(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Kladné.)

Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Opálky pod písmenem C. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 50, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 156, proti žádný. Návrh byl přijat. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Tím podle mých informací je nehlasovatelný návrh výboru pro sociální politiku pod písmenem A.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Ano, přesně tak.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím o potvrzení informace, že jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy a budeme nyní hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Máte pravdu, pane místopředsedo. Můžeme hlasovat - moment. (K řečníkovi přistupuje pracovník legislativy a hovoří s ním.) Omlouvám se, došlo opravdu k hektické chybě, protože my jsme teď schvalovali částku 1 200, ale ten výbor má ještě další body, takže budeme muset hlasovat o bodu A s tím, že ta částka 1 200 už byla schválena, a ne 1 000. Čili byl to pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu. Je mi to trapné, ale je to tak.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se zeptám - zvolím postup tak, jak jej navrhuje pan zpravodaj. Ptám se, jestli má někdo námitku proti postupu předsedajícího.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Já bych ještě upřesnil, že ten pozměňovací návrh výboru má pět bodů a my jsme hlasovali pouze o bodu číslo 3, kde jsme pozměňovacím návrhem měnili tu částku, čili teď budeme hlasovat o těch zbývajících bodech 1, 2, 4 a 5.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže budeme hlasovat o návrzích A1, A2, A4 a A5, aby bylo jasno, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Pátek třináctého, omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Taková věc se tady stává maximálně jednou za sto let.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli má někdo námitku proti tomuto postupu, jestli chce znovu hlasovat o proceduře či má jakoukoliv jinou námitku. Nemá, budeme tedy hlasovat o návrzích A1, A2, A4 a A5. Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.) Stanovisko paní ministryně? (Pozitivní.)

 

Zahajuji hlasování o návrzích A1, A2, A4 a A5. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 51, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 162, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Takže teď už jsme opravdu před koncem. Budeme hlasovat o zákonu jako o celku ve smyslu pozměňujících návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Bylo tedy hlasováno o všech návrzích a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o jednorázovém příspěvku důchodci podle sněmovního tisku 526 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko garančního výboru? (Kladné.) Stanovisko paní ministryně? (Kladné.)

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 52, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 162, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji panu zpravodaji i paní ministryni.

Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Poprosím pány kolegy o klid. (Poslanci se hlasitě baví a smějí.) Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ne, to vypadalo velmi družně, já jsem to se zájmem poslouchal.

Dámy a pánové, jenom stručnou poznámku. Poslanecký klub TOP 09 to podpořil. Je to nesystémové, je to spravedlnost rovných žaludků. Jsme přesvědčeni, že se to mělo dělat jinak, ale pro ty, kteří cítí jistou úzkost z toho, že to je neplánovaný nápor na veřejné rozpočty, bych rád řekl, že oproti vládnímu návrhu teď Sněmovna navýšila zhruba o polovinu toho, co daňový poplatník věnuje na slevy výrobků Agrofertu. To já si myslím, že si teď téměř tři miliony důchodců zaslouží. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, hezké dopoledne. Já bych jenom - hlasoval jsem pro zákon a mám proti. Nezpochybňuji tím hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nezpochybňujete hlasování. Jenom pro stenozáznam uvádíte.

 

Poslanec Marek Černoch: Pro stenozáznam, hlasoval jsem pro schválení zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Černochovi.

 

Přikročíme k dalšímu bodu našeho jednání. Je to bod

12.
Vládní návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
/sněmovní tisk 536/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru, rozpočtového výboru, pan poslanec Roman Kubíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 536/3, který vám byl doručen 20. října 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 536/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Hlásí se někdo do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já vás nyní seznámím s hlasovací procedurou, která byla odhlasována na 30. schůzi rozpočtového výboru dne 22. října 2015. Hlasovací procedura bude poměrně jednoduchá, protože v počtu pozměňovacích návrhů přijatých rozpočtovým výborem se týká bod A1 až A79 a bod A81 až bod A85 legislativně technických úprav. Pouze bod A80 je bod, který se věnuje jmenování dozorčí rady daného orgánu. Proto navrhujeme tuto proceduru: Nejprve hlasovat bod A80, dále bod A1 až A79 a body A81 až A85 jedním hlasováním a na závěr hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Přestože je to poměrně jednoduchá procedura, nejprve hlasovat o bodu A80, poté hlasovat o bodech A1 až A79 a A81 až A85, ptám se, jestli má někdo námitky proti této proceduře nebo jiný návrh na proceduru. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury tak, jak ji předložil pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 53, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 149, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní bych navrhl hlasování o bodu A80. Týká se to volby správního orgánu a rozdělení po určitém funkčním období tak, aby tento orgán byl v průběhu let funkční stále. (Stanovisko garančního výboru i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o bodu A80. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 54, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o bodech A1 až A79 a A81 až A85 jedním hlasováním. (Stanovisko garančního výboru i ministra je kladné.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o návrzích pod body A1 až A79 a A81 až A85. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 55, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 124, proti žádný. I tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP