(9.10 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Proto si dovolím sdělit, že prostě tyto změny podporovat nebudu. Já to považuji za určité porušení toho, co se dohodlo. Vy si to samozřejmě můžete prohlasovat, ale mějte na paměti to, že podle harmonogramu, který jsme si schválili, měl být jeden týden schůze Poslanecké sněmovny. Budiž, budou dva. Variabilní týdny jsou využitelné pro schůzi Poslanecké sněmovny. Že se tady to, že možná byl špatně stanoven harmonogram, nahrazuje nočními zasedáními nebo večerními zasedáními a kvalita práce samozřejmě může utrpět.

Prosím pěkně, mějme na paměti to, o čem jsme se tady bavili včera. V souladu s panem kolegou Komárkem tvrdím, že ostatně soudím, že pravidla by se přece jenom měla dodržovat a dohody též. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, já zde mám přihlášeného pana předsedu Faltýnka, který, předpokládám, koriguje svůj návrh, protože já jsem té včerejší dohodě rozuměl stejně jako vy, a pan předseda Faltýnek je připraven. Možná mu dám rovnou slovo, abychom to vyřešili a nezavdávali příčinu k dalším vystoupením.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se omlouvám. Stahuji tento svůj návrh, tu poslední část, kde jsem navrhl, abychom dnes jednali po 19. a 21. hodině. Je to moje chyba, neuvědomil jsem si v těch souvislostech kontext té včerejší dohody. Omlouvám se.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji za vyjasnění. Nyní pan poslanec Böhnisch.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl Sněmovnu požádat o vyřazení dvou bodů z programu této schůze, a to bodu 103, sněmovní tisk 160, a bodu 104, sněmovní tisk 161. Jde o dva body z bloku smluv ve druhém čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Pan poslanec Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. I já vám všem přeji dobré ráno. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, i já musím říci, že jsem překvapen tím, že se změnily dohody z grémia, to, jak bude postupovat Sněmovna. A to mě přesvědčilo, nebo donutilo k tomu, že chci načíst pevně zařazený bod. Dohoda z grémia byla, že ho načtu až příští úterý, protože to bude na příští čtvrtek, ale protože si nejsem jist, co bude příští čtvrtek a jak dál bude postupovat Sněmovna, tak ten bod načtu už dnes.

Jedná se o pevné zařazení bodu 174, návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pro vyšetření závažných pochybení při realizaci stavby D47. Je to sněmovní tisk 1142. Žádám o pevné zařazení tak, jak jsme se dohodli na grémiu, to znamená na příští čtvrtek 25. září na 10.30 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Dále je přihlášen pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom dvě poznámky. V 10.30 hodin nemůže být žádný bod, to jsou písemné interpelace.

A poprosil bych buď pana poslance Böhnische, nebo pana předsedu, aby nám řekli i názvy těch bodů, nejen čísla bodů a čísla sněmovních tisků, abychom přesně věděli, o čem budeme hlasovat. Byl návrh na vyřazení dvou bodů a zazněl jenom bod programu. Prosil bych také o názvy těch bodů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, bude to asi jednodušší ode mne. Bod 103 je změna Římského statutu a bod 104 je změna článku 8 Římského statutu. Tolik k panu poslanci Böhnischovi.

Pan poslanec Fiala navrhuje na 10.30, což nejde, protože máme interpelace. Pokusím se navrhnout kompromis. Pokud projde návrh pana poslance Kalouska, tak by to byl druhý bod v dopoledním bloku po písemných interpelacích. (Poslanec Fiala souhlasí.) Dobrá. To je asi všechno. V tom případě se vypořádáme hlasováním s návrhy.

 

Pan poslanec Faltýnek navrhl, troufnu si říci, po úpravě už jen dva bloky změn. První je - body 8, 6, 7, 20, 21, 22 na dnešek jako body 1 až 6. Zeptám se, zda můžeme hlasovat najednou, nebo zda chcete hlasovat po jednotlivých bodech. Navrhuji hlasování najednou. Nikdo nemá námitek.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 14, přihlášeno 164, pro 116, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dále pan předseda Faltýnek navrhuje body 1, 2, 3, 4, což jsou tisky vrácené Senátem, zařadit pevně na úterý 23. 9. na 19. hodinu. Rovněž navrhuji hlasování najednou. Není námitek.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 15, přihlášeno je 165, pro 114, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Třetí část návrhu pan předseda Faltýnek stáhl.

 

Pan předseda Kalousek - nový bod, odvolání proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1, a to na čtvrtek 25 9. v 11 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 16, přihlášeno je 166, pro 113, proti 4. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Sklenák - bod 24, což je elektronická komunikace, a bod 26, což jsou prekursory výbušnin, dnes po pevně zařazených bodech. Navrhuji, abychom hlasovali o obou bodech najednou, pokud není námitek. Není námitek.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 17, přihlášeno 166, pro 146, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh kolegy Sklenáka - bod 57 v prvém čtení v pátek 19. 9. po pevně zařazených bodech, nicméně ne dříve než ve 12 hodin.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 18, přihlášeno 166, pro 125, proti 1. Tento návrh také byl přijat.

 

Pan poslanec Chalupa - bod 131, což je třetí čtení zákona o vojácích z povolání, zákon 221, by byl tedy podle tohoto návrhu prvním bodem na pátečním jednání schůze, tento pátek.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 19, přihlášeno je 166, pro 134, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl také přijat.

 

Pan poslanec Böhnisch - body 103 a 104, tedy pracovně řečeno Římský status, asi můžeme hlasovat najednou, pokud není námitek. Není námitek. Pan poslanec Böhnisch navrhuje vyřadit body 103 a 104.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 20, přihlášeno je 166, pro 164, proti nikdo. Návrh byl také přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP