(14.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ano, organizační výbor má právo to vypustit. Ale já myslím, že to je podobný případ jako předchozí vystoupení mého kolegy Miroslava Kalouska. Nechcete říct, co si o tom zákonu myslíte, zejména před volbami, tak odkládáte jeho projednávání. Neustále ho vylepšujete, vylepšujete, ale není to váš návrh. Takže já myslím, že je politicky korektní a slušné, aby o tom (nesrozumitelné) rozhodl hlavní předkladatel. A pokud si myslíte, že je to paskvil, tak ten návrh navrhněte zamítnout a Sněmovna ho může zamítnout. Ne že se o něm nebudeme bavit a budeme ho odsouvat. Teď jsou volby, tak to není moc vhodné, protože by někteří museli říct: Já jsem to podepsal, a teď jsem proti. Já jsem si to vlastně neuvědomil a podobně. Ale proč ne? Já myslím, že každý může změnit názor, že je to naprosto v pořádku, ale to, že se to odsouvá, odsouvá... Ještě kdyby to byl vládní návrh, tak tomu rozumím, protože předkladatel by řekl: navrhuji nezařadit, odročit. Ale není to vládní návrh.

Takže já bych poprosil, jestli pan předseda Hamáček, já nevím, jestli řídil organizační výbor, nebo měl nějaké jiné povinnosti, zda to vůbec v tom návrhu pro organizační výbor bylo. Pokud ano, kdo navrhl a kdo hlasoval pro vyřazení. Jinak se to prostě dělat nedá. A samozřejmě až Sněmovna jako suverén rozhodne, zda každý bod, zda bude - nebude zařazen na program jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já vám odpovím, co vím, a když tak dodám kompletní informaci písemně. Ale byl jsem informován, že postup byl takový, že hospodářský výbor požádal o to, aby tento tisk byl vyřazen z pořadu schůze, a v souladu s ustálenou praxí, kdy se takovémuto návrhu výboru vždy vyhovuje, tento návrh nebyl ani předložen do organizačního výboru. Takto se to zde vždy podle mých informací dělalo. Nicméně můžeme se k té věci vrátit na jednání organizačního výboru a zvolit postup jiný. Ale ta žádost o vyřazení ze schůze přišla z hospodářského výboru. Tolik informace, kterou mám teď k dispozici, ale jsem samozřejmě připraven dodat informaci detailnější.

Pan ministr Chovanec se hlásil?

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já jsem si ještě ověřoval u pana kolegy poslance Vondráčka, který byl de facto politickým lídrem těch tří poslanců, kteří připravovali pozměňovací návrh pro návrh pana kolegy Farského, a tento kolega mi sdělil, že pan Farský byl zván na každou schůzku. Já si pamatuju schůzku, kdy jsme seděli u pana premiéra, pane kolego Farský prostřednictvím pana předsedajícího, kde jsme si domluvili mantinely, které vám jako předkladateli vyhovují a které vyhovují i tomu, aby vaše politické strana mohla tento návrh podpořit. To znamená, já bych byl rád, abychom tu používali pravdu pro tu diskusi. Já musím hájit Ministerstvo vnitra, musím hájit i náměstkyni, která tím byla pověřena. Rekonstrukce státu na finální diskusi v rámci koaliční rady byla pozvána jedním ze subjektů koalice. Tento asi neměl důvod pozvat i vás, ale jinak na všechna jednání jste byl zván. A my na tom zákonu dál precizně pracujeme. Jediná obava, která tam byla, je, že není vypracována dopadová studie. A opravdu nechceme ohrozit některé státní firmy. Za námi jako za ministry chodí někteří zástupci těchto státních firem a obávají se toho, aby je tento zákon neodkryl před konkurencí a abychom si nezlikvidovali vlastní státní podniky. Já si prostě myslím, že to takto má být. Toť vše.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pan poslanec Farský nemůže vystoupit a trvá na svém vyjádření, že nebyl zván.

Ale kdyby mě pan ministr vnitra chvilku poslouchal, tak já mu vysvětlím, v čem já vidím problém. To chci asi moc, aby ten, který tady vystoupil, poslouchal repliku. No dobře.

Pokud by to byl vládní návrh zákona, nemám s tím žádný problém. Pokud vláda si myslí, že návrh kolegy Farského a těch, kteří to podepsali - a já nejsem předkladatel, připomínám, takže si tady neohřívám svůj vlastní poslanecký návrh. Nic proti. Tak jsem to říkal jasně. Pokud ten návrh je špatný, pusťme ho na program, zamítněte ho a přijďte s lepším, který bude vyhovovat.

Já například rozumím obavám ČD Cargo. Ale teď se nebavíme o detailu toho zákona. Bavíme se o tom principu, že chcete ten zákon použít jako nosič a v druhém čtení ho úplně přepsat, a to není správný princip. To je to, proti čemu protestuji a na co upozorňuji. Nic vám nebrání ten bod dneska zařadit, podpořit návrh kolegy Farského a navrhnout zamítnutí v prvém čtení. S tím zdůvodněním, které tady říkáme. Určitě máte z těch pracovních týmů poměrně dostatek důvodů, co je v tom zákonu špatně. Nic proti tomu, to je normální politický postup. A pokud připravíte vlastní a lepší, no proč ne? Tak to bude vládní návrh, projde standardním legislativním procesem, nejenom Legislativní radou vlády nebo jednáním s Rekonstrukcí státu, ale standardním legislativním procesem. Všechna připomínková místa se k tomu mohou vyjádřit. Já věřím, že třeba resort dopravy by upozornil na nebezpeční minimálně u toho ČD Cargo, kde ho opravdu vnímám, protože to je otevřený trh a je to trošku jinak než v osobní dopravě. Tam bych byl skeptický k tomu, že by to České dráhy nějak ohrozilo. Ale u toho Carga to skutečně reálně hrozí. Ale my nemůžeme ty racionální argumenty uplatnit, protože se ten bod nedostane na pořad a hlavní předkladatel díky tomu, že nemá přednostní právo, nemůže zase říct svůj pohled.

Takže moje jednoduchá prosba: zařaďme ten bod, zkusme se domluvit, kdy ho můžeme projednávat na této schůzi. Máme před sebou dva týdny. Pokud je neopravitelný, tak hlasujme my, kteří si myslíme, že je špatně, hlasujme pro zamítnutí. A to ta práce, kterou dělá Ministerstvo vnitra a jejich experti, určitě nevyjde nazmar a bude to standardní vládní návrh. Já si dokonce myslím, že by to pro ten zákon byla lepší cesta, skutečně. Ale musím hájit ten princip, protože jsem autorem nebo spoluautorem jiných poslaneckých návrhů a taky by se mi nelíbilo, kdyby mi to odsouvali a odsouvali s tím, že vláda a vládní koalice na tom pracuje. To samozřejmě může, ale není to důvod pro odklad pro projednávání. A nevím, jestli zrovna u toho registru smluv... Sněmovna má takový zvyk, posílá to do mnoha výborů, a pak vzniká trochu zmatek a chaos. Já myslím, že je vždycky lepší, a pokud se shodneme na vzniku garančního výboru, bude to jenom dobře, že ten garanční výbor bude ten klíčový k tomu konkrétnímu návrhu zákona, který dá zásadní stanovisko pro Poslaneckou sněmovnu.

Takže za kolegu Farského vás žádám, abyste ten jeho návrh podpořili, a za sebe říkám: nenutím vás k tomu, abyste ten zákon podpořili, ale myslím si, že to je slušné a kolegiální, abychom vyhověli navrhovateli tohoto zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. V této fázi nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil k programu schůze, tak tedy přistoupíme k hlasování. Ještě přivolám kolegy z předsálí. Pokud je s tím souhlas, tak bychom nejprve hlasovali o návrzích z grémia tak, jak jsem je přednesl. Je zde požadavek na oddělené hlasování, nebo můžeme návrh z grémia schválit en bloc? En bloc, můžeme, výborně.

 

Takže jenom stručně. Jedná se o zařazení vrácených tisků ze Senátu na zítra jako první a čtvrtý bod a potom se jedná o tisk 242 ve druhém a třetím čtení v pátek 19. a středa 24. 9.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem grémia Sněmovny, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 2, přihlášeno 180, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme postupně hlasovat o návrzích, které padly od jednotlivých kolegyň a kolegů. Paní poslankyně Bohdalová si přeje vyřadit bod 80 a bod 92. Vidím oddělené hlasování, návrh na oddělené hlasování, takže tak budeme postupovat.

 

Takže nejprve hlasování o vyřazení bodu 80, sněmovní tisk 220. (Hlasy z pléna.) Tak to je horní zákon, to není Šumava.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s vyřazením tohoto tisku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 3. Přihlášeno je 181, pro 96, proti 41. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu 92, což, předpokládám, je Národní park Šumava.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, abychom tento tisk vyřadili, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 4. Přihlášeno je 180, pro 116, proti 22. I tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP