(20.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Vůbec nenamítám nic proti tomu, abychom se tím zabývali detailně, protože samozřejmě při tom jednání můžeme dopilovat případné věci, i když to nedoporučuji, abychom spíše nezkomplikovali legislativní proces, a proto navrhuji, aby lhůta k projednání byla zkrácena na sedm dnů, a žádám kolegy, aby svým způsobem neblokovali zkrácení lhůty k projednání. Ve skutečnosti, kdyby někdo namítl, že by se to mohlo projednávat na jiné schůzi, tak stačí, když lhůta bude nejvíce 20 dnů, nikoliv 30. To by nám komplikovalo jednání se Senátem. Takže to je asi ode mě prosba jako jednoho z předkladatelů. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Kováčik, po něm pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, děkuji za slovo. Nic z toho, z čeho nás tady pan kolega Bendl, byť třeba jenom v přeneseném slova smyslu, obviňoval, tam není.

Na dotaz, proč opozice, a dokonce komunisti, tak soudruh předseda - soudruh předseda odpověděl zcela jasně. My se nezabýváme nějakými v těchto případech politikářskými důvody, ale prostě věcně to bylo potřeba udělat, a tak jsme byli první, kdo u toho byli. Chce se mi říci, všimli jsme si toho dřív, tak tady jsme. A ministerstvo tady nestojí z toho prostého důvodu, že pravidla legislativního procesu jsou, jak všichni jistě velmi dobře víte, prostě taková, že by to v žádném případě nestíhalo platnost onoho základního kmenového zákona, to znamená 1. 1. 2016, a že tedy zcela plánovitě, a říkám to tady, jak se říká na plná ústa, jdeme s tím tak, abychom stíhali termíny nebo lhůty, a jdeme s tím tak, aby ta šance byla, abychom to pochybení napravili, abychom zemědělce, kteří by na tom tratili, a byla to chyba nezasloužená v již odhlasovaném znění, aby jejich ztráty byly minimalizovány až anulovány. Nejde mi o žádné politické zisky. Kdyby se toho kdokoliv chopil jiný, tak by měl naši plnou podporu.

Co se týká oněch lhůt k projednávání. Sedm dnů je krásná lhůta, nicméně jsem se dozvěděl, že pokud - a já bych rád, aby to tak bylo - by hospodářský výbor tu věc projednával, sedí až 11. nebo 12. nebo někdy v tom termínu, což sedm dnů by se nestíhalo, a já bych byl pro to, abychom se bavili, a chci poprosit pana kolegu předsedu Kalouska, aby nám nevetoval lhůtu 20 dnů. To je první věc. A druhá věc... (Mpř. Bartošek: Dvaceti? Rozuměl jsem dobře?) Dvaceti dnů, ano. (Děkuji.)

Chtěl bych poprosit všechny, kdo mají zájem, skutečný zájem, věcný zájem na projednávání této novely, aby se zdrželi, a to je prosba, velmi zdvořilá prosba, aby se zdrželi jakýchkoliv dalších návrhů, aby se zdrželi jakéhokoliv dalšího pozměňování, protože je řada věcí, které nejsou tak, aby se úplně všem mohly líbit, aby se zdrželi jakýchkoliv dalších zásahů ať už do energetického zákona, nebo zákona o podporovaných zdrojích, protože v tom případě by se také mohlo stát, že já jako předkladatel, pokud by základní materie nebo základní úmysl doznal podstatných změn při projednávání, že bych já jako předkladatel nedoporučil hlasovat pro ten zákon ve třetím čtení.

Takže to je moje zdvořilá prosba jedna, druhá a třetí a děkuji vám v této chvíli za pozornost. Berte to jako návrh na zkrácení lhůty na 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, děkuji. Váš návrh registruji. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem neřekl, že někoho podezírám z nějaké nekalosti, ale tohle je zákon jako každý jiný. Projednáváme tady novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Má svoje pravidla. Ten zákon říká, že ti, kteří vyrábí elektrickou energii a mají ve svém předmětu činnosti zemědělskou činnost, nemusí prokazovat vlastníky a mají právo na podporu. To, věřte mi, v oblasti zemědělství pro farmáře není žádný problém zveřejnit, kdo je vlastník jejich farmy. A vy si musíte sami rozmyslet, jestli takovéto ustanovení prostě chcete transparentně podpořit, anebo ne. To už je věc vašeho svědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já se omlouvám panu předsedovi Kováčikovi. Kdyby pan poslanec Bendl skutečně potvrdil to, co tady zaznělo, že slíbil těch 20 dnů, tak bych tomu sice nerozuměl, ale držel bych basu. Nic takového potvrzeno nebylo a my tady k tomu nevidíme jediný důvod. V minulém bodu jsme nevetovali 8 dní, byť to také není typické, ale pohled plaché laně pana poslance Babiše v okamžiku, kdy tady alespoň nebyl pan ministr Babiš, nás prostě přesvědčil, že jsme těch osm dní připustili. V tuto chvíli nemáme žádný důvod. Vetujeme cokoliv, co je pod 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Filip, potom pan poslanec Kováčik.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní a pánové, já jen beru zpět návrh na sedm dní, protože nemám zájem obtěžovat výbory jindy, než zasedají.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Protože jsme tady slyšeli veto na cokoliv pod 30 dnů a protože se domnívám, že výbory tak, jak alespoň hodlají zasedat, nenaruší-li to zasedání výborů mimořádná schůze Poslanecké sněmovny příliš, tak si dovoluji v této chvíli svůj návrh upravit na zkrácení na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. A táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečná slova - pan zpravodaj nebo pan předkladatel? Pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Konstatuji, že nebyl načten návrh na zamítnutí, takže můžeme hlasovat o lhůtách a o propuštění do výborů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Chci se zeptat pana předkladatele, zda si bere závěrečné slovo. Není tomu tak. V tom případě se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Já se chci zeptat, zda někdo má jiný návrh. Není tomu tak. Já vás všechny odhlásím, než budeme hlasovat, a požádám, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak je předložen. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 6, přihlášeno je 99 poslankyň a poslanců, pro návrh 97, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, takže se táži, zda má někdo další návrh na přikázání do výborů. Není tomu tak.

 

V tom případě dám ještě hlasovat o zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty projednávání na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 7, přihlášeno je 100 poslankyň a poslanců, pro návrh 98, proti 1. Konstatuji, že lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP