(14.20 hodin)
(pokračuje Černochová)

Já jsem tuto otázku otevřela i na výboru pro obranu, který jsme měli minulý týden, kdy jsme schvalovali mimo jiné mise, tedy nasazení českých vojáků na zahraničních operacích. Jeden z těch bodů budeme mít na programu zítra, konkrétně Irák. Ale tady samozřejmě se i nabízí otázka, jestli skutečně Armáda České republiky a speciálně jednotky, které jsou do těchto smíšených hlídek zapojeny, nebudou chybět někde jinde. Jestli to skutečně není mrhání finančními prostředky i lidským potenciálem. Protože můj názor, ale nejenom můj, ale i kolegů z ODS, je to, že pokud máme 40 tis. policistů České republiky a máme stovky strážníků obecních policií, tak by právě tyto bezpečnostní záležitosti měli řešit přednostně oni. A armáda by se měla nasazovat před jistými hrozbami, ale neměla by nás chránit armáda a neměla by armáda bojovat s vlastními občany, jako jsme toho bohužel v těch posledních dnech svědky.

Takže já prosím o zařazení tohoto bodu na středu jako bodu číslo 1 v odpolední části, a pokud tady nebudou páni ministři, pan ministr obrany Stropnický nebo pan ministr vnitra Chovanec, tak jsem připravena navrhnout ještě jinou úpravu jiného dne. Ale myslím, že by poslance Poslanecké sněmovny mělo zajímat, jak dlouho tyto hlídky budou v našich ulicích k vidění, jestli skutečně si nevyčerpáváme personálně příslušníky ozbrojených a bezpečnostních sborů na momenty, kdy je budeme opravdu potřebovat, a jestli se to oběma pánům ministrům jeví jako efektivní. Já jsem si dokonce dohledávala informace právě z vlády České republiky, kde se to schvalovalo, a vím, že tam zrovna v tu chvíli, kdy se to schvalovalo, nebyl bohužel přítomen pan ministr obrany, protože byl na zahraniční cestě v Římě, takže bych chtěla slyšet i jeho názor, jestli si skutečně pan ministr obrany myslí, že tento způsob vysílání vojáků na mise v rámci ulic našich měst je v pořádku.

Vy víte, že jsem byla velkou kritičkou nasazení vojáků ve Vrběticích. Byla jsem ráda, že vláda už tu misi Vrbětice dál neprodlužovala. Teď však přišlo něco jiného a podle mě je to stejné zneužití Armády České republiky, jako to bylo v tom prvním případě. Myslím si, že bychom měli panu ministrovi obrany, nebo alespoň já sama za sebe i za své kolegy, opravdu oznámit a sdělit, že takovéto nasazování armády na úkor Policie České republiky pro nás přijatelné není. Policie je od toho, která má chránit vnitřní bezpečnost a dbát o bezpečnost v našich ulicích. Ne Armáda České republiky!

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní poslankyni Novákovou.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, já přicházím opět upozornit na návrh poslaneckého klubu TOP 09, návrh, který je v našem programu pod bodem číslo 110. Jedná se o sněmovní tisk 541. Tento návrh chce upravit jednací řád tak, aby každá legislativní norma, která je projednávána, byla podrobena důkladně kritériu, jaký má dopad na rodinu.

Dámy a pánové, my tady stále hovoříme o tom, že se o něco bojíme, že se bojíme o naši zemi, o naše obyvatele, o naši kulturu, ale měli bychom předem jasně říci, o jakou kulturu se to bojíme. Bojíme se o kulturu, která chce dělat prorodinná opatření, která vůbec chce mít budoucnost, anebo ta nejdůležitější složka naší společnosti je nám lhostejná? Pak je nám každá armáda i policie i strach třeba z cizích kultur úplně jedno, protože tady nebude koho hájit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě vidím pana předsedu klubu... Já to zde mám napsáno, ale prosím na mikrofon.

 

Poslankyně Nina Nováková: Dovoluji si tedy navrhnout tento sněmovní tisk 541 poslaneckého klubu TOP 09 jako první pevně zařazený bod v bloku prvního čtení, a to buď, jak jsem tady napsala panu předsedovi, na středu 4. května, anebo - pokud dojde na blok prvního čtení - na pátek 6. května. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pátek 6. května jako první bod? (Odpověď mimo mikrofon.) V bloku prvních čtení, ano.

Já se ještě omlouvám panu předsedovi Sklenákovi, zapomněl jsem na pana předsedu Miholu. Takže teď má slovo pan předseda Mihola a potom pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych požádat o pevné zařazení bodu číslo 75, sněmovní tisk 724, vládní návrh novely autorského zákona, a to na středu 4. 5. po již pevně zařazených bodech. Děkuji a prosím o podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní má slovo pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Jménem poslaneckého klubu sociální demokracie, klubu ANO 2011 a klubu KDU-ČSL vetuji zařazení nových bodů, jak byly navržena panem poslancem Okamurou a paní poslankyní Černochovou.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, v tom případě - tak ještě pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já rozumím, že o nepříjemných věcech se vládní koalici debatovat nechce. Já mám prosbu na pana předsedu Sklenáka. Když už jste nám zavetovali ty body, zejména podle mne důležitý bod, proč jsou vlastně vojáci v ulicích České republiky, zkuste zajistit, aby ve čtvrtek odpoledne alespoň tento týden tady byli ministři a mohli jsme se na to ptát aspoň během interpelací, ne že zase si tady poslechneme seznam čtrnácti omluvených ministrů, kteří se neuráčí přijít na interpelace.

Ten problém vážný je. To, že o tom nebudeme mluvit v rámci bodu, dobře, tak my o tom chceme mluvit v bodě interpelace, ale zrovna na této schůzi byla účast ministrů opravdu tristní, tak prosím předsedu klubu ČSSD, aby zajistil účast ministra vnitra, a předsedu klubu ANO - já na ministry nemůžu, já žádám svého kolegu, předsedu klubu, aby zajistil účast ministra obrany, protože bezesporu se přihlásíme do osudí s interpelacemi na toto téma a budeme rádi, když budeme vylosováni a na ty interpelace dojde.

A když už jsem u mikrofonu, chci říci, proč bychom nepodpořili návrh na vypsání referenda o vystoupení z Evropské unie. My jsme známi svým eurorealistickým přístupem, tím, že velmi často oprávněně kritizujeme vládu, že málo hájí národní zájmy České republiky v Bruselu. Na druhé straně říkáme úplně jasně, a vím, že to občas naši političtí odpůrci používají a chtějí mást zejména naše voliče - my si myslíme, že Evropská unie má fungovat, ale jinak než dneska, a nabízíme aktivní spoluúčast při tvorbě českých národních zájmů, aby naši ministři vždycky jenom nepřijeli z Bruselu a neslyšeli jsme tady stokrát na každé schůzi: musíme, protože Brusel chce a Brusel nám vyhrožuje. My jsme také Evropská unie. Tak já bych byl rád, aby byl také slyšet český hlas v Evropské unii, nejenom aby se vždycky vraceli ministři a premiér se seznamem úkolů, které mají doma v České republice zařídit.

Zrovna dnešní návrhy, které přicházejí z Bruselu, jsou opravdu absurdní a jdou proti vůli Poslanecké sněmovny. A mě skutečně zajímá, jak se bude stavět premiér České republiky k návrhu Komise na zavedení bezvízového styku s Tureckem, když jasná většina Poslanecké sněmovny tento krok odmítla. A co jsme slyšeli z úst premiéra? No, já se tím nebudu řídit, vláda má jiné stanovisko. Tak to tedy ne! Já myslím, že jestli se Poslanecká sněmovna usnese na nějakém jasném postoji ať už ke kvótám, nebo k bezvízovému styku s Tureckem, tak je povinností premiéra hájit tento názor nebo přijít sem a říci "navrhuji, změňte usnesení", a pokusit se nás přesvědčit, abychom přijali usnesení jiné. Ale nemůže to ignorovat.

Je pravda, že jsme to navrhovali my, ale je pravda, že bez hlasů vládních poslanců by to neprošlo. To znamená, že ta shoda byla širší a není to tak, že jsme využili dejme tomu nepřítomnosti vládních poslanců a něco jsme si prosadili. To prostě není pravda.

A zase se o tom nemá mluvit na této schůzi. Zase máme priorit já nevím kolik, třicet bodů. A já bych byl rád, aby zase ve čtvrtek tady ministři byli a odpovídali, jak se chtějí vypořádat s tím, že vláda nehodlá postupovat v Bruselu podle přání Poslanecké sněmovny. A to by skutečně měla. A já to považuji za mimořádně důležité. Dneska to jako bod nenavrhuji, protože jsme si řekli, že dneska bude opoziční okénko, ale kdyby to bylo na nás, tak obětujeme v této chvíli naše poslanecké návrhy zákona a povedeme debatu o postoji České republiky k novým návrhům. Nebo se budeme vykupovat z uprchlíků? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP