(14.20 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Posledním dnem, o kterém budeme nyní hlasovat, je pátek 18. prosince.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 91, do kterého je přihlášeno 169 přítomných, pro 155, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Dále bych vás chtěla informovat, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, sněmovní tisk 416, rozpočtové určení daní. Tento bod navrhujeme zařadit do schváleného pořadu 36. schůze.

Nyní o tom zahájím hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 92, přihlášeno 169 přítomných, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jako poslední z grémia předkládáme návrh na vyřazení bodů 147 a 148. Jsou to sněmovní tisky 513 a 514, evidence tržeb, třetí čtení, ze schváleného pořadu 36. schůze Poslanecké sněmovny, protože tyto sněmovní tisky jsou součástí 37. schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 93, do kterého je přihlášeno 169 přítomných, pro 165, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Tímto jsme vyčerpali všechny návrhy z grémia. Nyní bychom přistoupili k jednotlivým návrhům na změnu pořadu 36. schůze Poslanecké sněmovny, které zazněly v pátek 27. 11.

 

Dle dohody grémia budeme hlasovat o návrzích poslanců z poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů a nezávislých jako o celku.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 94, přihlášeno 169 přítomných, pro 81, proti 76. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o dalším návrhu z pátku 27. 11., a to o návrhu pana poslance Fialy zařadit bod 115, sněmovní tisk 557, na pátek 11. 12. jako první bod.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 95, do kterého je přihlášeno 170 přítomných, pro 61, proti 83. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Zahradníka, a to na zařazení bodu 68, sněmovního tisku 501, na středu 19. 12. ve 14.30 hodin jako první bod. Tento návrh předkládá i pan poslanec Kučera na úterý 8. 12. v 17 hodin. Budeme hlasovat o každém návrhu zvlášť.

 

Nejdříve hlasujeme o návrhu pana poslance Zahradníka.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 96, do kterého je přihlášeno 170 přítomných, pro 72, proti 83. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem pana poslance Kučery, který chce tento bod zařadit - je to bod 68 - na úterý 8. 12. na 17. hodinu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 97, přihlášeno 172 přítomných, pro 72, proti 86. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se vypořádáme hlasováním s návrhem pana poslance Lanka, který žádá o zařazení bodu 107, sněmovní tisk 525, na úterý 8. 12. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 98, do kterého je přihlášeno 172 přítomných, pro 75, proti 84. Návrh byl zamítnut.

 

Ostatní návrhy, které zde padly 27. 11., jsou nehlasovatelné. Všechny žádosti o nově zařazené body byly vetovány dvěma poslaneckými kluby.

S přednostním právem pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci jenom upozornit, že například u mého kolegy pana poslance Petra Bendla padl alternativní návrh. Jeden sice byl na pátek, ale druhý byl na tento týden. Já jsem ho vlastně neviděl na poradě grémia, protože jsem nechal poslance, ať zkontrolují své návrhy, a prostě minimálně tento jeden případ hlasovat musíme. Možná je těch případů více. Je pravda, že tam byl návrh i na pátek toho 27., ale současně byla alternativa na tento týden, takže nemůžeme o tomto návrhu nehlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano. Budeme o něm hlasovat, ale já se přiznám, že k tomu nemám v podkladech tu alternativu. Poprosím pana poslance Bendla, aby návrh případně přednesl znovu, abychom o něm mohli hlasovat. To jen abychom věděli, o čem hlasujeme. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já to najdu ve stenozáznamu a přednesu to přesně tak, jak to bylo řečeno, protože jsem počítal s tím, že to normálně máte k dispozici, ale já vám to najdu, když dáme aspoň pětiminutovou pauzu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, vyhlašuji pětiminutovou přestávku. Sejdeme se ve 14.35 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.28 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP