(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A9. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 176, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Hlasování číslo šest o A10, což je odstranění povinnosti poskytování podpory na kalendářní rok. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 177, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 150, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Máme hlasování sedm o pozměňujícím návrhu A11, který upravuje podmínky zveřejnění soutěže ve výzkumu a vývoji. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A11. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 178, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 154, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Teď máme hlasování číslo osm, kde hlasujeme o pozměňujících návrzích A12, body 42, 44, 45 a A13, A14. Bod 43 je vypuštěný, protože je totožný s bodem 43 (?). Ještě bych řekl, že je to o zjednodušení prokazování způsobilosti uchazeče. Stanovisko doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A12, A13 a A14. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 179, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 154, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Teď se dostáváme k hlasování číslo devět. Hlasování o A15, body 44, 45, 47, 48, 49 a 50. Jde o jasné určení konce soutěže. Úprava způsobená bodem 49. Hodnocení projektu přímo odborným poradním orgánem. Povinnosti poskytovatele zveřejnit odůvodnění, pokud rozhodl jinak než odborný orgán. Úprava postupu poskytovatele při zjištění nedostatku prokazování způsobilosti a zpřesnění lhůty pro zadávání údajů do infosystému. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A15. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 180, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Hlasování číslo deset je bod A15, body 54 a 55. Jsou to kompetence GA ČR...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: 53 a 55.

 

Poslanec František Vácha: Pardon, 53 a 55. Kompetence GA ČR a TA ČR ve statutu těchto organizací. Výbor nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A15 v bodech 53 a 55. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 181, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 62, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Dostáváme se k hlasování jedenáct, což je pozměňující návrh A15, body 54, 56, 57 a 58. Jde tam o proplácení cestovních náhrad GA ČR a TA ČR a formulační zpřesnění, kdy místo odborných komisí se říká odborné poradní orgány. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, A15, body 54, 56, 57 a 58, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 182, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Hlasování dvanáct je pozměňující návrh A15 bod 46. Je to vyhlášení seznamu členů odborného poradního orgánu. Tady si dovoluji upozornit, že stanovisko výboru je nedoporučuje, protože došlo k dohodě mezi poslancem Pilným a poslancem Miholou. Poslanec Mihola načetl D4. Neříkám, jak máte hlasovat, ale říkám, k čemu došlo. Stanovisko výboru nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 183, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 20, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Teď se dostáváme k bodu 13, kde budeme mít variantní hlasování třináct a 13.1. Napřed bychom hlasovali o pozměňujících návrzích A4 bod 19. Jedná se o nové formy podpory výzkumu návratnou finanční výpomocí. Výbor nezaujal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o bodech 13.1, o bodech D3 a D5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 184, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Takže tady jsme 13 nepřijali. Přejdeme tedy k variantnímu řešení 13.1 a budeme hlasovat o pozměňujících návrzích kolegy Miholy D3 a D5, které jsou v podstatě totožné. Pouze jde - v D5 se posouvá účinnost až na rok 2018.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím. (Výbor nezaujal stanovisko.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování, kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 185, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 76, proti 53. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec František Vácha: Tak jsme se dostali k velmi zajímavé situaci. Já vás teď poprosím, protože jsme... chtěl jsem říct neschválili - pro stenozáznam.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ve variantním hlasování jsme ani jedno neschválili.

 

Poslanec František Vácha: Pokud jsme neschválili ani pozměňující návrh A4 bod 19 ani D3 a D5, tak se pozměňující návrh A3 bod 18 a 19 a pozměňující návrh A5 v podstatě stávají zbytečnými a vytvořili bychom legislativní zmetek, ano je to tak. Takže musíme to... (Hlasy ze sálu.) Ne? A3 bod 18, 19 a A5 - o tom jsme nehlasovali. Teď to je hlasování třináct...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím pana zpravodaje o krátkou poradu s legislativou. Prosím. (Porada s legislativou.)

Tak prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP