(11.50 hodin)

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, už jsem hovořila mnohokrát k tomuto, takže si vás dovolím jenom požádat - samozřejmě po předběžném souhlasu pana ministra - o zkrácení doby na projednávání ve výborech na 20 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 76, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 114, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Ptám se, jestli má někdo jiný návrh na přikázání výboru. Není tomu tak... Pardon, paní poslankyně. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Já bych požádala o přiřazení tohoto tisku stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti a menšiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Je tady návrh tedy na přikázání tohoto tisku stálé komisi pro rodinu a rovné příležitosti.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 77, přihlášeno je 138 (dle tabule 139) poslankyň a poslanců, pro 105, proti 4. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme přikázali tento návrh i komisi pro rodinu a rovné příležitosti.

 

Dále tady zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání na 20 dnů.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na 20 dnů, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 78, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 113, proti 3. Návrh na zkrácení lhůty byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh přikázali výboru zahraničnímu a komisi pro rodinu a rovné příležitosti, zkrátili jsme lhůtu na 20 dnů. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Nyní se vrátíme k přerušenému bodu číslo

140.
Informace ministra financí a ministryně pro místní rozvoj
k financování monitorovacího systému evropských fondů

do kterého se s přednostním právem hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom kontroluji tabuli. Tam zatím svítí něco jiného, ale v pořádku.

Já jsem si stačil ještě vyměnit s paní ministryní asi tři věty, tak abych to dovysvětlil, aby to bylo úplně jasné. Já jsem citoval náměstka Wagenknechta, já jsem neříkal, že má pravdu, a i z informací, které mám k dispozici, a nejsou všechny - proto je dobře, že to tady projednáváme na plénu -, si dokonce myslím, že pravda je spíše na straně Ministerstva pro místní rozvoj a dneska je příležitost si to tady vyříkat a říct to veřejně. Tak jenom abyste mě, kolegyně, kolegové, pochopili správně. Já jsem citoval, co říkal první náměstek ministra financí na rozpočtovém výboru. Neříkám, že měl pravdu, a neříkám, že Ministerstvo financí nepochybilo a naopak pochybilo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Na vysvětlení, proč tam byl zástupce Ministerstva financí a ne MMR. Tak za prvé, rozpočtový výbor jakoby kontroluje především Ministerstvo financí a ti lidé tam chodí pravidelně, a za druhé, je to věc především vládní koalice, protože tam má většinu jako v každém výboru. Někdo to mohl navrhnout na rozpočťáku. Pokud by zazněl návrh na účast paní ministryně nebo odpovědného náměstka či náměstkyně, já bych hlasoval určitě pro. Takhle jsme měli opravdu informace z jedné strany. To přiznávám, ale jenom jsem citoval. Ne že pan náměstek má pravdu. Je opravdu s podivem, když je 21 kontrol, které nic nezjistí, a pak přijde dvacátá druhá a říká, že je všechno špatně.

Chtěl jsem říct ale něco jiného a to bylo to základní. Tady zaznělo ve vystoupení ministra financí, že za to vlastně může Nečasova vláda, ale Ministerstvo pro místní rozvoj říká, že je všechno v pořádku. A já jsem v té době byl vládní poslanec, dokonce jsem byl pár měsíců i člen této vlády. A pro mě je to dobrý přístup. Jenom pokud říkáme, že je to dobře, tak říkejme, že to je dobře díky vládě, a nekritizujme ji za to. A jenom jsem upozornil na to, kdo v té výběrové komisi seděl, který měl nejvíc informací. Oni jsou samozřejmě podle zákona vázáni mlčenlivostí, takže já se nepídím po tom, jaké byly nabídky a proč ta pochybení nenašli - no, nenašli je asi proto, že žádná nejsou. To mi přijde docela jako logické vysvětlení. Když něco není, tak to výběrová komise u veřejné zakázky nemůže najít. A jenom jsem chtěl upozornit, že ti lidé jsou nadále ve službách státu, a pokud platí to, co říká MMR, že bylo všechno v pořádku, tak je to dobře, že jsou ve službách státu, není za co je trestat. To je všechno, co jsem tím chtěl říct.

Jediná pochybnost, a na té si trvám, ale možná mi ji paní ministryně vyvrátí, že já jsem prostě neviděl na rozdíl od mnoha jiných z mnoha politických stran vládních i opozičních, abych byl korektní, žádné zásadní ohrožení čerpání 650 miliard. Možná posunutí termínu, možná zvýšených nároků na státní rozpočet v řádu stamilionů, ale shodneme se, i když to není příjemné, tak 250 milionů ze státního rozpočtu je špatně, pokud můžu čekat evropské peníze, ale nedá se to srovnat ani ale na minutu s částkou 650 miliard za sedm nebo možná devět let, pokud bude pravidlo N+2, i když reálně to zase bude méně. A to je všechno. A rád si poslechnu, já bych řekl, podrobnější vysvětlení paní ministryně, protože ona v tom prvním vystoupení to tak shrnula, ale té otázce se nevěnovala, v čem to ohrožení bylo a že se to tak jednoduše vyřešilo - jakoby zálohou nebo ujištěním, že ono to ani jinak nejde. Pokud je smlouva platná a nezaplatí Brusel, tak ji musí zaplatit Praha. To je přece úplně normální postup. To nevím, na co se scházely komise a na co se tak dlouho vyjednávalo. To je podle mě standardní. Já to nekritizuji. Říkám to jenom jako fakt, že to je zcela běžné u všech žadatelů, že probíhá nějaká korekce, kde se objeví nezpůsobilé výdaje a kde místo evropských peněz nakonec jsou české peníze. Děkuji

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já bych za prvé chtěl zareagovat na to, že tady projednáváme tento bod, který v podstatě hrozil tím, že bude mimořádná schůze Sněmovny, tak se nám podařilo, nebo tedy vládní koalice dostala rozum a povolila projednání toho bodu - ale pan ministr Babiš tady není. Já si myslím, že se to velmi týká Ministerstva financí, a jak se dívám, pan vicepremiér Babiš tady opět není. Já nevím, jestli to mám brát tak, jako když bylo zasedání rozpočtového výboru, že poslanci vládní koalice a zejména hnutí ANO se postupně vytráceli, vypařili se jak pára nad vodou z jednání rozpočtového výboru, takže nakonec rozpočtový výbor končil tak, že tam seděli čtyři opoziční poslanci a nikdo další z vládní koalice. Tak jestli pan Babiš takhle se chce chovat a takhle se staví ke Sněmovně, tak já znovu připomínám, že vláda se zodpovídá Sněmovně! A vyzývám pana vicepremiéra, aby se podle toho začal chovat!

A teď k tomu, proč jsem chtěl ve faktické poznámce vystoupit. Tady několikrát zaznělo, že bylo 21 auditů, že všechny proběhly v pořádku, a paní ministryně Šlechtová ve svém projevu zmínila, což mě zaujalo, že audit, který proběhl, měl testovat výkonnost systému a v podstatě to byl audit, který se zabýval obchodní částí. Jaký je důvod tedy toho, že došlo k této změně? Mně prostě začíná vrtat hlavou, proč audit, který měl testovat výkonnost, což já chápu jako funkčnost, jde po tomto. Ne že bych to chtěl rozporovat nebo že by mi to vadilo, ale připadá mi to zvláštní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom chci říct vaším prostřednictvím panu poslanci Fiedlerovi, že to nepřipadá zvláštní jenom jemu, že to připadá zvláštní každému, kdo se na to podívá, už jenom proto, že výběr auditorů byl dán tak, že to měl být výkonnostní audit. To znamená, jsou to samí inženýři technici - a ten audit se pak věnoval téměř výlučně právním otázkám. Mám vážnost pochybnost o odborné erudici týmu, který tam byl sestaven za účelem výkonnostního auditu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP