(12.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Poprosil bych kolegyně a kolegy, aby věnovali tomuto bodu zvýšenou pozornost. To není standardní nudná smlouva. Je možné, že za nějakých deset dvanáct let, když se budou projednávat případné dopady případného vstupu České republiky do bankovní unie, tak tady budou vystupovat poslanci a říkat - no to bylo před těmi deseti dvanácti lety. Když jsme se dneska ráno bavili o jiném případě. Protože pan ministr to tady řekl tak hezky - no, to zatím pro nás nebude platné... až vstoupíme do bankovní unie. Chceme vstoupit do bankovní unie? Je to českým národním zájmem, vstoupit do bankovní unie? Chceme, aby čeští daňoví poplatníci ručili za dluhy občanů jiných států? My jako občanští demokraté ne.

My jsme k tomu vystoupili v prvém čtení, budeme hlasovat proti přijetí této smlouvy. Nic se nestane. Z hlediska předběžné opatrnosti je dobře být proti. A kdybychom náhodou někdy z důvodu, že to pro nás bude výhodné, vstoupili do bankovní unie, tak můžeme k té smlouvě přistoupit, až tam budeme vstupovat. Je to ukázka té salámové metody, velmi oblíbené metody bruselských byrokratů - teď to podepište, teď se vás to ještě netýká.

Samotná důvodová zpráva uvádí, že nepřímé hospodářské dopady mohou být na Českou republiku díky tomu, že jsme otevřená ekonomika, bude se to týkat těch zemí, v kterých mnozí naši podnikatelé mají své obchodní partnery. Ten negativní dopad může být, protože pokud někdo bere peníze, když se vytváří nějaký fond, tak samozřejmě nakonec zaplatí. Kdo je zaplatí? Ne ty banky, ale klienti těch bank.

Tak nevidím žádný důvod pro to, abychom hlasovali pro. Zvažte ještě jednou svůj hlas. Každý den kritizujeme Brusel. Tady nám dělá problémy s EIA, tady nám dělá problémy s veřejnými zakázkami, jako by neměli na starosti nic jiného než řešit takovéhle byrokratické věci.

Opravdu, jestli je dneska nebo tento týden nějaký výbušný materiál, politicky výbušný, v Poslanecké sněmovně, tak je to tato smlouva. Když vidím před sebou kolegy z hnutí ANO, tak se ptám - vy jste sice v té nejvíc eurofederalistické frakci, v České republice tak trošku cudně zamlčujete, že ALDE chce federaci a evropskou federaci, a současně také říkáte, že jste proti přesunu pravomocí do Bruselu. Mnohým z vás věřím, že jste proti, tak to dokažte dneska hlasováním a tu smlouvu společně odmítněme. Česká republika ji nepotřebuje. Tím, že ji nebudeme ratifikovat, nikomu neuškodíme ani z ostatních členských zemí. To fungování není vázáno na souhlas všech členských států. A říkám, z hlediska předběžné opatrnosti je mnohem prozíravější hlasovat proti než pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Musím přiznat, že i členové našeho klubu mají určité otázky k této dohodě. Vidím, že i další se chystají přihlásit do diskuze. Dovolím si v tuto chvíli vznést procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra Babiše. Tedy nemyslím, abychom teď na něj čekali, ale někdy příště, až bude blok druhých čtení smluv. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy. Přivolám naše kolegy z předsálí. (Poslanci přicházejí do sálu).

 

Zahajuji hlasování o přerušení tohoto bodu do přítomnosti pana ministra financí Andreje Babiše.

Kdo je pro, nechť zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 151. Přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 116, proti žádný. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy bod číslo 133.

 

Dalším bodem našeho jednání je

134.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje
Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku a který byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014
/sněmovní tisk 389/ - druhé čtení

Prosím, aby z pověření vlády uvedl tento návrh pan ministr dopravy Dan Ťok. Prosím pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k projednání se vám předkládá smluvní dokument, který souvisí s mezinárodním zdaňováním. V tomto konkrétním případě se jedná o protokol již existující smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kazachstánem, která byla podepsána dne 9. dubna 1998 v Almaty a vstoupila v platnost dnem 29. října 1999. Tato smlouva byla vyhlášena v České republice ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 3/2000. Protokol bude její nedílnou součástí. Pro vaši informaci uvádím, že tento protokol v květnu minulého roku projednal Senát Parlamentu České republiky a vyslovil s jeho ratifikací souhlas.

Tento protokol potvrzuje, že Kazachstán i Česká republika deklarují připravenost vyměňovat si informace v kontextu daní všeho druhu a pojmenování, a to i bez ohledu na to, zda se jedná o informace držené bankou či jinými finančními institucemi, či zda se jedná o informace vztahující se k vlastnictví různých subjektů. Protokol tedy především zajišťuje rozšíření možností výměny informací v rozsahu všech daní, tedy například i DPH, na niž se dle smlouvy výměna informací v současné době nevztahuje.

Rovněž je třeba zdůraznit, že text protokolu plně odráží mezinárodní vývoj a trendy v mezinárodní daňové oblasti, a to zejména v rámci práce EU a OECD. Tento smluvní dokument přispěje k lepší koordinaci činnosti daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků. Jistě přispěje i k bezproblémovému provádění smlouvy, a to dalšími úpravami jejího textu, např. problematika stále provozovny, dividend, úroků atd. Aktualizuje se tedy text existující smlouvy z roku 1999 tak, aby lépe odrážela současné vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Kazachstánem.

Na základě již řečeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala zmíněné skutečnosti v úvahu při projednávání tohoto protokolu k mezinárodní smlouvě a vyslovila souhlas s jeho ratifikací. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Leo Luzara, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 389/2. Prosím pane zpravodaji.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 22. schůze ze dne 3. listopadu 2015 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí magistry Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Leo Luzara a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení. Poslanecká sněmovna dává souhlas s ratifikací Protokolu, který upravuje smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014. Za druhé, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. A za třetí, zmocňuje zpravodaje, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru, čímž jsem tak učinil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Iniciativně tento návrh projednal také rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 389/1. N nyní prosím zpravodajku tohoto výboru paní poslankyni Miroslavu Vostrou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor se tímto tiskem zabýval na své 20. schůzi 18. března 2015. Po úvodním slově náměstkyně ministra financí a po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu, který upravuje smlouvu Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Astaně dne 24. listopadu 2014. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP