(12.50 hodin)

 

Poslanec Milan Urban: Chci pogratulovat všem výborům, které tuto materii získaly do své gesce. Prosím, máte co dělat o Vánocích. Přeji vám jinak pěkné svátky, ale má to asi 600 stran, tak bude dobré, abychom to mohli odborně projednat, abyste tento materiál pokud možno nastudovali. A já vám za to děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 17.

 

Podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny se budeme zabývat druhým kolem voleb, bodem číslo

98.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Prosím, aby předseda volební komise Martin Kolovratník zopakoval kandidáta, který postupuje do druhého kola. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Nabrali jsme dramatické zpoždění, tak s vaším svolením budu maximálně stručný, abych trochu toho zpoždění dohnal. Budeme mít čtyři volební body, jak řekl pan předsedající. Tím prvním je vedoucí stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy, jsme ve druhém kole tajné volby a do něj postoupil Stanislav Grospič za KSČM. Připomenu, že kvorum bylo před týdnem 75, Stanislav Grospič měl 69 hlasů.

Protože se jedná o tajnou volbu, prosím, pane předsedající, abyste nyní přerušil tento bod a otevřel bod číslo 99.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, rozprava se již nevede, byla ukončena. Přerušuji jednání na tajnou volbu.

 

Druhým bodem je

99.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě
a realizaci stavby dálnice D47

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: I tady jsme tedy ve druhém kole tajné volby. Před týdnem byli dva kandidáti a ani jeden z nich neuspěl, nebyl zvolen. Oba tedy postoupili do druhého kola. Já připomenu, že Jan Birke za ČSSD měl 40 hlasů, Stanislav Pfléger za ANO 68 hlasů. I zde bylo kvorum 75.

Prosím o přerušení i tohoto bodu a otevření dalšího.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Opakuji, že ani tady se už rozprava nevede, protože byla ukončena. Přerušuji bod 99 pro tajnou volbu.

 

Bod číslo

100.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Prosím, pane předsedo, máte slovo, zopakujte kandidáty.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, s vaším svolením nebudu číst všechny kandidáty, kteří postoupili. Podklady jsme rozeslali na poslanecké kluby, pokud není jiný návrh. Opět jenom připomenu - nebyli jsme příliš úspěšní. Z 25 kandidátů volíme celkem 13 členů Rady Státního fondu kultury. Uspěl, postoupil pouze jeden kandidát. Ten získal nadpoloviční počet hlasů. Na 12 neobsazených míst postupuje tedy 24 zbývajících kandidátů a já prosím, pane předsedající, o přerušení bodu a otevření dalšího.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Také konstatuji, že se rozprava již nevede, přerušíme jednání na tajnou volbu.

 

Poslední volební bod je

101.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: U Vinařského fondu byl zvolen jeden kandidát. Volili jsme tři neobsazená místa, úspěšný byl poslanec Josef Vozdecký za ANO. V tuto chvíli jsou dvě neobsazená místa, to znamená, postupují čtyři kandidáti. Rychlá rekapitulace: Petr Adam 47 hlasů, Jaroslav Faltýnek 68 hlasů, Herbert Pavera 36 a Josef Valihrach 41 hlasů. To byly výsledky z prvního kola a tito čtyři kandidáti se nyní utkají o zbylá dvě volná místa.

Pane předsedo, poprosím, abyste přerušil projednávání i tohoto bodu a vyhlásil konání tajných voleb.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přerušuji i bod číslo 101. Ptám se, pane předsedo, kolik potřebujete na vydávání lístků a dokdy mám přerušit schůzi.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Na vydávání volebních lístků bych požádal o 22 minut, navrhuji tedy průběh voleb do 13.15 hodin. Po dohodě s vámi potom výsledky voleb vyhlásím ve 14.25 hodin před zahájením odpoledních interpelací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili přerušuji jednání Poslanecké sněmovny na vykonání tajných voleb. Sejdeme se tady ve 14.25 před ústními interpelacemi, aby předseda volební komise mohl vyhlásit výsledek tajných voleb.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A já vás zvu do Státních aktů, kolegové.

 

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP