(12.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme pokračovat bodem 103, kterým je

103.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Prosím, aby se znovu ujal slova pan místopředseda volební komise Jan Klán, a jenom konstatuji, že na lavice máte rozdáno usnesení volební komise číslo 76 z 21. října 2014, je to návrh na volbu stále delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Poslanecká sněmovna v prvé volbě nezvolila vedoucího této stále delegace, proto volební komise vyhlásila další lhůtu na podání nominací na místo uvolněné paní poslankyní Kateřinou Konečnou, jejím zvolením europoslankyní, a to na vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie. Ve lhůtě dne 29. září 2014 doručily tři poslanecké kluby nominace a tyto nominace máte uvedené v usnesení číslo 76, které vám bylo rozdáno na lavice. Toto usnesení nyní přečtu.

Volební komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pověřuje předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka - který je dnes omluven -, aby seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu za prvé s návrhy poslaneckých klubů vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie - je to pan Stanislav Grospič, KSČM, Jaroslav Lobkowicz, TOP 09 a Starostové a pan Milan Šarapatka, hnutí Úsvit. Za druhé s tím, že v souladu s volebním řádem se jedná o volbu tajnou.

Tady chci upozornit, že se volí jeden kandidát, a připomínám, že musí být označeni všichni kandidáti na hlasovacím lístku, jinak je hlas neplatný. Usnesení volební komise bylo pro informaci zasláno emailem všem předsedům poslaneckých klubů. Volební komise konstatovala, že je možno v souladu s volebním řádem přistoupit k tajné volbě.

Nyní prosím, pane místopředsedo, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Otevírám rozpravu. Mám do ní přihlášku pana poslance Milana Šarapatky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pravděpodobně chcete oslovit kolegyně a kolegy ve svůj prospěch. Prosím.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, přestože vím, jakým způsobem jsou tady obsazována místa v jednotlivých delegacích, komisích a tak dále, tak bych se přesto chtěl ke své nominaci vyjádřit.

Meziparlamentní unie je jednou z nejstarších mezinárodních organizací a vznikla už v roce 1889. Nemá de facto žádné faktické pravomoci, ale přesto je to významné fórum multilaterální diplomacie, protože tam dochází ke střetávání názorů a případně koordinaci mezi jednotlivými představiteli zastupitelských sborů. Jako důkaz její důležitosti bych tady chtěl uvést, že při posledním zasedání byl vedoucím německé delegace šéf Bundestagu.

Naše účast v Meziparlamentní unii je do této doby pouze zcela pasivní. Domnívám se, že je potřeba s tím něco udělat a stát se platným členem a aktivním členem této organizace. To je také důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat. Domnívám se, že mám s diplomacií dostatečné zkušenosti. Skoro 15 let jsem působil na postu velvyslance v afrických a několika asijských zemích. Mám také doktorát z diplomacie, hovořím - abych se nemýlil - rusky, německy, anglicky, francouzsky, španělsky, indonésky, učím se italsky. Jsem připraven se činnosti Meziparlamentní unie aktivně účastnit. Vím, a chtěl bych proto apelovat, vážené dámy a pánové, na to, abyste při této volbě neuplatňovali čistě stranický princip a zvážili moji kvalifikaci. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Podle § 71 se stanoví, v kterých případech se hlasuje tajně. Pan místopředseda volební komise to ohlásil. Můžeme tedy podle návrhu volební komise dál postupovat. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Protože se jedná o tajnou volbu, prosím, pane předsedo, abyste přerušil projednávání tohoto bodu a vyhlásil konání tajných voleb.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jaký čas potřebujete?

 

Poslanec Jan Klán: Já si myslím, že jsme připraveni. Tak za tři minuty začneme vydávat volební lístky. Na vydávání bude stačit 15 minut, protože se jedná o jeden hlasovací lístek, a na zpracování také 20 minut. S výsledky vás mohu buď seznámit těsně před konáním odpoledních ústních interpelací, třeba ve 14.25 anebo před začátkem večerního jednání v 18.00 hodin. Já rozhodnutí nechám na vás, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě předtím, než přeruším jednání, konstatuji od 14 hodin omluvu, která došla předsedovi Poslanecké sněmovny, paní poslankyně Zelienkové. Nyní přerušuji jednání Poslanecké sněmovny s tím, že do 13.05 hodin budou vydávány hlasovací lístky. Přerušuji jednání do 14.25 hodin na vyhlášení výsledků voleb a ve 14.30 budeme pokračovat ústními interpelacemi. Přerušuji jednání na vykonání tajné volby.

 

(Jednání přerušeno ve 12.46 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP