(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Novotnému. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, já tedy musím s potěšením konstatovat, že mé vystoupení na minulé schůzi tady nebylo marné ohledně energetických štítků, resp. průkazů energetické náročnosti. Já jsem vždycky avizoval, že budu bojovat proti věcem, které zatěžují vlastníky dalšími náklady. Musím říci, že po podání toho pozměňujícího návrhu jsem samozřejmě obdržel také reakce, ale nejtvrdší reakce a nejvíce agresivní reakce byly od těch, kteří se právě těmito štítky a jejich zpracováním živí, kteří to mají jako byznys. Mě to jenom utvrdilo v tom, že si skutečně musíme dát příště pozor, abychom nejenom tuto směrnici, ale jakoukoli jinou směrnici, která nám přijde z Evropy, pečlivě posuzovali, abychom zbytečně nepřidávali další požadavky, protože skutečně následky mohou být pro vlastníky a případně určitou skupinu našich občanů velmi nepříjemné.

Cením si toho, že to tady zaznělo. Jsem moc rád, že to takto je. Chtěl bych vás poprosit, abyste můj pozměňovací návrh podpořili. Rozhodně si myslím, že to bude dobrá věc, protože skutečně je na vlastníkovi konkrétní budovy, aby si rozhodl právě v ten okamžik, kdy s tou budovou chce něco dělat, že si nechá zpracovat ten štítek nebo průkaz energetické náročnosti. Díky za to, že se to odpracovalo, a věřím tomu, že i do budoucna pro nás je to zdvižený prst, jak se máme ke směrnicím, které nám přicházejí z Bruselu, chovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Adamcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych rád zareagoval na vystoupení pana poslance Novotného a jeho pozměňovací návrh. Já bych chtěl říci, že chápeme, že to je komplikovaná problematika, že jsme na konci pětadvacetileté cesty, která začala někdy po roce 1989, kdy se teplo vůbec neměřilo, kde se měřil jen výkon teplárny a rozpočítávalo se to na půl města, že jsme se postupně dostali až k jednotlivým domům a teď řešíme úplně finální fázi rozpočtení mezi jednotlivé byty. Je samozřejmě pravda, že jsou problémy s přesností měření, s jejich věrohodností atd. Zároveň bych chtěl ovšem podotknout, s čím to porovnáváme. My máme alternativu, že to porovnáváme s nějakým administrativním rozpočítáváním nákladů, které je rovněž nespravedlivé a které také nezohledňuje zcela férově, kdo spotřeboval více a kdo spotřeboval méně tepla v daném domě.

Chtěl bych říci, že Ministerstvo průmyslu a obchodu jedná se všemi organizacemi, které se tomu věnují. Česká státní energetická inspekce, která to má na starosti, deklarovala, že v prvním roce nebude udělovat tresty za neplnění těchto věcí, ale bude spíše poradním orgánem, který navrhne nějaká nápravná opatření. Ministerstvo se pokusí vyjednat výjimku, ale bude to docela složité, bude to trvat nejméně rok. A pokud bude schválen tento pozměňovací návrh, tak hrozí, že nebudou dotace na tuto oblast, které nepochybně též potřebujeme.

Čili bych poprosil o nehlasování pro návrh pana poslance Novotného, přestože do určité míry rozumím jeho argumentům a tomu, že toto je složitá problematika, kde není jednoduché zajistit férové rozpočítání tepla na jednotlivé domácnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Mládkovi. Mám faktickou poznámku pana poslance Martina Novotného, protože ještě kolega Gazdík neukončil rozpravu ve třetím čtení. Žádám tedy pana zpravodaje o strpení. On potom vystoupí se svým závěrečným vystoupením. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Novotný: Dámy a pánové, budu velmi stručný. Já si to překládám do srozumitelného jazyka, že pan ministr si je vědom, že tím mohou vzniknout problémy, a tak to příslušné kontrolní orgány nebudou první rok raději kontrolovat. Tím vznikne čas, aby se ta problematika případně dořešila. Já si přece jenom myslím, že čistější legislativní postup je ten zmetek do platnosti vůbec neuvádět než ho do ní uvést a zároveň říci, že se ale nebudeme zabývat kontrolou, protože víme, že by to mohlo způsobit problémy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje, jestli chce vystoupit v rozpravě, nebo už jenom se závěrečným slovem. V rozpravě. Prosím, pan poslanec Urban v rozpravě.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. V rozpravě snad proto, abych nebránil někomu dalšímu ještě vystoupit.

Já považuji návrh pana poslance Novotného za racionální a inspirativní, nicméně pro bezpečnost výsledku schválení celého zákona přece jen se musím přidržet toho, co tady říkal pan ministr, to znamená, že bychom se mohli dostat do nějakých problémů s poskytováním dotací, tak navrhuji nějaký kompromis. Já budu doporučovat zdržet se při tomto návrhu, ale jsem připraven velmi intenzivně, pokud k tomu bude vůle, s panem kolegou Novotným či dalšími připravovat změnu tak, aby netrvala rok, ale aby ta změna byla mnohem kratší, abychom se pokusili v rámci nějaké odborné skupiny připravit takový návrh, který bychom mohli poslaneckou iniciativou prohnat Poslaneckou sněmovnou. Zároveň bych chtěl požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby se tomuto inspirativnímu návrhu, který má odborný charakter, věnovalo s maximální péčí. Dnes se zdá, že se nedá z mého pohledu zpravodaje doporučit nic jiného, než se zdržet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Marek Benda ještě pořád v rozpravě ve třetím čtení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, musím říci, že poslouchám tuto rozpravu a připadám si trošičku jako Alenka v říši divů. Ministr nám říká, že to je blbě, že to ví, že to je blbě, a že to jeho kontrolní orgány nebudou první rok kontrolovat, aby z toho nebyl průšvih. Já si tedy nejsem jist, jestli ministr má vůbec tuto pravomoc v právním státě přikázat svým orgánům, aby něco nekontrolovaly, ale věřme tomu, že si pan ministr myslí, že tuto pravomoc má.

Pan zpravodaj nám říká - je to blbě, vím, že je to blbě, ale protože to teď nejsem schopen vyřešit, tak to raději honem schvalme a do dalšího půl roku nebo tři čtvrtě roku to opravme.

Mně to připadá jako poměrně nenormální postup. To se na mě nezlobte. V tu chvíli bych já navrhoval, abychom hlasovali o návrhu, aby tento návrh zákona byl vrácen do druhého čtení. Ať si tedy sednou odborníci z hospodářského výboru s Ministerstvem průmyslu a obchodu a zkusí vymyslet řešení, které bude ještě v tomto reálném čase - já říkám: vraťme do druhého čtení, ne že to teď schválíme s variantou, že víme, že to je blbě a že to budeme opravovat až potom, co schválíme to, co je blbě. To se mi fakt zdá jako nepřirozený postup.

Takže navrhuji vrátit zákon do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem místopředseda Sněmovny Petr Gazdík, poté také s přednostním právem zpravodaj. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, takřka každý den se v této Sněmovně stává, že vláda nám předloží nějaký návrh, při jehož závěrečném schvalování nebo při schvalování se řekne, že ono se to stejně do půl roku nějak opraví a někdo předloží nějaký návrh, abychom to urychleně opravili. Já bych tady chtěl důrazně poprosit vládu, aby nám předkládala jenom takové návrhy, které se nebudou muset opravovat. Snižujeme tím zákonodárný proces i úlohu Sněmovny jako celku i sebe sama. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Gazdíkovi. Předpokládám, že tím nemyslel, že žádný poslanec nemá právo na pozměňovací návrh.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Jeden i druhý předřečník nějakým způsobem manipulují s tím, co já jsem tady řekl. Já jsem neřekl, že to je blbě. Já jsem řekl, že návrh pana poslance Novotného je inspirativní, to znamená, že v nějakém budoucím čase můžeme posunout pozitivně to, co dnes schválíme, dopředu. Čili používejte sluch, a pak se snažte komentovat přesně to, co já jsem tady řekl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP