(12.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Dolejš: Dobrá, v tom případě postupujeme k návrhu A8, což je návrh, který byl přijat rozpočtovým výborem na návrh kolegy poslance Šincla ještě ve druhém čtení, tedy na jaře letošního roku. Je jasné, doufám, o čem hlasujeme?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o klid a prosím pana ministra o stanovisko k bodu A8. (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Z důvodu konzistence rozpočtového výboru souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 66. Přihlášeno je 149, pro 38, proti 44. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nyní postoupíme k pozměňovacímu návrhu B2, opět Votava-Šincl. Musí se prohlasovat samostatně, byť jsme předchozí bod nepřijali.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, prosím stanovisko pana ministra k bodu B2. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Ano, souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 67. Přihlášeno je 150, pro 65, proti 16. Tento návrh nebyl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Jiří Dolejš: V tomto smyslu podle přijatého postupu je návrh B3 již nehlasovatelný a můžeme postoupit k návrhu C.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, prosím pana ministra o stanovisko k návrhu C. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 68. Přihlášeno je 152, pro 112, proti 1. Tento návrh byl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Legislativně technické už jsme projednali, takže nám nyní zbývá hlasovat pouze o návrhu zákona jako o celku ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Ještě tady mám žádost o vystoupení s přednostním právem od pana kolegy Sklenáka. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás požádal o pochopení, abyste umožnili poradu poslaneckého klubu sociální demokracie v délce deset minut.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Ještě před vyhlášením přestávky kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Když už se pan kolega Sklenák dnes podruhé dopustil koaliční obstrukce, tak já poprosím o pochopení, že my přece jenom se musíme radit o něco déle, takže já si beru dalších pět minut. Takže 15.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže 15 minut, dobrá. Tak já si myslím, že bude úplně nejjednodušší udělat to tak, že budeme pokračovat v jednu hodinu. Tím pádem přerušuji jednání do 13.00.

 

(Jednání přerušeno ve 12.34 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP