(12.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Faktická poznámka pro pana poslance Stanjuru. Ještě omluvím paní poslankyni Havlovou od 13. hodiny do konce jednacího dne z osobních důvodů a pak je zde omluvenka pana poslance Šarapatky z dnešního jednání z důvodu zahraniční služební cesty.

Dvě minuty pro pana předsedu Stanjuru. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Tak to je taková oblíbená politická finta. Já jsem se zeptal, jaké jsou motivy tohoto návrhu, proč to těm klientům nechcete umožnit, a odpověď byla: Ministerstvo financí a Česká národní banka daly kladné stanovisko. Ale to já vím. Já jsem se neptal, jaké je stanovisko Ministerstva financí nebo regulátora. Beru to tak, že jsem prostě odpověď nedostal. Přece víme, jaké je stanovisko i garančního výboru i ministra financí nebo Ministerstva financí, České národní banky. Ale na to jsem se opravdu, pane poslanče prostřednictvím pana předsedy, neptal.

Já jsem se ptal, proč si myslíte, že by klient, který uzavře takovou smlouvu bez spoření, neměl mít šanci pět let využívat případně lepší návrh, ať už té samé pojišťovny, nebo konkurenční. To je jednoduchá otázka. Proč by neměl mít tu šanci? A opravdu je to ve prospěch klienta? Že si pět let nemůže... Proč to samé nenavrhujete tedy u povinného pojištění automobilu. Tam by bylo úplně logické to samé: vybereš si a pět let si nesmíš vybrat nic jiného. A tam to nikdo, naštěstí říkám, naštěstí zatím, nenavrhl. Takže se omlouvám, ale dotaz byl jiný než vaše odpovědi.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další přihlášky do rozpravy nemám. (Zpravodaj se hlásí.) Ještě v rozpravě, pane zpravodaji? (Ano.) Tak prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Slíbil jsem, že vás seznámím s doplněním těch legislativně technických úprav, které máte v seznamu všech pozměňovacích návrhů, a to v tom smyslu, že pasáž, která zní účinnost, o účinnosti původně dnem 1. ledna 2016 by v článku 10, který se tomu věnuje, zněl: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení." Čili to je můj návrh. Dovolil jsem si ho označit za legislativně technický.

Než projdeme procedurou, tak bych vás požádal (otáčí se na předsedajícího, se kterým právě cosi konzultuje poslanec Laudát), tak bych vás požádal o to, abyste nechal ověřit hlasováním, zda Sněmovna souhlasí s tím, že je to legislativně technické, tedy hlasovatelné v tom balíku legislativně technických opatření.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nemám nic proti, abychom to rozhodli hlasováním, ale pro mě je důležité stanovisko legislativy. Nemyslím si, že my máme hlasováním, to znamená politickým názorem, rozhodovat, jestli něco je, nebo není legislativně technická úprava. Pokud je, tak já jsem automaticky pro každou legislativně technickou úpravu, i když třeba ten konkrétní návrh nepodporuji, z hlediska toho, že pokud to bylo schváleno legislativně správně. Ale podle mě to nepatří sněmovně, ale odboru legislativy. Když tady odbor legislativy řekne, že to je legislativně technická úprava, tak o tom nepotřebuji hlasovat, jestli si rozumíme. To je pro mě mnohem důležitější, protože pak stejně budeme hlasovat o tom obsahu. A ten obsah má být vždycky legislativně...

Já tedy mám pochybnosti za sebe, že změna účinnosti je legislativně technická úprava. To spíš jako že se odkazuje omylem na špatné písmeno nebo na špatný odstavec, ale u toho nevím. Ale pokud legislativa řekne, a pan předseda to určitě u legislativy ověří, že to je legislativně technická připomínka, tak za náš klub říkám, že o tom nepotřebujeme hlasovat a budeme to akceptovat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Navrhuji následující postup. Protože pan místopředseda klubu TOP 09 žádal o pětiminutovou pauzu, vyhlásím teď pět minut pauzu a využiji toho času na konzultaci s legislativou. Takže budeme pokračovat ve 12.29.

 

(Jednání přerušeno od 12.24 do 12.29 hodin.)

 

Kolegyně, kolegové, budeme pokračovat. Nejprve se tedy zeptám, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, rozpravu končím. Zeptám se ještě, zda je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Ne, není tomu tak. V tom případě se budeme muset vypořádat s procedurou.

Konzultoval jsem návrh pana zpravodaje s legislativou, byl jsem ujištěn, že tento postup v minulosti byl zvolen a že to, co pan zpravodaj navrhuje, je správný postup. To znamená, Sněmovna by nejprve hlasováním rozhodla o tom, zda se jedná o legislativně technickou změnu. Pokud ano, tedy pokud Sněmovna vyjádří souhlas, budeme v rámci procedury hlasovat tedy o legislativně technické. Takže asi nejjednodušší řešení bude, když teď právě se zeptám Poslanecké sněmovny, zda souhlasí s návrhem pana zpravodaje, aby změna účinnosti byla chápána jako legislativně technická. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP