(Jednání pokračovalo ve 14.35 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.35 a my se vrátíme k jednání o programu schůze. Já jenom vyjádření k vystoupení pana poslance Stanjury a pana poslance Bendla podle stenozáznamu, jestli pan poslanec chce objasnit. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A poprosím kolegy o klid! (V sále je velký hluk. Není slovo slyšet.)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Jenom technickou k tomu. Ano, souhlasím, neboť tím, že jsem měl jako poslanec jenom pět minut na uvedení tohoto problému, tak jsem nakonec řekl, že se projedná tento návrh zákona ještě nejpozději ten samý den, a projednán nebyl. Ale ve svém diskusním příspěvku jsem navrhoval, aby tento materiál předmětný, kterého se to týkalo, byl projednán pokud možno ještě před druhým čtením v Poslanecké sněmovně zákona o významné tržní síle. Proto mi dovolte, abych navrhl tento bod na zařazení jednání této Poslanecké sněmovny, aby návrh kolegů poslanců Kalouska a spol. o významné tržní síle byl projednán ještě před druhým čtením návrhu zákona o významné tržní síle. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá. Budeme hlasovat o té druhé variantě. Ta je jediná hlasovatelná. To znamená, že budeme o sněmovním tisku 478, bod číslo 103, hlasovat o jeho zařazení před druhé čtení tohoto zákona.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 99, do kterého je přihlášeno 171 přítomných, pro 39, proti 85. Návrh byl zamítnut.

 

To jsou dle našeho názoru všechny návrhy, o nichž bylo nutno hlasovat. Jedná se o návrh z 27. listopadu, takže obecný souhlas.

Nyní prosím o další vystoupení poslanců na změnu schváleného pořadu 36. schůze. První poprosím paní poslankyni Chalánkovou. Poté se připraví paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já se omlouvám, protože těch návrhů bylo skutečně hodně, o kterých jsme hovořili.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěla požádat, jestli bychom mohli po takové předběžné dohodě zařadit jako první bod po pevně zařazeném bodu, který se jmenuje - bod číslo 195, je to zpráva veřejného ochránce práv, dne 17. 12., tak po tomto bodu pevně zařadit bod, který by se jmenoval Informace ministra vnitra o situaci křesťanských uprchlíků v Erbílu.

22. října tohoto roku jsem měla již interpelaci k této situaci křesťanských uprchlíků v Erbílu a od té doby dostávám poměrně rozporuplné informace a byla bych velice ráda, kdybychom se mohli touto opravdu neblahou situací křesťanských uprchlíků z Erbílu zabývat také na půdě této Poslanecké sněmovny. Z jedné strany slyším, že tito uprchlíci v počtu 152 lidí nebudou zařazeni do těch povinných kvót, které bychom měli teoreticky plnit směrem k Evropské komisi, na druhou stranu neustále vázne přesun těchto lidí právě z tohoto uprchlického tábora v Erbílu. V posledních dnech jsem získala také další informace, a to z křesťanských kruhů, o opravdu zoufalé situaci těchto lidí. Těmto lidem se věnuje nadační fond Generace 21, kteří mi dávají informace, že k dispozici finanční prostředky zčásti mají hned a zčásti v situaci, kdy tento bod a tato situace bude vládou schválena, mohou garantovat ještě další finanční prostředky, a to prostřednictvím garancí za úvěry. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP