(13.10 hodin)

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne už, dámy a pánové. Tím, že pan zpravodaj nám odběhl, tak já možná počkám na pana zpravodaje, protože chci začít nějakou věcí přímo k panu zpravodajovi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Požádám pana zpravodaje o návrat ke stolku zpravodajů. Doufám, že nebylo nic neodkladného, co ho odvedlo z projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Karel Fiedler: Můžeme pokračovat, pane předsedající. Doufám, že si vzpomenu, až bude přítomen, abych připomněl, ale doufám, že... (Hlasy ze sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím poslance, aby na sebe nepokřikovali a prosím, pane poslanče Fiedlere o váš projev.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo a pomíjím tady poznámky z pléna.

Jak jsem se již několikrát zmínil ve svých předchozích příspěvcích, neměl jsem původně v úmyslu se touto problematikou loterií vůbec tolik zabývat. Avšak nezájem předsedy podvýboru pro daně, cla i loterie o konferenci na toto téma na půdě Sněmovny a překvapivě i rozpočtového výboru byl pro mě impulsem k tomu, že jsem tuto konferenci nakonec zastřešil já jako člen tohoto podvýboru a od toho okamžiku jsem se tímto tématem naopak začal zabývat intenzivně, protože jsem pokládal za rozumné, abychom i u této novely zákona řekli všechny argumenty jak pro, tak i proti.

Na problematice loterií je zcela evidentní - a teď nevím, zda říci nekompetentnost, nebo nezájem o důsledné řešení ze strany Ministerstva financí. Využil bych nyní toho, že zpravodaj je už přítomen, a chtěl bych ho vyzvat k tomu, aby si eventuálně on nebo předkladatel dělali poznámky k předneseným otázkám, protože tady už se stalo tradicí, že se na ně poslanci nedočkají odpovědí. Tak doufám, že ty... asi se na ně nedočkáme, jak vidím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, pane poslanče Faltýnku, abyste v případě, že máte něco důležitého na srdci, to šel řešit do předsálí. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Karel Fiedler: Mohu pokračovat? Děkuji. Mluvím ke zpravodajovi a předkladateli, promiňte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, abyste respektovali jednací řád a hovořili spolu pouze mým prostřednictvím. A vás, pane poslanče Fiedlere, žádám, abyste pokračoval ve svém projevu. Vás, pane kolego Faltýnku, abyste nerušil hovorem. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Karel Fiedler: Na posledním rozpočtovém výboru se kolega poslanec Kalousek několikrát zeptal, aby mu někdo kompetentně objasnil, proč právě zdanění 23 a 28 % plus k tomu pevný 80korunový poplatek. Jediná odpověď byla, že se tak dohodla koalice. Proboha, to budeme daně určovat podle nějakých koaličních dohod? Je mi opravdu lhostejný problém loterijních společností a jejich dalších existence, ale vadí mi nemístná benevolence vůči nelegálním loterijním provozovatelům obzvláště, když koaliční vláda tolik tlačí a prosazuje evidenci tržeb, jak dnes už víme, úplně pro vše. A tady jde ještě i o něco úplně jiného. Já nevím, co je správné, protože nikdo jsme žádné relevantní odůvodnění nedostali. A čím více jsme se ho domáhali, tím více jsme nic nedostali.

Pan kolega Kalousek chtěl asi čtyřikrát, aby mu někdo zdůvodnil, proč společenská nebezpečnost činí rozdíl právě 5 procentních bodů, které byly v návrhu. Já se ptám: může tedy zde nyní Ministerstvo financí nebo předkladatel konečně sdělit, jak na to přišlo? A proč 23 a ne jinak?

Další otázka, a já doufám, že otázky budou zaznamenávány, že se na ně ještě dovíme před hlasováním odpovědi, zdůvodnění, proč to schválit. A promiňte mi obzvláště kolegové z rozpočtového výboru, že se budu znovu opakovat, ale ani na dvou rozpočtových výborech jsem nedostal odpověď na svou otázku týkající se důvodové zprávy této novely zákona. Tam je předkladatelem uvedeno: hlavním cílem vyššího daňového zatížení tuzemských legálních provozovatelů je snížení negativního dopadu hazardního hraní. Může tady konečně předkladatel nebo zpravodaj, ale spíše předkladatel vysvětlit a dát to do příčinné souvislosti, jak pouze vyšší zdanění sníží negativní dopady hazardu? Já jsem na to odpověď pořád nedostal a rád bych znal toto vysvětlení, proč je to v důvodové zprávě. Že si to koalice domluvila je jedna věc. Ok, ale já chci, aby tady zejména poslanci z klubu sociální demokraté vysvětlili, proč se nepřipojí ani k jednomu pozměňujícímu návrhu řešícímu alespoň tu část rozmachu a právní nejistoty v oblastí kvízomatů. Vycházím tak z hlasování na rozpočtovém výboru před třetím čtením. To i vy, kolegové, chcete dát nelegálům další prodloužení daňových prázdnin? Co vás k tomu vede?

Ve středu jsem se stihl alespoň zúčastnit odpoledního panelu konference Ministerstva financí. Pozastavuji se sice nad tím, proč konferenci Ministerstvo financí naplánovalo až na tak pozdní datum. Proč na den jednání rozpočtového a jiných výborů a proč na den, kdy probíhala i konference k EET. Ale po všech těch kotrmelcích kolem loterijního zákona takto nevhodně naplánovaný termín až vlastně tolik nepřekvapuje. Stihl jsem sice jen část středeční konference, ale i to bylo velmi zajímavé a stálo to za to. Pan náměstek Závodský se velmi podivoval nad tím, že loterijní zákony už dva měsíce leží jen tak ve Sněmovně. Tak tady se musím vůči tomu naprosto ohradit, vůči takovému výroku. A pan ministr by si měl asi udělat pořádek na ministerstvu. Zákon tu měl být už počátkem roku. Měl už být dávno po notifikaci. A jestli tady řešíme na poslední chvíli všechny nedodělky, tak máslo na hlavě má právě Ministerstvo financí a ne my, Poslanecká sněmovna. Za tím si stojím. Navíc by si pan náměstek Závodský měl uvědomit, že my nejsme podřízení, ale že vláda, tedy ministerstvo, se zodpovídá Poslanecké sněmovně. Ano, vím, chování tak tady a jednání tomu často neodpovídá.

Ale ať se vrátím ke konferenci. Byl tam pan Holan, jakýsi pan Holan. A včera jsem si vygooglil, že je to mj. aktivista, kterého jeho tažení proti videoterminálům vyneslo až na post prvního náměstka Brna. A deklaroval, že se mu vládní návrh nové loterijní legislativy nelíbí a že vláda přijde s novým komplexním pozměňovacím návrhem, který vyřeší vše, co se panu Holanovi nelíbí. A že zamezí pozměňovacím návrhům poslanců, kteří mají divné cíle. Tak to opravdu bylo vyjádření... (Odmlka.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegové..., abyste pokračoval ve svém projevu. Myslím si, že míra hluku v sále v tento moment oproti ostatním momentům je skutečně nízká. Můžete pokračovat.

 

Poslanec Karel Fiedler: Souhlasím, pane předsedající. Akorát se domnívám, že předkladatel i zpravodaj by mohli věnovat tomu pozornost. Tomu, co se zde říká.

Takže tedy nějaký pan Holan bude navrhovat nebo prosazovat, abychom my poslanci neměli nebo nemohli podávat pozměňovací návrhy, a naopak on bude snad tvořit, nebo podílet se, já nevím, na nějakém komplexním pozměňovacím návrhu, tak jak zaznělo ve středu na konferenci? Pan premiér tady není, možná by to byla otázka spíše na něj.

A opět jsme ve starých kolejích. Nyní budeme projednávat něco, myslím tím tisky 578 až 580, to je ta velká vládní novela. Co je nyní určeno ke změnám? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP