(11.30 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Chtěl bych oběma členům vlády poděkovat za informaci, kterou tu podali. Je zřejmé, že se dokázali shodnout na tom, že za všechno může Nečasova vláda a oni teď chudáci jenom řeší ty následky. Řekněme si tu pravdu celou a skutečnou a z ní vyplývají pouze dvě varianty. Já teď nechci posuzovat ani onen audit, který provádělo Ministerstvo financí, ani práci na monitorovacím systému, kterou provádělo Ministerstvo pro místní rozvoj. Rád bych jenom zopakoval některá stručná fakta.

Na monitorovací systém Ministerstvo pro místní rozvoj mezi červencem 2012 a říjnem 2014 aplikovalo celkem 21 kontrol a auditů, tedy nejenom za pana ministra Jankovského, ale i za pana ministra Lukla, za paní ministryně Jourové a za paní ministryně Šlechtové, 21 kontrol a auditů, které nenašly nic, co by zpochybňovalo transparentnost této zakázky. Já si dovolím přečíst jenom závěr jednoho z posledních auditů, kde byl přizván i znalecký ústav. Závěr toho auditu byl červenec roku 2014. A v závěrečné zprávě se píše: "Znalec nenašel nic, co by nasvědčovalo tomu, že zadávací dokumentace nebo obchodní podmínky byly nesrozumitelné, diskriminační či netransparentní. Znalec konstatuje, že očekávaná maximální cena plnění zakázky odpovídá cenám obvyklým v místě, čase a plnění." To je audit provedený za paní ministryně Šlechtové.

Jinými slovy, rok a půl, pardon, dva a půl roku Ministerstvo pro místní rozvoj říká vládě, Poslanecké sněmovně i veřejnosti, že průběžně kontroluje a je tam všechno v naprostém pořádku. Pak přichází vyšší moc, přichází auditní orgán Ministerstva financí a zpracovává audit. Nebudu opakovat všechny pochybnosti, které mám už jenom o přípravě toho auditu, ale koneckonců nemusím vás obtěžovat svými pochybnostmi, stačí, když si přečtete vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj, poměrně obsáhlé, k tomuto auditu. Je to dokument, který má celkem 48 stránek, a myslím si, že každý z nás by si ho měl přečíst. A kdybych to shrnul, udělal jsem takovou kratičkou anotaci těch 48 stránek, abych vás nezdržoval, tak Ministerstvo pro místní rozvoj k onomu auditu Ministerstva financí říká: Zjištění nejsou doložena ani podložena žádnými důkazy. Formulovaná zjištění jsou zkreslená, zpráva neobsahuje doporučení k nápravě, která jsou standardně součástí auditních zpráv. Auditoři dovozují porušení povinností, které ale zákon neukládá. Auditní orgán v mnoha případech prokazuje elementární neznalost zákona o veřejných zakázkách. Auditní tým, který na zprávě pracoval, se průběžně měnil a doplňoval, aniž by někteří auditoři měli písemné pověření k výkonu auditu. A do auditu byla zapojena jako poradce i externí společnost, kde vzhledem k nejednoznačné identifikaci konkrétních osob nelze vyloučit podjatost z důvodů jiných obchodních aktivit v této společnosti v oblasti IT zakázek. - To zhruba říká a ještě mnoho více, je to z otevřených zdrojů dohledatelné, to zhruba říká Ministerstvo pro místní rozvoj o kvalitě auditu Ministerstva financí.

Já se nechci pouštět do hodnocení. Četl jsem ten audit, viděl jsem seznam auditorů, kteří všichni přišli na Ministerstvo financí až roku 2014, a jsem velmi náchylný věřit vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj. Ale nechci se stavět do role arbitra. Jenom říkám, že to je velmi podivná situace.

V každém případě máme před sebou dvě možnosti. Buď má pravdu audit Ministerstva financí, pak se k tomu vláda postavila tak, že řekla: Ta zakázka je podle našeho auditu cinklá, došlo tam k podvodu, a proto my to radši zaplatíme z peněz daňových poplatníků, abychom mohli rychle dostat evropské peníze pro další podvody, které chceme dělat. To vláda řekla. Neřekla: My máme ambici to napravit! Je to teda cinklý a my to napravíme, protože nejsme jako politici, ale makáme. Je to cinklý, my to zameteme pod koberec a zaplatíme to z peněz daňových poplatníků, abychom se nedej bože nemohli dopouštět dalších cinknutých tendrů z peněz, na které čekáme. To je varianta 1. A nebo varianta 2. Vláda řekla: My si uvědomujeme, že cinklý je ten audit, že je naprosto neprofesionální. Otázka je, zda z hlediska neprofesionality, neschopnosti, anebo zda šlo o účelovou akci. Ale protože si nemůžeme dovolit zpochybnit vlastní auditní orgán, tak to zameteme pod koberec, zaplatíme to z peněz daňových poplatníků a uvidíme, co řekne Evropská komise.

No co by asi řekla Evropská komise? Evropská komise, která má standardní problém s cash flow, zajásá, že něco nemusí platit, když se sami sebe udáváme. To je naprosto logické. Každý z nás na místě příslušného úředníka v Evropské komisi by udělal to samé. Proč by měli říkat: Ne, ne, Česká republiko, vy se mýlíte! Vy to tam máte všecko v pořádku! My vám to chceme zaplatit! Takhle snad nepostupuje vůbec nikdo ani na českých ani na evropských úřadech.

Takže si nemyslím, a tady neobviňuji vládu z toho, že ona přesně ví, jak to je. Myslím, že ona se rozhodla jít touto cestou, a říkám, jsou to jenom dvě tyhle možné varianty. A obě jsou strašlivé. Buď po dvou a půl letech, kdy Ministerstvo financí 21 kontrolami konstatovalo, že je tam všechno v naprostém pořádku a transparentní, najednou přijde někdo a řekne, je to podvod, je to cinklý - a má pravdu. A vláda řekne, to se nedá nic dělat, je to podvod, je to cinklý, ale my to nechceme napravit, my v tom dál budeme pokračovat a budeme financovat cinklej a podvodnej tendr z vlastních peněz. To je varianta 1. Varianta 2 je, že Ministerstvo pro místní rozvoj mělo dva a půl roku roku pravdu, těch 21 kontrol a auditů říká pravdu, Jourová měla pravdu, Šlechtová měla pravdu, Lukl měl pravdu, když říkal, že je tam všechno v naprostém pořádku. A má to podloženo 21 kontrolami auditu. A nemá pravdu Babiš, který poslal do Bruselu, že je to cinklý a že je to lumpárna. A abychom nezpochybnili Babiše a auditní orgán Ministerstva financí, tak prostě říkáme, ano, tak má pravdu ten audit Ministerstva financí.

To přece není něco, s čím by se měla nebo mohla spokojit Poslanecká sněmovna v rámci svých kontrolních pravomocí. My přece nemůžeme říct: My, vládo, souhlasíme, že buď je to špatně A, nebo špatně B, ale prostě nějak to udělej, ať se o tom hlavně moc nemluví. Když už ta dvě ministerstva nejenom jedné vlády, ale dokonce jedné vládní strany neměla tolik odpovědnosti a kompetence, aby takto zásadní rozpory ve zjištění nebo v názoru na tuto zakázku si nedokázala vysvětlit sama, ať již na expertní, či politické úrovni, když touto neschopností komunikovat, koordinovat, jednat už teď viditelně poškodila Českou republiku, a teď nehledám, jestli vina je na místě Ministerstva financí či místního rozvoje, ale zcela jistě ta nespolupráce, neschopnost koordinovat a neschopnost vysvětlit si ty připomínky už teď v tuhle chvíli poškodila Českou republiku, tak my přece musíme vědět, jak to bylo, a v tomto smyslu - prosím vím, že pan zpravodaj má připravena nějaká usnesení. Nikoliv odsuzující, ale žádající zjištění pravého stavu věcí. Já mu do toho nebudu fušovat. Jenom dopředu říkám, že bychom neměli rezignovat na zjištění stavu věcí. Prostě odmítám se spokojit s tím: Vláda postupuje odpovědně, ono to nějak dopadne. Hlavně si pamatujme, že za to může Nečasova vláda a že budeme moct čerpat. Ale že jsme mezi tím postupovali dva a půl roku, jedna, nebo druhá strana, buď Ministerstvo financí, nebo Ministerstvo pro místní rozvoj, maximálně nezodpovědně a poškodili jsme Českou republiku v důsledku řádů stamilionů, o tom teď nemluvme. Hlavně makejme! To prostě není postoj, s kterým se může Poslanecká sněmovna podle mého názoru spokojit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP