(12.30 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Nebudu paralyzovat jednání Sněmovny, i když jsem chtěl vystupovat k některým bodům a k celkovému kontextu. Nicméně bych poprosil pana zpravodaje, aby zaregistroval, že navrhuji zamítnutí zákona v prvním čtení, v případě, že neprojde, tak prodloužení lhůty na 90 dnů. U přikázání výborům navrhuji, aby vedle hospodářského se tím zabýval ústavněprávní, protože je tam transpozice občanského zákoníku, sociální, protože já bych rád, aby už konečně toto inženýrství, toto podivné inženýrství se promítlo, aby někdo řekl o skutečných dopadech do sociálního výboru, byť vám to možná přijde, že chci něco obstruovat. Toť vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, vzhledem k tomu, že je 12.30 a máme pevně zařazené volební body, musím tento bod přerušit. Ještě se hlásí kolega - výbory. Ale já přeruším ten bod před ukončením rozpravy, abyste mohli přednášet návrhy. Já s tím nemohu nic nadělat, protože je to rozhodnutí Sněmovny.

Pan předseda klubu ODS, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám dva pracovní návrhy: Aby Sněmovna rozhodla hlasováním, že nastaly mimořádné okolnosti, a pokud to projde, aby posunuly volby po dokončení rozpravy a prvého čtení této novely zákona. To si myslím, že procedurálně je možné, bude samozřejmě záležet na vůli Sněmovny. Pan místopředseda to sám ovlivnit nemůže. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To jste mi alespoň pomohl vyřešit situaci, protože jsem to chtěl dotáhnout, ale nepodařilo se.

 

Čili nyní bude hlasování o tom, že nastala mimořádná situace a jestli můžeme ještě prodloužit jednání o tomto zákonu. První hlasování číslo 165, že tady je mimořádná situace, pro kterou pevně zařazený bod odložíme o několik minut.

Zahájil jsem hlasování 165. Ptám se, kdo je pro to, že taková situace nastala. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 165. Z přítomných 152 pro 111, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat, že před zahájením bloku voleb dokončíme bod číslo 17, to znamená novelu energetického zákona.

Zahájil jsem hlasování 166 a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh a odložení bloku voleb. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 166. Z přítomných 153 pro 112, proti nikdo. Můžeme tedy pokračovat.

 

Ptám se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo. Pro výbory mám samozřejmě v jednacím řádu speciálně vymezené okénko, čili rozhodnutí o výborech je věc, která bude až po těch prvních procedurálních návrzích. Prosím, pane zpravodaji, přečtěte nám návrhy, které tady máme k rozhodnutí.

 

Poslanec Milan Urban: Než to udělám, pane místopředsedo, vzhledem k tomu, děkuji vám, že se vytvořil alespoň malý čas, tak dovolte velice stručně okomentovat diskusi, za kterou také děkuji. Ono v ní totiž zaznělo mnoho mýtů a řekněme jednostranných pohledů, abych to řekl nějak diplomaticky. Tak dovolte alespoň velmi krátký komentář.

Co se týká plateb a obnovitelných zdrojů ze zahraničí. Naopak tento zákon právě řeší to, aby nikdo nemohl zneužívat toho, že dodává energii ze zahraničí a byla tady proplácena s příspěvkem na obnovitelné zdroje. Tak to je na adresu pana poslance Kučery.

Pak chci říct, že tady mnohokrát zaznívalo, že ten zákon bude zdražovat obnovitelné zdroje. Není to pravda. Ty jsme již dávno zastropovali částkou 495 korun za megawatthodinu a tento zákon to neprolamuje, tuto hranici. Naopak, omezuje jakékoliv další platby za obnovitelné zdroje.

Co se týká ERÚ, tak jenom jednu poznámku. Solární byznys, podíl ERÚ na tom, že dopadl tak drasticky a dramaticky pro Českou republiku, je minimálně 20procentní, možná větší. Podíl na tom, že to je tak špatně, je to dáno - a já řeknu, proč si to myslím, a můžete si to ověřit. V roce 2006 se dramaticky změnila metodika výpočtu a poplatku pro obnovitelné zdroje a v tom roce 2006 došlo k velmi značnému skokovému nárůstu poplatků za obnovitelné zdroje. A tu metodiku nikdo ERÚ nevnucoval, to byla jejich práce, ale to nic. 495 korun platí i pro ERÚ a pro všechny.

Snad ještě jedna poznámka. Energetický regulační úřad, kolegyně a kolegové, neurčuje cenu, ta cena je složena ze tří složek. Za prvé silové elektřiny, to znamená výroby té elektřiny, která je určována trhem, tedy burzou, když se bavíme o elektrické energii. Tato silová elektřina tvoří zhruba skoro polovinu z té skladby té ceny. Pak jsou to obnovitelné zdroje, tedy poplatky za obnovitelné zdroje, jak jsem řekl. Ty jsou zastropovány tou částkou 495 korun a ten návrh to neprolamuje, naopak. No a pak jsou to náklady na distribuci, to je jediná příležitost vyjádření se ERÚ, ale z hlediska kontroly, protože distributoři mohou započíst do té ceny jen to, co je jednotlivými předpisy přesně dáno. ERÚ je tady od toho, aby kontroloval distributory, což je právě aby tam nezapočítávali něco jiného a nadbytečného. Čili role ERÚ je samozřejmě nezastupitelná. Jestli bude v podobě jednoho šéfa, nebo rady složené z odborníků, na té roli se z hlediska nezávislosti vůbec nic nemění. A myslím si, že naopak to posouvá Energetický regulační úřad a Českou republiku mezi vyspělejší země Evropské unie.

Myslím, že bude jasné, a vždycky to tak bylo v případě energetického zákona, že se tady budou protínat různé zájmy a ty zájmy budou samozřejmě tlumočeny jednotlivými poslankyněmi a poslanci, převtěleny v různé pozměňovací návrhy. To tak je a bude. Od toho je tady ale to, co jsem řekl. Hospodářský výbor, seminář, na který vás samozřejmě všechny zvu, kdo máte zájem o to, řešit energetický zákon. A od toho je tady nakonec i tato ctěná Sněmovna, která o pozměňovacích návrzích rozhodne.

Já se tedy těším na odbornou diskusi. Tak jak říkal pan ministr, i já jsem otevřený všem návrhům, které zazní, a myslím si, že je máme řešit v prvé řadě z pohledu odborného. A samozřejmě mají i své politické konsekvence, takže to se potom promítne při tom hlasování o pozměňovacích návrzích a zákonu jako celku. Takže doufám, že ten zákon propustíme do druhého čtení, do té odborné debaty, a můžeme se na něj společně těšit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo zpravodaje a jenom žádám, aby kontroloval podle svých poznámek jednotlivé návrhy k hlasování.

Prvním návrhem, který bychom měli hlasovat, je návrh na odročení, který jsem podával já. A v tomto ohledu na něm netrvám vzhledem k tomu, že tady padl příslib z hospodářského výboru o tom semináři, který jsem požadoval. Potom bychom hlasovali zamítnutí, tedy vrácení navrhovatelům k dopracování zamítnutí, prodloužení lhůty o 30 dní, a potom bych se zeptal, které výbory, kromě toho, co řekl pan kolega Laudát v rozpravě, by se zabývaly návrhem zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP