(14.10 hodin)

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezký den, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové. Navrhuji vyřadit z programu schůze body 15 a 97, druhé a třetí čtení sněmovního tisku číslo 164, návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je to z důvodu dalšího jednání garančního výboru s Magistrátem hlavního města Prahy. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Číp, po něm se připraví pan poslanec Koníček.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji vyřazení bodu číslo 69, jedná se konkrétně o tisk číslo 123, z důvodu kolize se stále platnou rezolucí Rady bezpečnosti číslo 1244. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Koníček, připraví se paní poslankyně Chalánková.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, v červenci minulého roku sněmovna neschválila program schůze, na kterou byl zařazen mj. bod, který se jmenoval Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona číslo 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Jak jsem řekl, před tři čtvrtě rokem nebyl schválen vůbec program schůze, ale v rozpravě k programu vystoupil pan premiér Sobotka a řekl, že je připraven s takovou informací vystoupit na následující schůzi Sněmovny. To bylo na 13. schůzi. Teď už otevíráme 26. schůzi, takže bych chtěl dát panu premiérovi šanci, aby mohl informovat o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona číslo 428/2012 Sb., a proto navrhuji zařazení nového bodu, který by se jmenoval stejně jako na 13. schůzi, tedy Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona číslo 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a navrhuji jej zařadit na konec bloku zpráv.

A ještě mi dovolte navrhnout přeřazení bodu číslo 8, sněmovní tisk 144, o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, hned za bod číslo 1 o ochraně veřejného zdraví, tedy aby se z bodu 8 stal bod 2. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Chalánková, která je zatím poslední přihlášenou k pořadu schůze.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zařadit na 31. 3. jako první bod jednání bod číslo 128, sněmovní dokument 1891, a to po dohodě s panem premiérem. Jedná se o Informaci předsedy vlády ČR pro Poslaneckou sněmovnu ke kauze Denise a Davida Michálkových v Norsku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, paní poslankyně, na kdy si to přejete zařadit?

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Na 31. března jako první bod jednání.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: 31. března jako první bod. Ano. Děkuji. Paní poslankyně Adamová.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Dobrý den, dámy a pánové, dovolím si navrhnout vyřazení bodu číslo 12, což je senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi, protože tento zákon ještě nebyl projednán výborem sociálním a je tam zatím jeho jednání přerušeno, tak bych poprosila tedy z této schůze jej zatím vyřadit. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, bod 12. Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Pokud tomu tak není, ještě informaci, že kolega Tejc hlasuje s kartou číslo 6.

A nyní budeme hlasovat. Ještě přivolám případně kolegy z předsálí.

 

Pokud nejsou námitky, jedním hlasováním bychom se vypořádali s návrhem grémia. Pokud netrvá někdo na odděleném hlasování? Není tomu tak. Budeme nejprve hlasovat o návrhu grémia, který jsem přednesl.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 2, přihlášeno je 173, pro 169, proti nikdo, tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích, tak jak byly přednášeny od jednotlivých poslankyň a poslanců.

 

Pan předseda Faltýnek, pevně zařadit bod 11, tisk 219, na úterý 31. 3. jako čtvrtý bod po již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 3, přihlášeno je 174, pro 152, proti 1, návrh byl přijat.

 

Další návrh pana předsedy Faltýnka, bod 49, tisk 272, zařadit na středu 1. dubna po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 4, přihlášeno je 174, pro 54, proti 48, tento návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Černoch, vyřadit body 4 a 86. Ony spolu souvisí, takže můžeme jedním hlasováním. Je to tak?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 5, přihlášeno je 174, pro 17, proti 83, tento návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Kalousek nic nenavrhoval.

 

Pan poslanec Klán, vyřadit bod 15 a 97, sněmovní tisk 164, z důvodu nutnosti dalšího jednání garančního výboru s předkladatelem.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 6, přihlášeno je 174, pro 162, proti 2, tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Číp vyřadit bod číslo 69, což, předpokládám, ano, je smlouva mezi ČR a Republikou Kosovo, sněmovní tisk 123.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 7, přihlášeno je 175, pro 50, proti 103, tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Koníček navrhoval dvě změny. První je zařazení nového bodu Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi, a to na konec bloku zpráv.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 8, přihlášeno je 175, pro 42, proti 109, tento návrh nebyl přijat.

 

A potom pan poslanec navrhuje přeřadit bod 8 jako bod 2, tzn. v principu zařadit bod 8 jako druhý bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 9, přihlášeno je 175, pro 45, proti 113, tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP