(20.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Schválená novela zákona a novela zákona o podporovaných zdrojích energie byla zpracována s cílem uvést do souladu naše stávající úpravy s právem Evropské unie. Navrhovaná novela, tedy ta, kterou vám nyní předkládám, pouze odstraňuje vzniklé nejasnosti v přijaté novele.

Současně mi dovolte vám sdělit, že návrh neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána, ani není v rozporu s právními akty Evropské unie. Navrhovaná novela rovněž nepředstavuje žádné dodatečné nároky na státní rozpočet a na ostatní veřejné rozpočty, a dokonce předpokládáme, že bude mít pozitivní dopad v podnikatelském prostředí. Novela plně respektuje principy právní úpravy soukromí osob a jejich údajů tak, jak jsou zakotveny zejména v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh zákona nemá sociální dopady, nemá dopady na rovné postavení mužů a žen ani na životní prostředí. Rovněž tak nepředpokládá vznik korupčních rizik.

Paní a pánové, já vám v této chvíli poděkuji za pozornost a požádám vás o to, abyste umožnili schválení novely již v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi a prosím zpravodaje pana poslance Vlastimila Vozku, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, nebývá zvykem, že se k návrhu zákona vracíme tak brzy po jeho vydání. Ovšem zákon č. 131, který novelizuje energetický zákon, je velmi rozsáhlou změnou, takže je to nepříjemné, ale musím potvrdit slova pana předkladatele, že se nám takříkajíc do návrhu, respektive do zákona vloudila chyba. Potvrzuji proto slova pana předkladatele.

Dovolte mi, abych vás seznámil s názorem vlády k tomuto návrhu, tedy ke sněmovnímu tisku 585, který máme před sebou. Vláda na své schůzi 5. října 2015 projednala a posoudila tento návrh zákona, kterým se mění již citovaný zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas. Vláda akceptuje snahu poslanců napravit chybu vzniklou zpracováním pozměňovacího návrhu.

V tuto chvíli zbývá jen dodat, že podporuji projednání v režimu zákona § 90. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Jako první se hlásí pan poslanec Petr Bendl. Pak se přihlásím do rozpravy já, požádám kolegu Bartošku, aby mě vystřídal.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já tedy si nejsem úplně jistý, že šlo o chybu, a už vůbec nerad bych vršil chybu na chybu. To znamená, z mého pohledu schválení této novely zákona v tzv. devadesátce bez toho, aniž bychom ho alespoň trochu podrobili diskusi o tom, oč tu vlastně běží.

Pro ty z vás, kteří tomu nevěnovali příliš velkou pozornost, tak jde o to, že výrobce elektrické energie, jehož hlavní činností je zemědělská výroba, nemusí mít známého vlastníka, aby měl nárok na podpory, státní dotace atd. Ještě jednou: Jestliže jde o fotovoltaiku nebo jiné oblasti výroby elektrické energie, nemusí být znám vlastník, aby mohl žádat o státní podporu. Tolik kauz tady máme, každou chvíli nějakou, a my řekneme no, stala se chyba, prosím vás, tak ať tedy každý, kdo má ve svém předmětu činnosti u firmy, nemusí říkat, komu ta firma patří. Bez ohledu na to, že se to může i v čase měnit, protože někdo si ty zemědělské firmy také může kupovat, dneska tam má 3 %, zítra 50, pak 70. A my vlastně ani nechceme vědět, komu ty zdroje elektrické energie patří, přestože tam posíláme státní dotace.

Nedávno jsme tady poslouchali premiéra, jak říká, že vláda chce být transparentní, a v registru smluv jsme tady poslouchali, jak je to zásadní. A tady vláda říká - to je v pořádku, schvalte to, je to výborné. Nepotřebujeme znát vlastníka, který vyrábí elektrickou energii, má v předmětu činnosti zemědělská výroba, tak nám je to vlastně jedno.

Mně to jedno není, ani poslaneckému klubu TOP 09, a tak jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a TOP 09 blokuji, nebo využívám možnosti toho, aby tento zákon nebyl schválen již v prvním čtení, ale byl přidělen do některého z výborů, ať už hospodářského, nebo zemědělského. Já si spíš myslím, že nejde ani tak o zemědělství, byť možná někomu ano, ale že by měl být v kontextu energetického zákona a všeho toho, o čemž se bavíme, spíše v hospodářském výboru. Ale nebráním se tomu, aby to projednal i zemědělský výbor i hospodářský výbor, protože si myslím, že o tomhle problému se mluvit má a rozhodně ne v devadesátce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi. Ještě před pokračováním rozpravy přečtu omluvy došlé předsedovi Sněmovny. Omlouvá se pan poslanec Radim Fiala, omlouvá se pan poslanec Karel Fiedler. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Všichni si vzpomínáme, že projednávání těchto zákonů, tzn. energetického zákona, s sebou přineslo skutečně stovky pozměňovacích návrhů a byly vypořádány tisíce připomínek. Proto plně akceptuji, že mohlo dojít k nějakému opomenutí či k nějaké chybce, která se teď musí napravit. Co mi ovšem není úplně jasné, a samozřejmě pravděpodobně dojde k tomu, že se to vysvětlí, proč tyto chyby neodstraňuje samotné ministerstvo, ale odstraňuje je opoziční novela zákona. To mi nějak v tom procesu uniklo, protože já samozřejmě bych spíše očekával, že tady vystoupí zástupce Ministerstva průmyslu, řekne: došlo k těm a těm chybám, chceme je takto a takto napravit, bude to mít takové a takové dopady. Myslím, že by to bylo plně legitimní. Protože skutečně tam těch změn byly stovky a stovky.

Takže já bych spíše byl rád, kdyby zástupci předkladatele klubu KSČM řekli, proč tento zákon předkládají a proč to nejsou zástupci Ministerstva průmyslu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Filip, po něm pan předkladatel Kováčik.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já to vysvětlím. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, paní a pánové, došlo k tomu tak, že tu chybu jsme zjistili ve chvíli, kdy byly už parlamentní prázdniny. A protože tady v ten moment nikdo jiný nebyl než já jako místopředseda Poslanecké sněmovny, tak ta delegace přišla za mnou. Já jsem nechal prověřovat na našem organizačním a legislativním odboru celý text zákona i průběh hlasování. Zjistil jsem, že žel ti stěžovatelé mají pravdu, a porovnal jsem tedy ten text s původním textem o hlasování ve výborech a v Poslanecké sněmovně. Žel, jiný výklad, než že došlo v podstatě k chybě v psaní, k technické chybě při přepisu, nebylo možné dospět. Abychom nezdržovali ten proces, protože jsem to bral, jako že to nebyla věc vlády ani vládní koalice, že to byla věc Poslanecké sněmovny, tak jsem požádal vzhledem k tomu, že šlo o zemědělce, kolegu Kováčika, aby tu drobnou novelu, kterou jsem okamžitě připravil, se mnou spolupodepsal, aby šla co nejdříve do legislativního procesu. Prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny, kterého jsem o tom informoval, jsme to poslali vládě k vyjádření a tímto způsobem se to dostalo vlastně sem do Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP