(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Pane zpravodaji, přečetl jsem všechny? Protože šlo o přerušený návrh zákona. Jestli máte stejné poznámky jako já o proceduře závěrečného hlasování? Pokud nemáte jiné poznámky, budeme se tedy zabývat nejdříve hlasováním, které předložil pan poslanec Tomio Okamura a kolega Kučera, zopakovala paní kolegyně Havlová a další, na vrácení předloženého návrhu k dopracování. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se vašimi identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přítomných poslanců, budeme hlasovat.

 

Nejdříve tedy návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který byl několikrát.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 167, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 167 z přítomných 130 pro 32, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, který padl v rozpravě.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 168 a ptám se, kdo je pro. Pardon, ještě jednou jsem vás odhlásil. Prosím o přihlášení vašimi identifikačními kartami. Můžeme tedy hlasovat v hlasování pořadové číslo 168, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí navrženého návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 168 z přítomných 135 pro 32, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů, a to v hlasování pořadové číslo 169, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 135 pro 39, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Eviduji návrh vznesený v rozpravě pro rozpočtový výbor. Nyní pan kolega Radim Fiala, paní kolegyně Havlová, pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Vážené kolegyně, kolegové, prosím ještě o zařazení na projednání do zemědělského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zemědělský výbor. Paní poslankyně Havlová a potom pan poslanec Böhnisch. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Hlasovalo se o prodloužení o 30 dnů a já jsem navrhovala prodloužení o 90 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To není možné. V hlasování je možné podle zákona o jednacím řádu buď zkrátit lhůtu o 30 dnů, se souhlasem navrhovatele i na kratší část, a prodloužení pouze o 30 dnů na 90 dnů, víc zákon neumožňuje. Opravdu to takhle nejde.

Nyní tedy pan kolega Böhnisch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Velmi děkuji, pane místopředsedo. Nebude to překvapivé, dovoluji si požádat o přikázání také do výboru pro životní prostředí. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, výbor pro životní prostředí. Pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Jenom podpořím kolegu Fialu. Chtěl jsem požádat o totéž, aby to šlo i do zemědělského výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili budeme hlasovat postupně hospodářský výbor, rozpočtový výbor, zemědělský výbor a výbor pro životní prostředí. Pan poslanec Jeroným Tejc se ještě hlásí. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já jsem návrh nepodával, nicméně se s ním klidně ztotožním, ale pokud si dobře pamatuji, tak padl v rozpravě ještě návrh na ústavněprávní výbor. (Ojedinělý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ano, ÚPV. Pan zpravodaj doplní z průběhu rozpravy.

 

Poslanec Milan Urban: Já jsem, pane místopředsedo, zaznamenal ještě jeden výbor, a to je sociální od pana poslance Laudáta. (Mírná veselost v sále.) Budeme o něm muset také rozhodnout hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, výbor pro sociální politiku. Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo. Prosím o klid!

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nic proti návrhům. Ale od 1. ledna máme institut garančního výboru. Každý výbor si může vzít, co chce. Přijde mi to trošku zbytečné. Myslím, že je dobře, že bude institut garančního výboru. Nemusíme hlasovat o šesti výborech, protože každý výbor si iniciativně, aniž mu to přikáže Sněmovna, zákon může projednat. Nic proti návrhům. Jenom jsem chtěl vyjasnit situaci. Ještě bych s největší chutí navrhl petiční výbor. To je poslední, na který jsme zapomněli, ale nenavrhuji to. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. O institutu garančního výboru nemusíme hovořit. Je to regulérní návrh vznesený v rozpravě na základě tohoto dotazu.

Pan kolega Laudát ještě doplní návrhy, které jsem si nepoznamenal v jeho rychlém vystoupení. Omlouvám se mu.

 

Poslanec František Laudát: Pane místopředsedo, s přednostním právem nikoliv. Nevím, čemu se u sociálního výboru smějete. To jenom svědčí o tom, že tady někdo neví, co je základní sociální položka, základní výdaj rodiny a jedince. Promiňte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě. Myslím, že se smáli jenom ti, kteří nečetli § 11 a 17, který se samozřejmě dotýká ochrany spotřebitele. V tomto ohledu zopakuji výbory: hospodářský výbor, rozpočtový výbor, zemědělský výbor, ústavněprávní výbor, výbor pro životní prostředí a výbor pro sociální politiku. Ano? Nikdo další.

 

Budeme tedy hlasovat, a to v hlasování pořadové číslo 170 - výbor hospodářský, přikázání. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 136 pro 134, návrh byl přijat.

 

Nyní rozpočtový výbor. Hlasování pořadové číslo 171, které jsem zahájil. Kdo je pro rozpočtový výbor? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 136 pro 98, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Výbor zemědělský. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 172 a ptám se, kdo je pro zemědělský výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 135 pro 113, proti 56. Návrh byl přijat.

 

Výbor ústavněprávní. Hlasování pořadové číslo 173, které jsem zahájil. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 136 pro 93, proti 14. I tento návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat výborem pro životní prostředí v hlasování pořadové číslo 174, které jsem zahájil. Kdo je pro přikázání výboru pro životní prostředí? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 174 z přítomných 136 pro 122, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Jako poslední bude hlasování o přikázání výboru pro sociální politiku. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 175 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 136 pro 105, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému, rozpočtovému, zemědělskému, ústavněprávnímu, pro životní prostředí a pro sociální politiku. Lhůta k projednání je podle zákona 60 dnů.

 

Prosím, ještě pan zpravodaj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP