(12.40 hodin)

 

Poslanec František Vácha: Já jsem nechtěl říct, že nebudeme o nich hlasovat. My o nich musíme hlasovat. Ale doporučil bych, abychom je nepřijali, protože jinak vytvoříme legislativní zmetek. (Šum a neklid v jednacím sále.) Prostě tak to je. Každý se zařiďte, jak chcete.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, pan zpravodaj má pravdu. Poprosím pana zpravodaje, aby znovu přednesl, o čem budeme hlasovat, a řekl nám své stanovisko.

 

Poslanec František Vácha: Takže hlasování 13.2, budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu A3, bod 18 a 19 a o pozměňovacím návrhu A5.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím.

 

Poslanec František Vácha: No, v tomto případě nemáme - pardon - stanovisko výboru: doporučuje. (Šum v jednacím sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan předseda Stanjura se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tedy nejsem naštěstí členem toho výboru, ale právě jsem se dozvěděl jako nečlen výboru, že pokud se budeme řídit odborným doporučením výboru, tak vyrobíme legislativní paskvil. Rozumím tomu dobře? Já bych to chtěl vysvětlit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak prosím o vysvětlení pana zpravodaje.

 

Poslanec František Vácha: No, na výboru došlo k tomu, že sice výbor nezaujal ani k jednomu stanovisko, ale přesto i přes upozornění, které jsem tomu výboru dával - stejné jako dávám vám - tak prostě výbor hlasoval tak, jak hlasoval. (Smích v jednací síni.) Já prostě...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To se občas stane, pane předsedo, že výbor hlasuje pro paskvil. Tak to bylo stanovisko pana zpravodaje. Nyní prosím - tak pan zpravodaj ještě.

 

Poslanec František Vácha: Ještě mám po poradě s legislativou - to "doporučuje" znamená, že musíme o těch návrzích hlasovat. To je vysvětlení toho výboru, že o nich máme hlasovat. (Smích v jednací síni.) My je musíme prohlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dneska je asi velký den pro legislativu. Já jsem člen rozpočtového výboru a doposud jsem se domníval, že když něco přijmeme ve výboru, tak doporučíme vám hlasovat pro. Ale podle legislativy, když ve výboru řekneme, že jsme pro, znamená, že se o tom má hlasovat. Pane zpravodaji, já bych se tou legislativou v tomto bodě nenechal vést. (Smích v jednací síni.) Protože to, že musíme hlasovat, když ty pozměňovací návrhy někdo podal, ne že nám školský výbor umožní hlasovat o podaných pozměňovacích návrzích. To tedy fakt nemůže. Já myslím, že to je na poradu vedení Sněmovny. (Smích v jednací síni.) Já neříkám bezprostředně, říkám jenom, že to je na poradu vedení Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, vedení Sněmovny se tím určitě zabývat bude, to mohu panu předsedovi Stanjurovi slíbit. Pana zpravodaje poprosím, aby pozdravoval na výboru, a nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já, jestli si smím dovolit formulovat takové malé doporučení, kdybych v tuhle chvíli byl zpravodajem, tak bych to riskl, prohlásil bych to za nehlasovatelné a třeba by nikdo neprotestoval. (Smích v jednací síni.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, přesto se vrátíme, pokud už nikdo další se nehlásí. Pan zpravodaj nám sdělí stanovisko.

 

Poslanec František Vácha: Já ctím doporučení svého předsedy, nicméně věřím, že Poslanecká sněmovna má aspoň zbytky zdravého rozumu a že to prohlasujeme a že se buď zdržíme - o těch bodech musíme hlasovat, protože byly načteny jako pozměňující návrhy. Musíme o nich hlasovat. Ony nic nevylučují, ale prostě budou v tom zákoně navíc. Takže pokud je chcete dát do toho zákona, budou tam úplně zbytečně, nebudou nikomu vadit, ale budou tam zbytečně, tak hlasujte pro. Pokud chcete udělat dobrý zákon, hlasujte proti.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak já bych se prosím, pane zpravodaji, do toho raději nezaplétal.

 

Poslanec František Vácha: Prosím, pane předsedající, nechte hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra prosím.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Tak v tomto případě ho měním na neutrální. (Smích v jednací síni.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 186, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 41. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Já děkuji za projev zdravého rozumu této Sněmovny a půjdeme k hlasování číslo čtrnáct o pozměňujících návrzích A16 a A17. Jedná se o zřízení seznamu výzkumných organizací. Stanovisko výboru: výbor nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Já zahajuji hlasování o bodech A16 a A17. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 187, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 151, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Jelikož jsme schválili pozměňující návrhy A16 a A17, už nemůžeme hlasovat o pozměňujících návrzích A15, bod 51 a 52, jsou nehlasovatelné. Takže přecházíme na hlasování číslo patnáct o pozměňujícím návrhu kolegy Raise B1, je to zpřesnění definice způsobilých nákladů. Výbor nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu B1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 188, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Jelikož návrh nebyl přijat, budeme moct později hlasovat o pozměňujícím návrhu C3. Teď tedy přecházíme k bodu 16, kde budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Zlatušky C1 variantu 1. Jedná se o tu výkladovou nejednoznačnost pravidel využití výsledků, ty časopisy, které se musí platit. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu C1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 189, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Jelikož jsme schválili C1 variantu 1, už je nehlasovatelná varianta 2. Takže 16.1 nehlasujeme a dostáváme se k hlasování číslo sedmnáct, pozměňující návrh C2 poslance Zlatušky, kdy peníze na rozvoj výzkumných organizací jsou poskytovány neúčelově, dosud to bylo jako účelová dotace. Výbor nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu C2 pana poslance Zlatušky. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 190, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 73, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Takže hlasování číslo osmnáct o pozměňujícím návrhu C3. Můžeme o něm hlasovat, protože neprošel návrh B1. Opět se jedná o zpřesnění definice způsobilých nákladů. Stanovisko výboru: doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh C3 pana poslance Zlatušky, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 191, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 151, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Přijato. Hlasování devatenáct a dvacet vynecháme, protože to jsou ty pozměňující návrhy kolegy Miholy D1 a D2, které jsme vyškrtli. Takže se dostáváme k hlasování číslo dvacet jedna, nebudu přečíslovávat, hlasování o pozměňujícím návrhu D4, což je alternativa k A15 bod 46, který jsme neschválili, takže o něm můžeme nechat hlasovat. Stanovisko výboru: nezaujal stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP