(11.20 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Podle procedury bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu podle sněmovního tisku 536 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko garančního výboru? (Kladné.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 56, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 142, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi za spolupráci.

 

Dalším bodem našeho programu je

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
/sněmovní tisk 537/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů opět zaujme pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního rozpočtového výboru pan poslanec Roman Kubíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 537/3, který byl doručen taktéž 20. října 2015, usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 537/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otvírám tedy rozpravu, do které se ale nikdo nehlásí. Pokud se opravdu nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.

Není tady zájem o závěrečná slova ani pana zpravodaje ani pana ministra, přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás i tady seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, sněmovní tisk 537. Hlasování bude velmi jednoduché, protože v rámci jednoho pozměňovacího návrhu bylo deset bodů legislativně technických poznámek. To znamená, že rozpočtový výbor navrhl toto hlasování: návrh A1 až A10 jedním hlasováním a potom hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, jestli má někdo jiný návrh k proceduře. Jestliže nemá, dám hlasovat o tomto návrhu procedury.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury, tak jak jej přednesl pan zpravodaj. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 57, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A1 až A10.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru? (Kladné.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích A1 až A10. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 58, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 122, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů, podle sněmovního tisku 537, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko garančního výboru? (Kladné.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 59, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 141, proti 13. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

Nyní se s přednostním právem přihlásil pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prosím o pochopení, kolegyně, kolegové, před návrhem zákona o pojišťovnictví prosím o třicet minut přestávky na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a poslanecký klub prosím, aby se sešel ve svých prostorách.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji jednání Sněmovny na základě této žádosti do 11 hodin 55 minut, kdy se tady sejdeme. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 11.25 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP