(12.30 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Žádost o odhlášení. Takže prosím o novou registraci. A budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana zpravodaje, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 60, přihlášeno je 143, pro 127, proti 7. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní tedy prosím, pane zpravodaji, o návrh procedury.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Než prohlasujeme proceduru, tak bych vyřešil ještě samotné hlasování o té změně. Protože jsme si odsouhlasili, že to můžeme udělat. Ale když už to můžeme udělat, tak bych byl rád, abychom to udělali. To znamená, jak máte přehled všech pozměňovacích návrhů, tak jeden z posledních jsou legislativní návrhy číslo 1 až 27. A v bodě 27 by se text článku 10 nahradil tím, jak jsem ho zde načetl. To znamená, že tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tomu rozumím. K této věci kolega Kalousek, prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nechci se přít, ale pokud to pan zpravodaj dá do procedury a my tu proceduru schválíme, tak říkáme, že můžeme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, takto jsem to chápal taky. Takže děkuji za vyjasnění. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Pokud je tady tak široké porozumění, rozhodně mu nebudu bránit a připomenu to, co jsem řekl teď, připomenu, až budu hovořit k legislativně technickým úpravám. Můžeme to pak samozřejmě zvládnout jedním hlasováním nad legislativně technickými úpravami.

Takže jaká by měla být procedura našeho postupu? Za prvé tady máme návrhy rozpočtového výboru pod čísly A1 až A7, které bychom mohli hlasovat prvním rozhodovacím krokem. Dále bychom začali řešit konkurenční návrh. Pro vás, který jste třeba nebyli zcela koncentrováni, zdůrazním, že návrh B1 je návrh poslance Votavy, v závorce Šincla, proti původnímu návrhu kolegy Šincla, který nese ještě historické očíslování A8. Toto bychom vyřešili. Pokud by neprošel návrh B1, tak bychom ještě hlasovali o návrhu B8. Podobným způsobem bychom naložili s následujícím... (Opravující hlasy ze sálu.) A8. Podobným způsobem bychom naložili s navazujícími návrhy B2 a A9. Buď schválíme B2, nebo A9, nebo také nic.

Další krok je návrh B3. Ten je hlasovatelný pouze tehdy, když přijmeme B1 nebo aspoň B8. Bez toho ztrácí smysl, je nehlasovatelný.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, prosím o klid! Není to úplně jednoduchá procedura a je to docela zásadní změna zákona. Takže opravdu prosím, sledujme pana zpravodaje.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Čili zopakuji: B3 jedině tehdy, když projde buď B1, nebo A8. Následoval by poslanecký návrh pod číslem C. No a pak by ve finále přišly legislativně technické návrhy 1 až 27 s tím, že bychom změnili očíslovaný 27 na dikci, kterou jsem uvedl, tedy že zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Toť vše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To je návrh procedury. K proceduře pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se domnívám, že podle jednacího řádu musíme nejprve hlasovat o legislativně technických a pak o těch ostatních. Nemůže to být naopak.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se kloním k tomuto názoru také. Takže pokud by pan zpravodaj souhlasil s tím, že bychom nejprve hlasovali o legislativně technických a poté bychom navázali procedurou, kterou jste navrhl, tak by to asi bylo čistější.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jistě všichni cítíme, že zde neprobíhá žádná zásadní frontová linie, čili ano, vyřešme nejdřív legislativně technické návrhy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. To znamená, já bych pro jistotu nechal hlasovat o proceduře s tím, že návrh pana zpravodaje byl modifikován tak, že jako první budeme hlasovat legislativně technické a potom budeme pokračovat podle jednotlivých bodů.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s touto procedurou. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 61, přihlášeno je 152, pro 131, proti nikdo. Tento návrh procedury byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, uvádějte jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Jak jsme právě rozhodli, tak začneme legislativně technickými pod čísly 1 až 27. A protože tady samozřejmě byly různé názory na bod 27 v té nové podobě, tak bychom měli nejdříve prohlasovat novou podobu bodu 27, tedy: "Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení."

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Takže vy navrhujete, abychom nejprve hlasovali o bodu 27 a poté ve druhém hlasování o ostatních 26? (Zpravodaj: Přesně tak.) Dobře, to je možný postup.

 

Takže teď budeme hlasovat o bodu 27 z bloku legislativně technických. Zeptám se pana ministra na stanovisko. (Souhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

Takže zahajuji hlasování o bodě 27. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 62. Přihlášeno je 152, pro 108, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Dalším hlasováním stvrdíme souhlas s ostatními legislativně technickými úpravami, tedy 1 až 26. (Ministr: Souhlas.) Stanovisko rovněž kladné.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 63. Přihlášeno je 152, pro 119, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s legislativně technickými úpravami a nyní tedy jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nyní by následovalo hlasování o pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru pod čísly A1 až A7.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: A1 až A7 jedním hlasováním. Pan ministr, prosím stanovisko. (Souhlas. Zpravodaj rovněž kladné stanovisko.) Ano, dvakrát kladné. Ještě odmažu všechny technické poznámky.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 64. Přihlášeno je 152, pro 118, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1, což je onen kompromis Votava-Šincl. A pouze pokud tento návrh neprojde, budeme pokračovat k návrhu A8. (Ministr: Souhlas.) Z mé strany také souhlas.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 65. Přihlášeno je 143, pro 40, proti 24. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP