(12.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nevidím pro to jediný důvod. Jediný důvod, který vidím, proč to neuděláme, jsou spory ve vládní koalici, kdy pan předseda výboru z hnutí ANO chce potrápit pana ministra ze sociální demokracie, a když si oba nevědí rady, tak to chtějí hodit na nějaké minulé vlády. Ale tak to prostě není. Ten problém je na stole teď a tady. Podle mě Ministerstvo školství udělalo, co jsme po něm chtěli, a předložilo nám výklad, na základě kterého se můžeme relevantně rozhodnout a hlasovat pro nebo proti té smlouvě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Petru Fialovi za dodržení času. Nyní dvě faktické poznámky. Nejdříve paní ministryně Válková, pak pan ministr Chládek, pak kolega Zlatuška. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k paní poslankyni Semelové. Jenom ta nová informace, myslím, že tady přece jenom byl právě ten vzkaz zaslaný rektory vysokých škol, univerzit na Slovensku, že procedurální postup projednávání této smlouvy oni považují za velmi nestandardní a že s obsahem smlouvy opakovaně prohlásili svůj nesouhlas. To za prvé.

Za druhé, já jsem tedy i z proběhlé diskuse získala jednoznačný dojem, že naopak ta smlouva není v pořádku a umožňuje různý výklad. Já jsem kolegům právníkům zadala výklad současného znění navrhované smlouvy. Jak jsem říkala, Praha, Brno, Plzeň, každý z výkladů je odlišný. Pro mě je to důkaz toho, že nejednoznačnost jednotlivých ustanovení smlouvy logicky povede k různému výkladu. Jde tady relativně o dost.

Do třetice, tady to zaznělo, tak abych nebyla já osobní, já si vzpomínám velice dobře na situaci, kdy například profesor Kratochvíl, tenkrát ještě docent Právnické fakulty v Brně, kolega pan poslanec Fiala ho bude dobře znát, měl možnost svoji profesuru obhájit v Praze. Praha nevycházela tenkrát vstříc docentům, protože samozřejmě preferovala svoje docenty, takže se obrátil na trnavskou univerzitu. Rovněž po velmi přísném akreditačním řízení získal profesuru tam. Garantoval donedávna řadu oborů. I v oblasti právní bylo třeba, abychom měli určitou alternativu. Právě úmyslně zmiňuji jeho, abych nemluvila o sobě a další -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, také vám skončil čas k faktické poznámce.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Marcel Chládek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji. Já teď jenom zase na rozdíl vystoupím ne s nějakými osobními pocity nebo názory, jenom fakticky. Na Slovensku se to schválilo 31. ledna tohoto roku. Pokud s tím rektoři Slovenské republiky měli problém, ať si to řeší na svém území, měli na to celou dobu. Já mám pouze informaci od ministra školství a od velvyslance Slovenské republiky, že nás žádají, abychom už ten proces dokončili, a diví se, jak je možné, že nám to tady tak dlouho trvá.

K poznámce pana poslance Fialy. Pan ministr Štys to podle mého názoru, jak jsem se díval na ten proces, nijak nerozšířil, to znamená, ten proces pouze dokončil, který byl započat za pana bývalého ministra Fialy, a já musím jako ministr konstatovat, že toto je mezinárodní smlouva, která spíše bude dělat mezinárodní problém, než že bychom tady se měli pasovat na levici, na pravici nebo různě z toho přeskakovat.

Vysoké školy velké, poslední moje konstatování, pravdou je, že velké vysoké školy, jako je třeba Karlova univerzita, mi sdělila, že s tím žádný problém nemá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Já bych chtěl jen k tomu, co tady říkal pan předseda Fiala. Jednání o smlouvě byla zahájena v únoru 2011 expertní komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V červnu 2011 projednána směrnice o dojednání k dohodě s příslušnými zúčastněnými, odborně za vysoké školy tam není nikdo. Tento návrh byl v období od března do června 2012 projednáván česko-slovenskou expertní skupinou, za vysoké školy ani z jedné strany tam nebyl nikdo. Dne 16. října 2012 byl text smlouvy schválen panem ministrem na 40. poradě vedení. Ve dnech 8.až 29. listopadu 2012 projednán v rámci vnějšího připomínkového řízení. Toto vnější připomínkové řízení nebylo vysokým školám dáno jakýmkoliv způsobem k vyjádření. Dne 28. května 2013 byl znovu schválen na 18. poradě vedení. Ani z této doby nebylo reprezentaci vysokých škol řečeno ani slovo. Takto vypadala otevřenost ministerstva vůči tomu prostředí.

Dne 30. dubna 2013 byl návrh smlouvy v podobě, v jaké je předkládán, schválen vládou Slovenské republiky. Vláda České republiky o tom jednala 16. října 2013, podepsáno 28. listopadu 2013.

Čili kompletně to bylo uděláno za ministrů Dobeše a Fialy. Bylo to dokončeno formálně za ministra Štyse, nicméně v době, kdy už to měli Slováci, takže se na tom textu nic neměnilo. Celou dobu to bylo děláno naprosto netransparentně, bez toho, aby dotčené školy o tom cokoli věděly. Toto je samozřejmě kořen toho.

Jinak k té úvaze, že když to schválila slovenská strana, máme to schválit také. Takováto úvaha samozřejmě naznačuje, že nejsme suverénním parlamentem, že v okamžiku, kdy svolení k ratifikaci dá jedna strana, je zbytečné, abychom o tom jednali znovu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil váš čas, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Že to zaznívá zrovna -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, nezneužívejte faktickou poznámku. Děkuji.

Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura, také k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pro nás je ta věc poměrně jednoduchá, my budeme hlasovat pro ratifikaci této smlouvy. Zlehčování toho, že domluvenou smlouvu parlament odmítne podle našeho názoru kvůli chybnému extenzivního výkladu, který byl navíc vyvrácen, nazvat se to nedá jinak, než opravdu že chcete jako zatopit ministru školství. To, že ho tady musí hájit opoziční poslanci, je poměrně úsměvné.

Já jsem překvapen, jak vystupuje ministryně spravedlnosti. Být to její smlouva, z jejího rezortu, kterou ona zdědí, tak nás přesvědčuje, že je potřeba ji ratifikovat. Prostě v mezinárodní politice není možné, že když se změní vláda, že domluvené věci se tam prostě (nesrozumitelné), a pokud si už ministryně spravedlnosti myslí, že to je špatně, je tam devět měsíců, mohla iniciovat jednání se slovenskou vládou a mohli jsme tu mít jinou smlouvu! Jinak vůbec nerozumím té debatě.

Předevčírem na Pražském hradě dostal premiér Slovenské republiky nejvyšší státní vyznamenání. Mnozí z nás, kteří jsme tam byli, jsme v tom okamžiku zatleskali. Zrovna tento premiér tu smlouvu podepsal, pokud mám dobré informace. Co mu dneska řekneme? My jsme se sešli, náš pan předseda výboru má pochybnosti, ministryně spravedlnosti má také pochybnosti, no tak my to prostě ratifikovat nebudeme. A současně říkáme: nenaruší to naše dobré vzájemné vztahy. To prostě není pravda. To prostě není pravda. Pokud chcete, hlasujte proti, nic vám v tom nebrání, ale nezavádět takovéto... Ratifikovali jsme mnohem horší smlouvy. Mnohem horší smlouvy jsme ratifikovali. (Hluk v sále.) No, je to pravda. Se zdůvodněním, a je jedno, kdo byl ve vládě, kdo byl v opozici, že je to dojednáno a ten stát navenek musí vystupovat jako celek. My se tady můžeme dohadovat o daních, sociální politice, zdravotnictví, to je v pořádku, ale není možné takhle přistupovat k mezinárodním smlouvám. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Pavla Blažka, poté pana poslance Kostřici, potom přihláška s přednostním právem paní ministryně.

Pane poslanče, já vám ještě dám slovo, ale poznamenávám, že po vašem vystoupení přeruším tento bod, poznamenám ty, kteří se hlásili do rozpravy, a budeme potom muset v tomto bodu pokračovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Tak pokud by se šlo hlasovat a vzdal by se další kolega, tak já se klidně vzdám, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale jsou další kolegové, kteří se hlásí. Já to nemohu...

 

Poslanec Pavel Blažek: Kdyby se vzdali také, tak se vzdám také. (Směje se.) Aby se mohlo hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP