(11.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní s přednostní právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Jen upozorňuji, v 11.45 hodin je pevně zařazen bod, takže vás možná budu muset přerušit, pane předsedo. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, podle mne je to 12.45, ale nechci se přít. (Předsedající Gazdík: Klidně se přete, je to v 11.45 i ve 12.45.) Já to možná stihnu, vzal jsem si těch poznámek mnohem méně než paní ministryně. Když se podíváte, tak nemám s sebou takový šanon.

Proč jsme se vlastně sešli. Jak to popsal ministr financí a ministryně pro místní rozvoj, tak to mohlo běžet jakoby normálně v pracovním pořádku. My se scházíme proto, že paní ministryně měla dramatickou tiskovku, kde řekla, že jsou ohroženy stamiliardy českých korun, že ruší cestu do Číny a že to zachrání. Podle mě to nebyla pravda. Z toho, co řekli, tak nic ohroženo nebylo. Smlouva je platná, systém je funkční, kontroly proběhly, proškolili jsme dva tisíce zaměstnanců.

Když je smlouva platná, já jsem ji nečetl, je tam klauzule, že se to zaplatí, jenom když to budou evropské peníze? Asi hrozilo a hrozí, že to nebudou evropské peníze, ale české. To asi hrozí. To vyplývá z obou vystoupení. Ale nikdy nehrozilo 650 miliard ztráty, ale je to oblíbená metoda mnohých manažerů a mnohých politiků. Vytvořím problém, který neexistuje, a pak ho hlasitě vyřeším. Ptám se, co tedy hrozilo, jak by došlo k tomu, že těch 650 miliard do roku 2022 nevyčerpáme, a co jste vlastně udělali kromě toho, že jste řekli, že pokud nebudou evropské peníze, tak to zaplatí státní rozpočet? Mně to přijde jako standardní řešení, nic novátorského, nic překvapivého.

Dozvěděli jsme se ovšem, že za to může Nečasova vláda, protože to bylo podepsáno za ministra Jankovského asi sedm dnů před pádem vlády. To je určitě pravda, že to bylo podepsáno 6. června, jestli si dobře pamatuji vystoupení paní ministryně. Ale současně řekla, že je to platné, funkční, spolehlivé a že to garantuje. To je třeba té vládě vyčíst, předminulé, že se domluvilo něco, co je funkční, platné, spolehlivé, všichni jsou podle toho vyškoleni a můžeme to spustit. Pan ministr Jankovský, nechci ho hájit, ale nebyl ve výběrové komisi. To není obvyklé, že by ministři chodili do výběrové komise, je to naprosto nestandardní. Ale chodili tam jeho náměstci a minimálně dva členové výběrové komise, tehdejší náměstci pana ministra Jankovského, jsou dnes ve službách hnutí ANO. Jeden, bývalý pan náměstek Braun, je s paní eurokomisařkou Jourovou v Bruselu, druhý je na Ministerstvu financí, bývalý pan náměstek Sixta. Ti seděli ve výběrové komisi. Tak neříkejte, že za to může ministr, který tam neseděl. A lidé, kteří tam seděli, slouží s vámi.

Pokud má pravdu paní ministryně, tak je to v pořádku, když je to funkční, platné, vyhovující. Ale ta podezření jsou mimořádně závažná. Je jasné, že to jsou nezpůsobilé výdaje, ale pokud se prokáže podvod či kartelová dohoda, tak se ptám, co se stane s monitorovacím systémem, jaký bude přístup české vlády, když se to prokáže. Když se to neprokáže, tak je to jednoduché. Auditní jednotka naprosto selhala, paní ministryně Šlechtová měla pravdu, neprofesionalita a všechna ta adjektiva, která padala v minulých dnech a týdnech. My to samozřejmě neovlivníme v Poslanecké sněmovně. Jen si řekněme, proč o tom dnes jednáme. Protože někdo vyvolal dojem obrovské krize, aby ji pak za deset dnů vyřešil. To se dalo vyřešit i z Číny, paní ministryně. Já jsem o tom přesvědčený. Říci, že když nebudou evropské peníze, že je záložní varianta, že to zaplatíme ze státního rozpočtu, je opravdu standardní, zažívají to skoro všichni příjemci evropských dotací, kterým byla provedena nějaká korekce a nějaké krácení, že to nebylo 75%, ale nakonec 73 nebo 70, že některé výdaje se ukázaly jako nezpůsobilé. To samozřejmě nevyviňovalo toho, kdo čerpal dotaci, aby platil svým dodavatelům, tak jako v tomto případě.

Takže to jsou moje otázky. Co nám vlastně hrozilo? A takové jednoduché řešení, že když to nezaplatí Brusel, zaplatí to Praha, tím jsme zachránili 650 miliard? To jsme mohli zachránit dva biliony takovým jednoduchým řešením. To mi na tom vadí.

Musím říci jako člen rozpočtového výboru, že tam vystupoval pan náměstek Wagenknecht, už jsem to říkal, působil naprosto sebejistě, přesvědčivě a říkal: Všechno proběhlo, jak mělo, já si za tím stojím, není pravda, že neměli čas, místo pěti dnů jsem dal MMR deset dnů, nadstandardní doba, aby dali své připomínky. Takto vystoupil na rozpočtovém výboru. Rozpočtový výbor to vzal na vědomí. V pořádku. Přišli jsme, požádali, dal nám tu informaci. Souběžně ale Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí úplně něco jiného. Vláda se tváří, že to vyřešila. Nevyřešila vůbec nic.

Pane místopředsedo, je 11.45, když tak se přihlásím ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče, že jste mi ulehčil situaci. Velmi se omlouvám i paní ministryni, nicméně Poslanecká sněmovna zařadila na 11.45 hodin pevně bod č. 86, a proto přerušuji projednávání bodu č. 140 do projednání bodu č. 86.

 

Bod

86.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu
vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007)
/sněmovní tisk 457/ - prvé čtení

Poprosím pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána o úvodní slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, omlouvám se, že vám vstupuji do debaty, pokusím se být co nejstručnější, jak jsem byl žádán. To, co vám předkládáme ke schválení, je totiž sice velmi důležité, ale asi méně živé a méně mediálně zajímavé. Jedná se o souhlas s ratifikací Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání.

Mám-li být velmi stručný, řeknu jen, že všechny závazky, které by České republice vyplývaly z této úmluvy, jsme již splnili, tzn. k ničemu novému nás to nezavazuje. Zároveň ovšem vzhledem k tomu, že prodléváme s ratifikací, tak je velice důležité z hlediska naší mezinárodní image, abychom co nejdříve konečně tuto úmluvu ratifikovali. Proto vás chci požádat o příznivé posouzení vládního návrhu a zároveň i si troufnu požádat o jeho projednání v co nejkratší době. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministru spravedlnosti. Nyní se měl ujmout slova pan zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Mihola, který ovšem není přítomen, a proto požádám Sněmovnu o změnu zpravodaje na paní poslankyni Janu Fischerovou. O této změně zpravodaje dám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro změnu zpravodaje, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 75, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 99, proti žádný. Děkuji, schválili jsme změnu poslankyně.

 

Prosím tedy zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Janu Fischerovou, aby nám návrh představila. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Pane předsedající, také vám děkuji za slovo a budu podobně jako pan ministr stručná. Doplním to, že podepsal tuto úmluvu ve Štrasburku pan Mgr. Boček, který vlastně zastupuje vedení mise Rady Evropy, a mluvila jsem také s kolegyněmi a kolegy, kteří jsou v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, a považuji to za velice účelné a nutné. Takže doporučuji postoupit do druhého čtení a současně přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Gabriela Pecková.***
Přihlásit/registrovat se do ISP