(14.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Skutečně chcete, abychom se vykupovali? Kde to jsme? A ještě jsem neslyšel dneska - a měl jsem slyšet hned - hlas premiéra nebo ministra zahraničí: toto razantně odmítáme, ať to na nás ani nezkoušejí! A je ticho. A bude za měsíc schůze a pak se nám možná podaří zařadit ten bod, přijde pan premiér a přečte nám, co se v tom Bruselu stalo. Ale mě zajímá, co tam bude říkat premiér české vlády. A jestli opravdu hodlá ignorovat platné usnesení Poslanecké sněmovny.

Takže já bych poprosil vládní poslance, aby si našli čas, abychom ještě tento týden ten bod zařadili, když tady bude pan premiér, a debatovali. A pokud chce premiér ještě silnější usnesení, tak já jsem přesvědčený, že jsme schopni ještě silnější usnesení přijmout a schválit velkou většinou. A moc se těším na čtvrteční debatu o tom, jak nám zase Evropská komise kazí tu EIA. Zase jsme kapitulovali. Ale to si nechám na čtvrtek. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak pokud se dál nikdo nehlásí, přistoupíme k hlasování.

Nejprve bychom hlasovali o návrhu z grémia, což bylo zařazení dvou zákonů, které vrátil Senát, do pořadu této schůze, a pevné zařazení tisku 497/4 za bod 61. A ještě grémium navrhuje bod 226, což znamená Letecký poradní tým do Iráku, na středu 4. května ve 12.40. Zeptám se, zda je možné o návrhu z grémia hlasovat najednou, nebo zda někdo žádá o oddělené hlasování. Najednou... (Námitka z pléna.) Dobrá.

 

V tom případě budeme nejprve hlasovat o tom, že zařazujeme do schůze nový bod - návrh zákona vrácený Senátem, tisk 497/4, a zařadíme jej pevně na středu 4. května po bodě 61.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 395, přihlášeno je 167, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další hlasování. Rozhodujeme o zařazení tisku 543/9 do pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 396, přihlášeno je 167, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Třetí hlasování je bod 226, tisk 761, zařadit pevně na středu 4. května ve 12.40.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 397, přihlášeno je 168, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

To jsou tedy všechny návrhy z grémia. Ještě je zde omluva pana poslance Holečka mezi 14.30 a 21. hodinou z rodinných důvodů.

 

A nyní musíme seřadit ono v uvozovkách opoziční okénko. Teoreticky bychom mohli hlasovat jedním hlasováním, ale předpokládám, že bude zájem o to, abychom hlasovali odděleně. Je tomu tak? (Bez námitek.)

 

V tom případě nejprve budeme hlasovat, že jako třetí bod dnešního jednacího dne bude zařazen bod 40, což je návrh KSČM, novela zákoníku práce.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 398, přihlášeno 169, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jako čtvrtý bod bychom zařadil bod 37. Tam jenom upozorňuji, kolega Laudát původně žádal bod 197, ale to je třetí čtení toho samého tisku. Ale ten tisk ještě nebyl ve druhém čtení, takže musíme zařadit bod 37. Takže pokud pan kolega Laudát souhlasí s touto modifikací jeho návrhu, tak budeme hlasovat o bodě 37.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 399, přihlášeno je 169, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jako pátý bod bychom zařadili návrh klubu ODS a to je bod 113, silniční daň.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 400, přihlášeno je 169, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jako šestý bod bychom zařadili návrh klubu Úsvit, což je tisk 620, bod je to tuším 118, referendum o vystoupení z Evropské unie.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 401, přihlášeno je 169, pro 96, proti 22. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní se tedy zase vracíme k návrhu KSČM, to je bod 95, což je zajištění právní moci, tady mám napsáno. To je správně. To by byl sedmý bod.

Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 402, přihlášeno je 170, pro 145, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Jako osmý bod bychom zařadili bod 91, což je žádost klubu TOP 09, odpovědnost při výkonu veřejné moci.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 403, přihlášeno je 170, pro 158, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A pak už je tady jenom jeden návrh do tzv. opozičního okénka a ten je z dílny KSČM, a to je bod 83, což je Búšehr.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro jako devátý bod zařadit tento tisk. Kdo je proti?

Hlasování 404, přihlášeno je 170, pro 133, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

To jsou tedy návrhy na dnešní odpoledne. Návrh pana poslance Okamury byl vetován, návrh paní poslankyně Černochové byl také vetován.

 

Paní poslankyně Nováková, bod 110 - aby byl zařazen na středu 4. 5. jako první bod v bloku prvních čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 405, přihlášeno je 170, pro 42, proti 66. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP