(Schůze zahájena v 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji 26. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále.

Předtím, než přikročíme ke stanovení pořadu schůze, tak bych vás požádal, abychom všichni společně minutou ticha uctili památku obětí útoku střelce v Uherském Brodě 24. února. (Děje se.) Děkuji.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 26. schůze dne 26. února 2015. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 27. února 2015. Prosím, abyste se tedy všichni přihlásili svými kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Adam hlasuje s kartou č. 1.

 

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže rozhodneme hlasováním.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tyto dva návrhy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 1, přihlášeno je 135, pro 126, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovatelkami 26. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Černochovou a paní poslankyni Zelienkovou.

 

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci: pan poslanec Brázdil - zdravotní důvody, pan poslanec Černý - zdravotní důvody, pan místopředseda Gazdík - osobní důvody, pan poslanec Hájek - zahraniční cesta, pan poslanec Heger - osobní důvody, paní poslankyně Kailová - zdravotní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, paní poslankyně Maxová - zahraniční cesta, paní poslankyně Pecková - pracovní důvody, pan poslanec Pražák - pracovní důvody, pan poslanec Svoboda - bez udání důvodu, pan poslanec Šrámek - rodinné důvody, pan poslanec Toufar - pracovní důvody, paní poslankyně Váhalová - zahraniční cesta, pan poslanec Vondráček - rodinné důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, pan poslanec Vozka - rodinné důvody, pan poslanec Ženíšek - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan místopředseda Bělobrádek ze zdravotních důvodů, pan ministr Jurečka do 14.30 - pracovní důvody, paní ministryně Šlechtová - z důvodu zahraniční cesty. Tolik tedy omluvy.

Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 26. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Dovolte mi, abych vás nejprve seznámil s návrhy změn, na kterých se shodlo dnešní grémium Poslanecké sněmovny.

Za prvé navrhujeme vyřadit následující body: body 9 a 91, což je druhé a třetí čtení tisku 169, body 2 a 84, což je druhé a třetí čtení návrhu zákona o cestovním ruchu, tisk 276.

Dále bychom navrhovali postupovat v následujícím pořadí. Ve středu 11. března bod 63, tisk 394, plemenářský zákon, poté body z bloku prvního čtení a ve 12.45 hodin bychom se věnovali volebním bodům 98 až 103.

Ve čtvrtek 12. března po bodu 130, což jsou písemné interpelace, nicméně ne dříve než v 11 hodin, bychom projednali bod 74, což je asociační smlouva s Gruzií, bod 104, což je zpráva o činnosti Grantové agentury, a potom body 122 až 125, což jsou zprávy ČTK, Česká televize a Český rozhlas za rok 2013.

V úterý 31. března bychom již po pevně zařazených bodech 33 a 26 pokračovali bodem 25, což je tisk 395, v prvním čtení zákon o přístupu k informacím, poté by následovaly již pevně zařazené body, jejichž předkladateli jsou Senát a zastupitelstva.

Ve středu 1. dubna bychom projednali třetí čtení, u nichž budou splněny zákonné lhůty, potom bychom pokračovali bodem 70, což je tisk 310, v prvním čtení asociační dohoda s Ukrajinou, potom bod 30, v prvním čtení tisk 309, podpora regionálního rozvoje, poté by následovaly body z bloku prvního čtení.

Ve čtvrtek 2. dubna bychom po bodě 130, což jsou písemné interpelace, a již pevné zařazených osmi bodech projednali ještě body 110 a 111, což jsou sněmovní tisky 192 a 274, zprávy.

To je tedy návrh z grémia. Teď tady mám několik přednostních přihlášek, potom mám písemné přihlášky a potom budu evidovat přihlášky z místa.

S přednostním právem se hlásí pan předseda klubu ANO, pan poslanec Faltýnek. Po něm pan předseda Černoch. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych poprosil jménem klubu ANO o pevné zařazení dvou bodů. Konkrétně se jedná o bod č. 11 návrhu pořadu schůze, novela zákona o místních poplatcích, sněmovní tisk 219, druhé čtení, na úterý 31. 3. jako čtvrtý bod po již pevně zařazených bodech. Za druhé bod 49 návrhu pořadu schůze, jedná se o novelu zákona na ochranu před tabákovými výrobky, sněmovní tisk 272, první čtení, na středu 1. dubna po projednání třetích čtení, jako další bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Rád bych navrhl za klub Úsvit vyřazení bodu týkajícího se sněmovního tisku 351, což jsou body návrhu pořadu schůze č. 4 a 86, tedy druhé a třetí čtení energetického zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já nemám žádný návrh k programu schůze. Odpusťte mi, prosím, že využiji této příležitosti, abych jménem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové poděkoval paní prof. Válkové za práci, kterou jako členka vlády odvedla pro Českou republiku. Naše opoziční kritika nikdy nebyla osobní, byla věcná. Shodou okolností, možná pikantních okolností, byla zaměřena především na agendu prvního náměstka paní ministryně, ale znovu opakuji, nebyla osobní a my děkujeme za korektní diskusi a těšíme se na její pokračování jako s kolegyní v Poslanecké sněmovně. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Žádné další přednášky s přednostním právem nevidím, takže budeme pokračovat řádnými písemnými přihláškami. Je zde pan poslanec Klán a po něm pan poslanec Číp. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP