(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji druhý jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím žádnou takovouto informaci nemám.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, pan místopředseda Bartošek - pracovní důvody, pan poslanec Benešík - pracovní důvody, pan poslanec Farský - pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel - pracovní důvody, pan poslanec Gazdík - pracovní důvody, pan poslanec Kučera Michal do 12 hodin - zdravotní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, pan poslanec Seďa od 18. hodiny - pracovní důvody, paní poslankyně Strnadlová - zdravotní důvody, pan poslanec Tureček - pracovní důvody, pan poslanec Vozdecký - osobní důvody, pan poslanec Zlatuška - zahraniční cesta a pan poslanec Ženíšek z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Jurečka od 16 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Stropnický z dopoledního jednání z pracovních důvodů, paní ministryně Válková - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek z důvodu zahraniční cesty. Tolik tedy omluvy.

Než budeme pokračovat, mám zde několik přihlášek k pořadu schůze. Nejprve se hlásil pan předseda klubu ANO Faltýnek a potom pan předseda klubu TOP 09 Kalousek. Slovo má pan předseda Faltýnek. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhl -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím o klid, protože si musím zaznamenat návrh pana předsedy a v tomto hluku obtížně slyším, co chce navrhovat.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: - abych navrhl - děkuji - pevné zařazení bodů schůze, a to číslo 8, sněmovní tisk 251, číslo 6, sněmovní tisk 252, číslo 7, sněmovní tisk 253, číslo 20, sněmovní tisk 179, číslo 21, sněmovní tisk 209, číslo 22, sněmovní tisk 216, na dnes, středu 17. 9., jako první až šestý bod před již pevně zařazené body.

Dále body číslo 1, sněmovní tisk 70/3, číslo 2, sněmovní tisk 82/5, číslo 3, sněmovní tisk 153/4, číslo 4, sněmovní tisk 73/4, na úterý 23. 9. od 19 hodin.

Dále mi dovolte, abych navrhl jménem poslaneckých klubů sociální demokracie a ANO 2011, aby dnes Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích i po 19. a 21. hodině.

Prosím, aby se o mých návrzích hlasovalo odděleně. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Kalousek má slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych nerad, aby opět nedošlo k nedorozumění. To, co tady přednesl pan poslanec Faltýnek, až na ten poslední bod skutečně reflektuje dohodu poslaneckých klubů - až na to poslední. Prosím tedy pana poslance Faltýnka, jestli by nestáhl tu devatenáctou hodinu.

(Domluva poslanců mimo mikrofon.)

Prosím, promiňte, že si dovolím už tak nabitý program zatížit bodem, který si dovoluji navrhnout, ale nemohu jinak.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já opravdu prosím o klid!

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Včera mandátový a imunitní výbor v disciplinárním řízení se mnou přijal rozhodnutí, se kterým nemohu souhlasit a proti kterému se hodlám odvolat k Poslanecké sněmovně. Proto prosím o pevné zařazení bodu, který by se jmenoval Odvolání proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1 jednacího řádu. Po rozhovoru s některými předsedy klubů navrhuji jeho pevné zařazení na příští čtvrtek v 11 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové.

Možná jsem příliš velký optimista, přesto si dovolím navrhnout ještě dvě, nebo respektive tři pevná zařazení. Bod 24, sněmovní tisk 135, druhé čtení, návrh zákona o elektronických komunikacích, a bod 26, sněmovní tisk 213, druhé čtení, zákon o prekursorech výbušnin, na dnes po pevně zařazených bodech. Některé ještě předtím zařadíme, takže po nich tyto dva body.

Druhý můj návrh - pevně zařadit bod číslo 57, návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tedy školský zákon, sněmovní tisk 288, prvé čtení, na pátek 19. září po již pevně zařazených bodech, současně však nejdříve ve 12 hodin. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud si nepřejete využít přednostního práva, tak bych dal slovo panu poslanci Chalupovi, který byl přihlášen. Potom pan předseda klubu KSČM a potom pan poslanec Fiala.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo.

Prosím o zařazení bodu číslo 131, vládní návrh zákona o vojácích z povolání, sněmovní tisk číslo 149, na pátek 19. září jako první bod po již pevně zařazených bodech pátečního jednání. V úterý 16. 9. proběhlo druhé čtení tohoto návrhu zákona. Lhůta mezi druhým a třetím čtením byla zkrácena na 48 hodin a uplyne tento čtvrtek. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane poslanče, jestli dovolíte, já jsem rozuměl i té dohodě, že to v pátek bude první bod, úplně první bod v pátek. Tak pokud byste modifikoval svůj návrh.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Žádám, aby tento bod byl zařazen jako první bod pátečního jednání.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda klubu KSČM. Omlouvám se panu poslanci Fialovi, ještě tam byl pan poslanec Beneš a potom pan poslanec Fiala.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Pane předsedo, paní a pánové, přeji krásný dobrý den.

Já jsem té včerejší - no, dohodě - neměl jsem pocit, že zrovna se mnou se uzavírá dohoda, ale budiž, rozhodnutí většiny já respektuji, pokud je učiněno demokraticky. Ale měl jsem pocit, že dnes večer po 19. hodině právě vzhledem k tomu, že začínáme už teď ráno v devět a končíme jednací den řádně v 19 hodin, se jednat nebude, a na základě i tohoto jsem byl ochoten připustit, že bychom jednali v úterý ve večerních hodinách. Hovořil se mnou o tom pan kolega Sklenák, vy, pane předsedo, také. A to jsem byl ochoten připustit na základě toho, že dnes ten večer prostě nebude. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP