu, že tyto výpočty základní výměry důchodu jsou vázány právě na procenta, 9 % z průměrné mzdy, tak se nám zde objevuje právě tento ukazatel průměrné mzdy. A zde se bavíme o tom, že vlastně to nám říká, že průměrná mzda v této společnosti je nízká. Proto už i ty dopady do důchodového účtu jsou takto tristní. Čím to asi může být? Proč jsou takhle nízké průměrné mzdy? Protože hospodářství není konkurenceschopné a protože hospodářství nevytváří dostatečnou přidanou hodnotu. A ten vývoj, který my tímto ještě můžeme posílit a navýšit strukturální deficit uvnitř toho důchodového účtu, bude jen a jen horší.

Takže v tomto jsme poměrně neutrální. A upozorňuji právě na tato rizika.

Návrh této novely zákona o důchodovém pojištění nepodpoříme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně byla... Nebyla poslední. Pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Měl bych dotaz, i když vím, že kolega poslanec mi odpovědět nemusí. Ale vzal jsem si pozměňovací návrh předsedy klubu sociální demokracie pana poslance Sklenáka a chtěl bych se ho zeptat, protože tam je odhad finančních dopadů, a mě to prostě nevychází ten jeho výpočet. Tak jestli by nám mohl přiblížit na mikrofon, jestli bych mohl poprosit, jak přišel na částku 4,6 miliardy, protože v odůvodnění píše, že pokud se aplikuje těch 2,7 %, tak to předpokládá průměrné zvýšení u důchodu o 300 korun měsíčně, což je 3 600 korun ročně. A když známe počet penzistů, tak mi nevyjde částka 4,6 miliardy.

Je tady ovšem taková zvláštní větná konstrukce: "by ve srovnání se současným legislativním stavem vyžádalo dodatečný roční výdaj". A to je proti stavu, který platí k 1. lednu 2016. Pokud ano, tak tvrdím, že ten výpočet není dobře. Nemůže být dobře, protože pak bychom došli k číslu, že máme zhruba 1 200 tisíc penzistů, což máme mnohem víc. Teď nechci počítat všechny skupiny podle jednotlivých druhů.

Takže to je spíš technický dotaz, a proto jsem taky chtěl, aby u toho byl ministr financí, aby zkontroloval a řekl: ano, tento odhad je správný, nebo přibližně správný, je to částka, o které budete za chvíli svým hlasováním rozhodovat.

Nicméně chci vyjádřit stanovisku našeho klubu. Jak jste si všimli i z podrobného zdůvodnění mých kolegů členů sociálního výboru, přistoupili jsme k tomu návrhu konstruktivně. Za prvé jsme navrhli, aby minimální zvýšení bylo 1,2 % díky návrhu pana poslance Vilímce. Taky jsme navrhli, aby se zvýšila základní výměra důchodů ve dvou variantách. Takže to není přístup opozice, která je proti jenom proto, že je to vládní návrh.

Navrhli jsme také minimální pojistku proti kterékoli vládě a pokušení vládě zejména ve volebním roce dělat líbivou politiku. A to je (nesrozumitelné), ale je to minimální. Chci říct, že ten náš spor dneska, který tady vedeme u tohoto návrhu zákona, není o tom, jestli zvýšit důchody a o kolik zvýšit důchody. Opakovaně jsme tady mluvili už v prvém čtení, že jsme připraveni, že bychom doporučili debatu o změně valorizačního vzorce, protože dneska zpoždění mezi růstem ekonomiky a promítnutím růstu a toho, že se státu lépe daří, do penzí je zhruba dvouleté, a to ještě v situaci, kdy roste inflace, může být ještě vyšší a to promítnutí není. A když se ekonomice daří, tak kdo jiný by měl profitovat z toho, že máme vyšší daňové výnosy, než naši senioři? Mnohem více než státní zaměstnanci. Vím, že si u státních zaměstnanců popularitu touto větou nevybuduji, ale jsem přesvědčen, že to je správný princip. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP