(10.50 hodin)
(pokračuje Mládek)

Co se týče návrhu na vrácení do druhého čtení, pokusím se srozumitelně vysvětlit, proč to nic neřeší. Protože my přejímáme evropské směrnice, to je tady v zásadě kritizováno, je tam určitá úzká cesta, že bychom mohli Evropské komisi zdůvodnit, že to budeme dělat nějak jinak, ale pak je důkazní břemeno na nás. My musíme udělat podrobnou studii, která zdůvodní, že postup bude jiný, než je obvyklé v jiných zemích Evropské unie, a to může trvat až onen rok. Čili vrácení do druhého čtení není vyspravení nějakého drobného problému, ale znamená odložení tohoto zákona na neurčito a to by bylo krajně nežádoucí a nešťastné, protože by byly ohroženy dotace do této oblasti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Petra Bendla. Pokusím se, pokud se nikdo nebude hlásit, ukončit rozpravu ve třetím čtení. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já už budu opravdu stručný. Chtěl bych jen panu ministrovi prostřednictvím předsedajícího říci, že moje zkušenosti s fungováním s Evropou v tomto ohledu jsou takové, že pokud Sněmovna nebo vláda prokáže, že má příslušný materiál už na jednání Poslanecké sněmovny, tak vůči České republice není vystupováno jakkoli přísně. Je to tak běžné v celé Evropské unii, že v případě, že stát prokáže, že se tím problémem zabývá, řeší jej a má jen na stole, tak Evropská komise vůči nám nepostupuje nijak restriktivně. Já se naopak bojím, že v případě, že tento návrh neprojde, vrácení do druhého čtení, tak to schválíme a už se k němu nikdy nevrátíme právě s odkazem na to, že Evropa už by nám to naopak vyčítala, že chceme něco opravit. Proto si myslím, že je daleko lepší říci lidem, že je nebudeme nutit, aby si od předem daných výrobců nakupovali tato měřicí zařízení, a naopak budeme hledat cestu, aby se tak stát nemuselo, a Evropě prokážeme, že tímto tématem se zabýváme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě rozpravu neukončím, protože se přihlásil předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, já budu jen velmi stručný. Pan ministr říkal, že vrácení zákona do druhého čtení je odložení na neurčito. Já si dovoluji nesouhlasit. Prostě je to odložení o měsíc, není žádný důvod, abychom to tady v březnu neměli ve třetím čtení poté, co to projedná výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to je samozřejmě věc jasná z jednacího řádu.

Nyní tedy nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. (Ministr ani zpravodaj nemají zájem.)

Nyní tedy požádám pana zpravodaje, když jsme rozpravu ukončili, aby nám přednesl věci, které jsou procedurálně třeba řešit. Pak se vrátíme, po hlasování, k pozměňovacím návrhům, pokud neprojde návrh na vrácení do druhého čtení, který byl přednesen. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych tedy navrhoval hlasovat nejdříve o vrácení do druhého čtení, a pokud ten návrh neprojde, tak pak bych teprve seznámil Poslaneckou sněmovnu s návrhem procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jiný návrh není, protože ve druhém čtení návrh na zamítnutí nepadl. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistili přesný počet poslanců a poslankyň ve sněmovně vzhledem k tomu, že jsem některé diskutující vyzval, aby diskutovali v předsálí. Počkám, až se ustálí počet přihlášených... Myslím, že můžeme hlasovat.

 

hlasování pořadové číslo 96 rozhodneme o případném vrácení návrhu zákona do druhého čtení.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 96. Z přítomných 168 poslanců pro 51, proti 71, návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. O vyjádření také žádám ministra Mládka. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Navrhl bych proceduru. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy v usnesení hospodářského výboru číslo 113 z 15. schůze. Navrhuji, abychom samostatně hlasovali o bodu A1, poté hlasovali en bloc o bodech A2 až A18, poté hlasovali o legislativně technických připomínkách, dále pak hlasovali o pozměňovacím návrhu pana Martina Novotného pod písmenem B, dále pozměňovacím návrhu pana poslance Adamce pod písmenem C, pana poslance Václava Zemka pod písmenem D. To by byly všechny pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě počkáme na poradu s legislativou. Myslím, že procedura je poměrně jasná, protože jde v pořadí jednotlivých pozměňovacích návrhů, jen bod A je rozdělen do A1 a A2 až A18, před dalšími návrhy legislativně technické a potom B, C, D. Chcete, abychom dali hlasovat o proceduře? Není to potřeba, můžeme tedy tak postupovat. Pan zpravodaji, jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Milan Urban: Ještě dovolte, pane místopředsedo, abych řekl malou změnu na základě upozornění legislativy. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, tedy legislativně technických úpravách, poté bychom museli hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem C pana poslance Adamce, protože pokud projde, tak A1 a D2 jsou nehlasovatelné. Dále bude hlasováno o D2, nebo o celém D, já navrhuji o celém D. Pokud projde, A1 je nehlasovatelné, a pozměňovací návrh A, pokud projde, B není hlasovatelný, případně B. Takže to je nový návrh procedury na základě aktuálního doporučení legislativy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže raději nechám schválit proceduru. (Zpravodaj: Raději ano.) Opakuji: legislativně technické, C, D, pokud nikdo nenavrhuje po částech, potom teprve A1 a potom ten zbytek.

Rozhodneme o proceduře hlasováním 97, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 97. Z přítomných 177 pro 177, procedura byla schválena, můžeme hlasovat jednotlivé návrhy. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom hlasovali o legislativně technických úpravách. (Ministr má stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 98 a ptám se, kdo je pro přijetí legislativně technických úprav. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 98. Z přítomných 178 pro 178, návrh byl přijat. Pokračujeme.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní pozměňovací návrh pana poslance Adamce pod písmenem C. Stanovisko pozitivní. (Ministr má stanovisko souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 99 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 99. Z přítomných 177 pro 130, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP