(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já bych to zkusil odhlasovat. Paní ministryně se také chce vzdát slova? Ne. Tak pokračujeme.

 

Poslanec Pavel Blažek: Tak já si ho nechám, dobře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Blažek: Tak já prosím, ještě jednou řeknu - nechci řešit detaily téhle smlouvy, chci jenom říci následující, jak bude působit, pokud tu smlouvu neschválíme, a řeknu to pokud možno co nejjednodušeji.

Jestliže argumentace tady je, že samotné slovenské vysoké školy nám píší nebo nám říkají, že ta smlouva není dobrá a u nich procházela nějakým netransparentním způsobem, tak my tím de facto říkáme: my v Praze víme lépe než Slovenská národní rada, co je pro Slováky dobré. Ten návrat do roku 1920! a to je strašně nepřijatelné, a jestli je Slovák na něco citlivý, tak je to přesně tohle! (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A protože je právě 12.30, přerušuji tento bod s tím, že je přihlášen byl s faktickou poznámkou pan zpravodaj Rom Kostřica a do rozpravy byla přihlášena s přednostním právem paní ministryně Helena Válková.

 

Přerušuji bod číslo 70 a budeme se zabývat pevně zařazeným bodem, nebo pevně zařazenými body, abych byl přesný, a to body 102 a 103. Nyní bod

102.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 74 ze dne 21. října, usnesení číslo 80 ze dne 24. října 2014. Prosím, aby se slova ujal místopředseda volební komise pan poslanec Jan Klán a provedl nás hlasováním. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, volební komise na žádost poslaneckých klubů vyhlásila lhůtu na doručení návrhů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny do 29. září 2014 a následně také na žádost poslaneckých klubů volební komise vyhlásila další lhůtu do 20. října 2014.

Obdrželi jsme proto na lavice dvě usnesení volební komise číslo 74 a číslo 80, týkající se návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Budu číst rezignace v jednom bloku z obou usnesení a nominace také v jednom bloku, abychom mohli en bloc hlasovat o rezignacích a následně en bloc o nominacích.

Rezignace: hospodářský výbor Karel Pražák - Úsvit, volební výbor Daniel Korte - TOP 09 a Starostové, výbor pro sociální politiku Pavel Volčík - ANO 2011, volební komise Radka Maxová - ANO 2011, stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy Soňa Marková - KSČM.

Nyní nominace: hospodářský výbor Milan Šarapatka - hnutí Úsvit, volební výbor Zdeněk Bezecný - TOP 09 a Starostové, výbor pro sociální politiku Zuzana Šánová - ANO 2011, volební komise Zuzana Šánová - ANO 2011, stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy Stanislav Grospič - KSČM.

Zákon číslo 1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustavených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, navrhuje volební komise hlasování veřejné pomocí hlasovacího zařízení.

Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci poslanců a poté aby Poslanecká sněmovna provedla pomocí hlasovacího zařízení en bloc volbu nových členů orgánů Poslanecké sněmovny, tak jak je navrhly jednotlivé poslanecké kluby.

Nyní prosím, pane místopředsedo, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Budeme tedy diskutovat k navrženému přednesu usnesením volebního výboru. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pan kolega Šarapatka. Myslel jsem, že se bude hlásit až k dalšímu bodu. Tomu jsem tak rozuměl. Tam se bude volit předseda stálé delegace. Ano. Nyní bez rozpravy. Rozpravu končím.

Vypořádáme se s návrhem, který tady zazněl, tzn., že bychom podle návrhu volební komise hlasovali dvakrát, to znamená nejdříve všechny rezignace a poté nové zařazení do výboru. Má někdo výhradu? Nemá. Můžeme tedy takto rozhodnout.

Pan ministr Daniel Herman se hlásí. Otevřel rozpravu, ale samozřejmě pan ministr na to má právo kdykoli. Prosím, pan ministr kultury Daniel Herman má slovo.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, navrhuji, aby nominace byla hlasována jednotlivě, po jménech do stálé delegace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nominace po jménech u jednotlivých výborů a delegací? (Ano, děkuji.) Ano, to je změna, ale není problém. Než bych dal - kolik je tam nominací - dobře. Pan místopředseda volební komise k tomu?

 

Poslanec Jan Klán: Já bych se chtěl jenom ujistit, jestli pan ministr nemyslel jen do té stálé delegace do Středoevropské iniciativy. Chcete po jednotlivých jménech všechno? Tak všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Všechny. Dobře. Rezignace jedním hlasováním, nominace po jménech. Souhlas? Nebudu to zpochybňovat žádným způsobem, takový návrh je relevantní.

 

Rozhodneme o všech rezignacích jedním hlasováním. Je to hlasování číslo 114, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro to, přijmout rezignace jednotlivých členů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 114, z přítomných 162 pro 136, proti nikdo. Rezignace byly přijaty.

 

Nyní budeme hlasovat o jednotlivých nominacích. Prosím, pane místopředsedo volební komise, přednášejte jednotlivé nominace a budeme o nich hlasovat. Já vás ještě všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci, přihlaste se svými identifikačními kartami a budeme hlasovat o jednotlivých nominacích. Přednášejte jednotlivá jména.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Prvním návrhem je pan poslanec Milan Šarapatka, hnutí Úsvit, hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se, kdo je pro. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 115. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 115, z přítomných 139 pro 133, proti 1. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: Druhým návrhem je pan poslanec Zdeněk Bezecný, TOP 09 a Starostové, volební výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 116. Ptám se, kdo je pro obsazení výboru panem Bezecným. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 116, z přítomných 141 poslance pro 140, proti nikdo, i tento návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: Dalším návrhem je paní poslankyně Zuzana Šánová, hnutí ANO 2011, výbor pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 117. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 117, z přítomných 141 poslance pro 139, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: Dalším návrhem je opět paní poslankyně Zuzana Šánová, hnutí ANO 2011, volební komise.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 118 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 118, z přítomných 142 poslanců pro 138, proti nikdo, i tento návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jan Klán: Posledním návrhem je pan poslanec Stanislav Grospič, KSČM, stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 119. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 119, z přítomných 143 pro 121, proti 1, návrh byl přijat.

 

Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali všechny nominace do jednotlivých výborů a komisí a stálé delegace a končím bod číslo 102. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP