(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Plzák a po něm pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. S panem předsedou Sklenákem ve většině jeho vystoupení nelze než souhlasit. Právě proto asi dnes vaše ministryně práce a sociálních věcí odvolala mimořádně kompetentní šéfku Úřadu práce. Já jsem s paní Marií Bílkovou míval různé názory, ale co jsem vždycky musel uznat, byla její mimořádná profesní kompetence a erudice. Pravděpodobně jste se báli, že by kompetentní člověk zůstal zafixován zákonem o státní službě a je potřeba ji vyhodit a dát tam někoho straně více bližšího. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Dále pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vznesu hypotetickou otázku. Bavíme se o služebním zákoně, který má stabilizovat státní správu. Lidé ve státní správě mají procházet nějakým kariérním postupem, vybudovávat si postupně pozici. Ale už v průběhu projednávání jsem měl jeden takový dotaz, na který se mi nedostalo odpovědi. Co se stane s člověkem, který si buduje kariéru nějakých patnáct let a pak ve výběrovém řízení neobhájí svoji vedoucí funkci? Bude pro něj místo ve státní správě, nebo odejde s odstupným a po patnácti letech budování kariérního postupu o toho člověka přijdeme? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plzákovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Klán, po něm pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dovolte, abych zareagoval vašim prostřednictvím na pana poslance Sklenáka. Já se chci zeptat na jednu jedinou věc. Od 1. 1., když se bude státní správa překlápět do nového systému, tam zachováte současné kamarády. A to právě umožňuje ta výjimka z předpokladu vzdělávání - na dva roky. To tam skutečně je, aspoň takový je výklad. Samozřejmě služební zákon má za cíl státní správu odpolitizovat. Já s vámi souhlasím, když tam budou vysloveně dva političtí náměstci, dobře, dodnes se to dělalo tak, že tam byli političtí všichni. Tomu rozumím. Ale nicméně tam zůstanou pořád minimálně na dva roky, dojde k zakonzervování současného stavu, kamarádi - pořád, na dva roky. Takhle to prostě v zákoně bylo napsáno. Když jsem se na to ptal na výboru, tak mi na to nikdo nedokázal odpovědět.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dále pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Slibuji, pane předsedající, že budu velmi krátký. Chtěl bych mimořádně poděkovat panu poslanci vaším prostřednictvím, že vlastně tím, co tady pan poslanec Kalousek před chvílí řekl, jak popsal případ na Úřadu práce, jestli jsem to správně pochopil, stvrdil to, co tvrdíme, že tady jde o politický záměr mít tam své politicky spřízněné kamarády. Tím jste to, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego, opravdu potvrdil. Děkuji za to.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Pilný.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Asi jste mi děkoval marně, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Fiedlere. To, co jste řekl, není smysl služebního zákona. To, co jste řekl, bylo nepochybně nesmyslné personální rozhodnutí, které zneužívá skutečnosti, že služební zákon vstoupí v platnost. Za to ale nemůže služební zákon, za to může personální rozhodnutí, které nemá žádnou logiku. To je stejné jako to, co říká pan poslanec Klán. On hovoří o zneužívání skutečnosti, že začne platit služební zákon. Obávám se, že má v mnohém pravdu. Na druhou stranu, pane poslanče, jejich kamarádi jsou i vaši kamarádi. Mauglí by řekl, že jste jedné krve. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Pilného. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Vážené kolegyně a kolegové, nebudu se účastnit diskuse o odpolitizování státní správy. Na služebním zákoně mně vadilo to, že nebyl přijat pozměňovací návrh, který by otevřel výběrová řízení pro lidi z akademické a komerční sféry, aby do státní správy takříkajíc přišly nové alternativy a nový vítr. Nicméně poslední esemeska a poznámka o tom, jak byla právě odvolaná generální ředitelka Úřadu práce, mě přesvědčila, že budu respektovat politickou dohodu a hlasovat pro přehlasování veta pana prezidenta.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím pana poslance Bendla, poté se připraví pan poslanec Komárek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte i mně říct z vlastní zkušenosti pár vět k tomuto tématu. Mám pocit, že se pohybujeme trošku na hranici populismu. Jsem přesvědčený, že ministr české vlády, ať je levicový, pravicový, či jakýkoliv jiný, má mít kompetence rozhodovat o tom, jak se má ministerstvo chovat. Má politickou odpovědnost a má k tomu mít tým lidí, kterým je schopen říci, jaké zadání si přeje, a v případě, že lidé, potažmo jeho náměstci, svoji roli plní správně, neboť jeho role a rozhodování vzešlo z voleb a každý ministr vzniká na základě vzniku vlády, která vzejde z voleb, by měl mít šanci a kompetenci rozhodnout o tom, kdo jsou jeho nejbližší spolupracovníci.

My se tady bavíme o politických trafikách a podobně. Já roli funkce náměstka jako politickou trafiku nevidím. Prostě znám řadu náměstků ministrů, kde agenda, kterou mají, je poměrně široká, a nejsou to lidé, kteří by byli placeni za nic. Jsou to lidé, kteří musí vykonávat poměrně složité administrativní úkony, a nevidím důvod, proč by to mělo být bráno jako politická trafika. Naopak jsem přesvědčen o tom, že ministr nemá být kladečem věnců, že chce-li jakýkoliv výbor zavolat na jednání ministra, aby se ho zeptal, jak se bude chovat ministerstvo, pak to musí být ministr, který má kompetenci rozhodovat dovnitř ministerstva. Nepřeju si a nepřál jsem si, aby tady bylo generální ředitelství státních úředníků, aby tady byl generální ředitel, to považuji za hloupost a je dobře, že se tak nestalo, a proto podpořím zákon, jak prošel Poslaneckou sněmovnou.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu. Prosím k mikrofonu pana poslance Komárka. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Komárek: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vzhledem k vývoji preferencí některých stran hluboce chápu zájem pana Kalouska o pracovní úřad. Nevím ale jestli zná, jak pracovní úřady fungují. Já jsem se s tím měl za rok své práce poslance možnost trošku seznámit. Úřady skutečně fungují špatně. Takže byl-li odvolán někdo, kdo je za to zodpovědný, možná byl kompetentní, možná nebyl, já to nevím, bylo to určitě dobře. A doufám, že skončíme tuto debatu a odhlasujeme konečně téměř po třinácti letech služební zákon, který je určitě nedokonalý jako všechna lidská díla, a my jsme jenom lidé, ale určitě posune tuto zemi o trošku dopředu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, nechtěl jsem k tomuto tématu diskutovat, ale musím se ohradit vůči tomu, co řekl pan kolega Komárek. To, že úřady práce fungují, je zásluha všech úředníků, kteří tam pracují. Většina žen, která se musela vyrovnat s převraty, které byly vymyšleny v předchozí Poslanecké sněmovně, na úkor svého volného času, na úkor svých rodin, si zaslouží poděkování. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A s přednostním právem pan poslanec Radim Fiala. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP