(12.00 hodin)

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Pokud už není žádná faktická, tak bych ještě za hnutí Úsvit chtěl říct, jak budeme hlasovat a proč. Nicméně diskuse tady dnes byla velmi inspirativní a donutila mě k tomu, že jsem se pokusil zformulovat definici politické dohody, kterou tady naznačil pan kolega Kalousek.

Takže já mohu říct, že nás mrzí, že jste upřednostnili politickou dohodu, která umožňuje stranickým sekretariátům trvalou politickou kontrolu státní správy, veřejného prostoru a veřejných finančních prostředků, které právě tečou například přes ta ministerstva. Podle našeho názoru se politika má realizovat prostřednictvím legislativních norem, a ne prostřednictvím politických náměstků. To se vracíme někam před rok 1989, kdy každá -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám a poprosím vás, abyste přerušil svůj projev do té doby, než se sněmovna uklidní. Což se stalo. Děkuji.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji, paní předsedající. Ještě jednou tu poslední větu. My jsme přesvědčeni, že politika se má realizovat prostřednictvím legislativních norem. Poslanecká sněmovna má schvalovat legislativní normy a ministerstva je mají realizovat. Nikoliv prostřednictvím politických náměstků. To se vracíme před rok 1989, kdy každá instituce měla politického tajemníka. To si ještě všichni pamatujeme.

Takže teď k tomu, jak bude hlasovat hnutí Úsvit. Hnutí Úsvit nebude hlasovat proti vetu prezidenta. Podle našeho názoru je toto veto zcela namístě. Jakmile skončí celý tento legislativní proces, tak hnutí Úsvit se obrátí s řešením této věci na Ústavní soud. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikdo, tudíž rozpravu končím.

Podle čl. 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Prosím službu, aby nastavila potřebný počet hlasů pro schválení na 101. Je tomu tak. Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení. Dříve než tak učiním, prosím, abyste se znovu všichni zaregistrovali, protože jsem vás odhlásila. Výborně.

 

Takže návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o státní službě podle sněmovního tisku 71/15."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 59, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, z čeho 123, proti 12. Konstatuji, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen. (Potlesk.)

 

Nyní budeme pokračovat v bodě

5.
Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi),
ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
/sněmovní tisk 144/ - druhé čtení

Jsme v obecné rozpravě a já zde eviduji přihlášku pana poslance Kudely. Mám tady přihlášku s předností, pana poslance Sklenáka. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, poslanci sociální demokracie by samozřejmě velmi rádi konečně tento tisk doprojednali, aspoň ve druhém čtení dnes, tak jak už řekl kolega Jeroným Tejc. Nicméně vzhledem k tomu, jak probíhala diskuse, jak skončila přestávkou dnes před projednáváním zákona o státní službě a jak projednávání tohoto bodu vypadalo v minulých dnech, tak protože mám asi důvodnou obavu, že pokud bychom pokračovali v projednávání tohoto bodu, tak by to znamenalo konec dnešního jednání, tak navrhuji přerušení tohoto bodu do středy příštího týdne po pevně zařazených bodech. Pokusím se se svými kolegy do té doby dohodnout, jak tento bod doprojednat tak, abychom se s ním vypořádali v hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Jelikož se jedná o procedurální návrh, budeme o něm rozhodovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu, jak bylo předneseno panem poslancem Sklenákem. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování číslo 60, do kterého je přihlášeno 169 poslanců, pro 114, proti 19. Konstatuji, že návrh byl přijat a já přerušuji jednání tohoto bodu.

 

Vzhledem k tomu, že je omluvena z dnešního jednání paní ministryně Válková, které se týká bod číslo 8, neotvírám tento bod a nelze ho projednat pro nepřítomnost navrhovatele. Jenom podotýkám, že toto jsem konzultovala s organizačním odborem a je to tak v pořádku. (Krátká porada.)

 

Z důvodu opatrnosti se tedy vrátíme k bodu 8 a odhlasovali bychom na základě procedurálního návrhu, pokud s tím tady bude obecný souhlas, že bychom dnes neprojednávali bod 8.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 61, do kterého je přihlášeno 167 poslanců, pro 90, proti 43. Konstatuji, že tímto bodem se dnes zabývat nebudeme.

 

Nyní přistupuji k projednávání bodu číslo

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 262/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr Jiří Dienstbier. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP