(10.40 hodin)
(pokračuje Urban)

Já myslím, že jsem se snažil velmi pozitivně nabídnout nějakou spolupráci. Říkám, že to je inspirativní návrh, že odborníci se k tomu jistě mohou ještě nějakým způsobem vyjádřit. Požádal jsem Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby to netrvalo rok, aby s námi na tom spolupracovalo. Tak neříkejte ani jeden ani druhý, že tady schvalujeme něco, co je blbě. Je to prostě v rámci dnešního dne, data a této hodiny maximum možného, s tím, že jsme se tady přesvědčili, že pan poslanec Novotný jako vizionář navrhuje nějaké vylepšení. Tak nic víc, nic míň.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl, poté vnímám přihlášku předsedy klubu Úsvit pana Černocha. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. My se dostáváme do zajímavé situace v podstatě jenom proto, abychom si odčárkli, že projde nějaký zákon, o kterém jsme přesvědčeni ve valné většině, ti, kteří se tím podrobně zabýváme, že tedy není úplně ten správný. Ale abychom měli tu čárku, tak pošleme do legislativního procesu a do veřejnosti návrh, se kterým příliš ztotožněni nejsme.

Já jsem se chtěl zeptat pana ministra nebo pana zpravodaje prostřednictvím předsedajícího: Co tedy brání tomu, abychom to vrátili zpět do výboru, doopravili to a pustili to ven ve formě, o kterou se budeme moct opřít? Protože, nezlobte se, takhle to spíš vypadá, jako kdyby si to někdo na trhu přál, jako kdyby všichni ti výrobci těch indikátorů apod. už byli natěšeni na to, až tenhle zákon vyjde ven. Já bych vás moc prosil, abyste tohle vzali nesmírně vážně, protože vždycky říkáte, jak je potřeba ten trh... A obracím se zejména na ty, kteří říkají, že jsou v této vládě pravicoví, aby zvážili, zda nepodpořit návrh vrácení do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy, potom přednostní práva pana předsedy Černocha a pana ministra Mládka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám panu zpravodaji, prostřednictvím pana předsedajícího bych na jeho slova přece jenom rád zareagoval. Říct o návrhu, který říká "vyhoďte z vládního návrhu regulaci, kterou tam zadáváte, vyhoďte z něj povinnost na každé konečné měřidlo dát nějaký měřič", že je inspirativní, mně připadá fakt úsměvné. Nezlobte se na mě. Buď si jsme vědomi toho, že dát na každý měřič měřidlo, které je navrhované ve vládním návrhu, je omyl - a já si myslím, že to omyl je, a myslím si, že si to dnes myslí už i ministr průmyslu a obchodu a že si to myslí i pan zpravodaj, akorát si to nechce úplně přiznat, že tímto způsobem to nelze udělat. (Hluk v sále.) Ale možná se mýlím. Možná si pan zpravodaj myslí, že na každé topení je třeba dát měřič, který má odchylku 150 až 200 %. Možná, že si to pan zpravodaj myslí. Ale říci pojďme se vrátit do stávajícího stavu a nedělejme tuto regulaci, která přinutí každou domácnost si tam dát měřák, že je to inspirativní návrh... Já nevím, k čemu vás inspiruje. Inspirativní by přece bylo to vypustit a pak se bavit o tom, jakým způsobem máme teplo regulovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě před přednostními právy jedna faktická poznámka předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jenom, jestli byste mně zjednal pořádek. Děkuji. (Hluk v sále a zejména v první řadě hnutí ANO a před ní, tj. před předsednickým pultem, skupinka poslanců živě diskutuje, zčásti otočení k řečníkovi zády.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě požádám sněmovnu o klid. Prosím -

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: (Vstupuje hlasitě do řeči.) Školský zákon ještě není, kolegyně a kolegové. Školský zákon ještě není, a pokud ho chcete řešit, tak ho řešte tamhle. (Předsedající se snaží vstoupit posl. Stanjurovi do řeči: Pane... Pane předsedo...) Já se omlouvám. Nějak jsem se zapomněl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, nechte to na mě. Já bych požádal kolegy, kteří mají jiná témata k řešení, a je jich mnoho při třetím čtení, aby jiná témata diskutovali pouze v předsálí, a jednotlivé poslance, aby případně ve svých návrzích respektovali, že jim bylo uděleno slovo. (Skupinka diskutujících poslanců odchází ze sálu.)

Ještě, pane předsedo, než vám zpátky udělím slovo, se zeptám, aby si rozmyslel pan kolega Bendl, jestli v jeho vystoupení mám vnímat procedurální návrh podle § 95 odst. 2, tzn. vrácení do druhého čtení. Vnímám, že ano, tak jsem to zachytil správně. (Bez námitek.) Požádám tedy, aby si to poznamenal i zpravodaj, protože to bude předmětem hlasování.

Pokud to telefonování s hlasitým telefonem bude mimo sál, můžete pokračovat.

Pane předsedo, máte slovo zpět.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak zbylo mi 48 vteřin, ale to mně stačí. Kolegyně, kolegové, ten spor je úplně jednoduchý. Vláda říká: dáme tam měřidla, která nejsou měřidla a která nám dávají jenom orientační výsledky. Nic víc, nic míň. Sami za sebe si představte, jestli vy byste chtěli platit účet za topení podle takovýchhle tzv. měřidel. Já si myslím, že ne! Ale pokud to podpoříte, tak všechny donutíte, aby takhle platili, ten rozptyl 0,8 krát 1,7 od toho základu naměřený je přece obrovský. A zdůvodnění je: To chce Brusel! Soudruzi z Bruselu by nám mohli dělat problémy. To je sice možné. Nedělejme ale problémy občanům České republiky! (Potlesk ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan zpravodaj nyní. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Milan Urban: (Přichází k řečništi s úsměvem.) Je to opravdu poučné pro mě. Kolegyně, kolegové, asi míra kompromisu z mé strany byla překročena natolik, že není porozumění na straně opozice. Tak, jak jsem starý a šedivý, se z toho musím poučit, protože já jsem neřekl nic jiného, než že návrh pana poslance je inspirativní a že jsem připraven do budoucna na něm nějak pracovat, a tím jsem pravděpodobně způsobil tady tu velkou roztržku v Poslanecké sněmovně. (S úsměvem.) Takže dobře, příště budu opatrnější na ty kompromisy a budu říkat, že návrhy opozice tím, že jsou opoziční, tak se nedá nic dělat, jsou špatné. A zamezím pravděpodobně tomu, že se budeme těm zákonům věnovat tak dlouho. Je to poučné, ale příště si myslím, že se budu snažit o věcný pohled a nějaké kompromisy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní se ptám pana kolegy Bendla, jestli trvá na své faktické poznámce. (Ano.) A potom přednostní práva pana předsedy Černocha a pana ministra Mládka. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já jsem chtěl pouze potvrdit, byť se o tom zmiňoval i Marek Benda, že je inspirativní vrátit tento návrh do druhého čtení, proto takto činím a navrhuji vrácení tohoto materiálu do druhého čtení. Protože si myslím, že tenhle materiál je inspirativní především pro některé výrobce právě těch měřidel. A není to úplně přesně tak, že by vláda chtěla dát někam nějaká měřidla. Vláda říká "milí občané, vy si koupíte od výrobců těch měřidel měřidla" - ono se vždycky ví, kteří to jsou - "a povinně si je koupíte ze svého". Ne že by vláda říkala "my vám je koupíme".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní přednostní právo pana předsedy klubu Úsvit Marka Černocha. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Dobrý den, dámy a pánové. To znělo trošku jako výhrůžka od pana kolegy Urbana na opoziční návrhy.

Já si myslím, že tady lítá, jestli je to špatně, nebo jestli je to dobře, kdo co vlastně řekl. Ale je tady jasná věc, že něco špatně tam určitě je. Tím bych rád řekl, že poslanecký klub hnutí Úsvit podpoří návrh na vrácení do druhého čtení. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Pan ministr Mládek. Ještě v rozpravě, pane ministře? (Souhlas.) V rozpravě. Tak prosím, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, především bych rád udělal téměř státoprávní ohrazení vůči vyjádření pana poslance Bendy skrze vás, pane předsedající. Já jsem rozhodně nenařizoval Státní energetické inspekci, jak má kontrolovat. Já jsem pouze citoval prohlášení šéfa této inspekce, který sdělil, že bude postupovat, jak je obvyklé i v některých jiných případech, že samozřejmě kontrola běží hned. Ale v první fázi je doporučení, protože subjekty ještě neumějí pracovat s novým zákonem, a teprve v další fázi přichází represe. To je všechno, co jsem chtěl sdělit. Takže se musím ohradit vůči tomu, že bych někomu něco přikazoval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP