(Jednání pokračovalo v 13.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat. Prosím, aby svá místa u stolku zpravodajů zaujal jak pan zpravodaj, tak pan ministr, a pana zpravodaje prosím k řečništi. Zbývá nám pouze tedy závěrečné hlasování. Je tomu tak? (Ano.)

Ještě předtím omluvím pana ministra Jurečku od 12.15 z osobních důvodů, pan poslanec Kudela od 13.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Zelienková od 11.15 do 14.00 z rodinných důvodů a pan poslanec Gabrhel od 12.30 z pracovních důvodů. Tolik omluvy.

Ještě zavolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci. A pokud tedy platí to, co jsem říkal, to znamená, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno - je tomu tak, pane zpravodaji? (ano) -, tak přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 414, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Paní poslankyně Chalánková se nehlásí ani pan předseda Kalousek, takže v tom případě můžeme hlasovat. Zeptám se na stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Pan zpravodaj?

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, u mě také svítí zelená.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, dvakrát souhlas. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 69, přihlášeno je 147, pro 71, proti 5. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

A končím... Ještě tedy přednostní právo pana předsedy Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, já bych rád, kdybychom si každý pro zbytek svého života i pro politickou historii uvědomili, co se teď právě odehrálo. Zcela profesionálně byl připraven zákon o pojišťovnictví. Zákon naprosto standardní se všemi zeměmi Evropské unie, zákon, u něhož nikdo neměl sebemenší důvod být proti. Zákon profesionální, a protože byl profesionálně připraven, tak mám důvod se domnívat, že do něj nemohl zasahovat ani pan ministr, protože kdyby do něj pan ministr zasahoval, tak profesionálně připravený být nemohl. (Pobavení.) A takto profesionálně byl předložen do Poslanecké sněmovny. Pak přišel pan poslanec Šincl, který, veden možná dobrými úmysly, k tomu dal přílepek, který patří k jinému zákonu, ale teoreticky je možné v rámci tohoto zákona to odhlasovat, ovšem tento přílepek zcela vadil soukromým zájmům rodiny Babišovy. Rodina Babišova nemohla by bohatnout tak rychle, kdyby prošel zákon poslance Šincla. Takže bylo potřeba návrh poslance Šincla odmítnout a říci, že hentý oný zločinný Šincel již v mládí týral brouky, myši a koťata a dělal spoustu jiných nepřijatelných věcí a jeho pozměňovací návrh není možné přijmout.

Ten pozměňovací návrh měl své ratio a část opozice byla ochotna ho podpořit a v určité fázi tady byla většina pro podporu zákona poslance Šincla s následnou podporou vládního návrhu zákona, proti kterému nic bylo, proti kterému nikdo nemohl nic říct. Leč v tu chvíli pan předseda ANO říkal panu předsedovi sociální demokracie: Chceš být ještě chvíli premiérem? To můžeš být jenom tehdy, když nebudeš mému bratrovi kazit byznys. I premiér a předseda sociální demokracie říkal: Ano, já, protože bych rád byl ještě chvíli premiérem, nechci kazit tvému bratrovi byznys, a proto přesvědčím Šincla, ať místo aby trval na hlasování o mém pozměňovacím návrhu a byl takový vstřícný, abychom všichni souhlasili s tím, že to vrátíme zpátky do druhého čtení a uděláme koaliční dohodu. Tak jste ji udělali. A všichni byli spokojeni, rodina Babišova byla spokojena, že byznys není retardován, pan předseda vlády a předseda sociální demokracie Sobotka byl spokojen, že dál zůstává předsedou vlády a sociální demokracie, a udělali jste koaliční dohodu.

Já vám teď říkám zcela otevřeně, že když si věcně přečtu ten pozměňovací návrh poslanců Šincla a Votavy, tak mě neuráží. Já bych ho čistě z věcného hlediska jako někdo, kdo se tomu léta věnoval, byl klidně ochoten podpořit. Má svoji logiku. Ale proč bych vám měl, kolegové, dělat užitečného idiota jenom proto, aby bratr pana ministra Babiše ještě chvíli měl svůj byznys a aby předseda vlády byl ještě chvíli předseda vlády? Jestli jste ohlásili celému světu, že jste ta úžasná koalice, která je schopna se dohodnout, že jste udělali tenhle koaliční kompromis - vy jste říkali, že jste ho udělali v zájmu spotřebitele, my jsme věděli, že jste ho udělali v zájmu rodiny Babišovy a v zájmu pana premiéra Sobotky, aby zůstal premiérem, ale klidně to mohlo zůstat, jako že jste to udělali v zájmu spotřebitele, v zájmu toho občana, kdybyste byli aspoň schopni tu dohodu dodržet! Ale prostě lakota rodiny Babišovy je tak strašlivá, že nejste schopni dodržet ani tuhle dohodu! (Pobavení.) A to jsme potřebovali dokázat před celou veřejností. Regulace, která je nezbytná, tady dávám panu poslanci Šinclovi za pravdu, je nezbytné se brzy vrátit k regulaci pojišťovacích makléřů, ano, ale současně bylo nezbytné říct celé veřejnosti, co vy jste za koalici - koňských handlířů! (potlesk zprava), lotrů a soukromých zájmů! Hezký den. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání. Chci se zeptat, zda někdo s přednostním právem se ještě hlásí o slovo. Jestliže tomu tak není, tak pro pořádek ještě konstatuji, že jsme na konci projednávání tohoto bodu, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb.,
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 626/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru stejně tak jako rozpočtového výboru pan poslanec Jan Volný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 626/2, který byl doručen dne 5. listopadu 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 626/3.

Než bude otevřena rozprava, táži se pana navrhovatele, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Já tedy otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, hlásí se pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP