(Schůze pokračovala ve 14.10 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Náhradní karty jsou tyto: pan poslanec Rykala má náhradní kartu číslo 6, pan poslanec Kučera náhradní kartu číslo 13 a pan poslanec Klučka náhradní kartu číslo 22.

Sděluji, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami z 34. schůze, plus přibyla další omluva pana místopředsedy vlády Bělobrádka, který se omlouvá z dnešního jednání od 16.45 hodin z pracovních důvodů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás poprosím, abyste se usadili na svá místa a přestali diskutovat, protože budeme projednávat návrh programu, na kterém se shodlo grémium. (Sál se ztišil.) Děkuji.

Nejprve vás tedy seznámím se závěry z dnešní porady s místopředsedy Poslanecké sněmovny a zástupci poslaneckých klubů. Pokud jde o další postup při projednávání schváleného pořadu 36. schůze, navrhuje grémium tuto strukturu:

Dnes, v úterý 8. 12., projednat body v pořadí: 62, sněmovní tisk 508, bod 97, sněmovní tisk 272, bod 36, sněmovní tisk 578, bod 37, sněmovní tisk 579, bod 38, sněmovní tisk 580, bod 21, sněmovní tisk 586, bod 59, sněmovní tisk 608, a bod 60, sněmovní tisk 609. A dále zařadit nový bod číslo 213, sněmovní tisk 585, dále popřípadě projednat body z bloku druhých čtení zákonů.

Ve středu 9. prosince projednat body v tomto pořadí: bod 149, bod 150, 152, 3, 4, 143, 144, 145, 146, popřípadě další body z bloku prvních čtení zákonů.

Ve čtvrtek 10. 12. projednat body v tomto pořadí: 211, což jsou odpovědi na písemné interpelace, poté bod 14, 15, 16, poté případně neprojednané body z bloku zprávy, návrhy a další. Ve 14.30 poté bod 212 a tím jsou ústní interpelace.

V pátek 11. prosince od 9 hodin bude probíhat mimořádná schůze, je to 37. schůze Poslanecké sněmovny. Poté budeme pokračovat 36. schůzí Poslanecké sněmovny s body v tomto pořadí: bod 199, bod 200, bod 201, 53, 51, 52, 47, 43 a 125.

V úterý 15. prosince bychom projednali body v tomto pořadí: bod 64, 63, 75, 80, 85, 88, 89, 93, 95, 98, 6 a bod 24, případně body z bloku druhé čtení - zákony.

Ve středu 16. prosince bychom projednali body z bloku třetích čtení: bod 153, 154, 155, 158, bod 165 a poté body z bloku první čtení, to je bod 50, 45, 46, 73, 35, případně body z bloku prvé čtení - zákony.

Ve čtvrtek 17. prosince bychom projednávali body v tomto pořadí: 211 - odpovědi na písemné interpelace, v 11 hodin poté bod 195, poté případně neprojednané body z bloku zprávy, návrhy a další. Ve 14.30 bod 212, což jsou ústní interpelace.

V pátek 18. 12. by případně pokračovala 37. schůze Poslanecké sněmovny.

Pokud není námitek, hlasovali bychom o navržené struktuře bodů v týdnu od 8. 12. do 18. 12. po jednotlivých dnech. Táži se, zda má někdo proti tomuto námitku. Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat nejprve o programu na úterý 8. 12.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 84. Přihlášeno 162 přítomných, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o programu na středu 9. 12.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 85, do kterého je přihlášeno 165 přítomných. Pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní hlasujeme o programu na čtvrtek 10. 12.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 86, do kterého je přihlášeno 169 přítomných. Pro 160. Proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o programu na pátek 11. prosince.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 87, do kterého je přihlášeno 169 přítomných. Pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším dnem, o kterém budeme hlasovat, je úterý 15. 12.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 88, do kterého je přihlášeno 169 přítomných. Pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o programu na den středu 16. 12.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 89, do kterého je přihlášeno 169 přítomných. Pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní hlasujeme o programu čtvrtku 17. prosince.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 90, do kterého je přihlášeno 169 přítomných. Pro 161, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP