(14.50 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Paní poslankyně Černochová navrhuje nový bod, který by zněl Informace ministra vnitra o situaci v Policii České republiky. Je to tak správně, paní kolegyně? Asi ano. A přeje si to zařadit jako osmý bod na dnešek, tedy 16. 9.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí... Prohlašuji toto za zmatečné a ptám se pana předsedy Stanjury, co si přeje sdělit.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych prosil, abychom hlasovali zvlášť o zařazení bodu na schůzi a pak o pevném zařazení toho bodu, když to projde. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá, ano, to se omlouvám, měl jsem se zeptat, ale měl jsem za to, že je to možné spojit. Dobře.

 

Takže budeme nejprve hlasovat o tom, že zařazujeme nový bod do návrhu pořadu schůze Sněmovny, a ten bod by se jmenoval Informace ministra vnitra o situaci v Policii České republiky.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 6. Přihlášeno je 181, pro 72, proti 77. Tento návrh nebyl přijat, tudíž druhá část je nehlasovatelná.

 

Přednostní právo využije pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Tak jenom upozornění a rozpor slov a činů. Pan ministr vnitra asi před třiceti minutami říkal, že on to sám podpoří, že by o tom rád debatoval, jenomže možná to nestihne. A pak hlasuje proti.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Farský. Přeje si zařadit nový bod sněmovní tisk 42, což je návrh zákona o registru smluv, s tím, že si jej přeje zařadit pevně na pátek 19. 9. ve druhém čtení. A pak, to jste neřekl, ale z logiky by vyplývalo, že třetí čtení by bylo v pátek 26. A zase se ptám: Můžeme hlasovat najednou, nebo chcete nejprve zařadit nový bod a potom pevně zařazovat? Najednou, dobře.

 

Takže zahajuji hlasování. Kdo souhlasí se zařazením nového bodu a jeho pevným zařazením na 19. a 26., ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 7. Přihlášeno je 180, pro 52, proti 75. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan kolega Dolejš, sněmovní tisk 235, doufám, že jsem si to dobře poznačil, kolegu Dolejše nikde nevidím. (Poslanec na sebe upozorňuje v lavici.) Á, tamhle. Tisk 235 a bylo to na středu - tuto středu, nebo příští středu? Tuto středu 17. 9. odpoledne po pevně zařazených bodech, což by byl bod jeden, dva, tři, čtyři, pět - šest. Tak, výborně. Takže tisk 235 pevně na středu jako šestý bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 8. Přihlášeno je 181, pro 30, proti 94. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan místopředseda Filip. První návrh, zařadit na 23. 9., což je úterý, kde zatím nic není, jako první bod nový bod Zpráva vlády o realizaci zákona č. 428/2012 Sb.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Přihlášeno je 182, pro 33, proti 116. Nebylo přijato.

 

Další návrh byl, aby tisk 226, což je návrh zákona na zrušení embarga na dovoz komponentů, jaderná elektrárna Búšehr, byl zařazen jako pevný bod na zítřek 17. 9., první bod odpoledne.

Zahajuji hlasování, ptám se kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 10. Přihlášeno je 183, pro 30, proti 116. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslední návrh je vyřazení bodu č. 96 tisk 123, což je smlouva mezi Českou republikou a Kosovem.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vyřazení bodu 96. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 11. Přihlášeno je 183, pro 36, proti 118. Tento návrh nebyl přijat. Prosím o chvilku...

 

Kratičká odmlka, debata s ministrem vnitra Chovancem.

 

Poslední návrh, který zde padl, byl návrh pana poslance Zahradníka, ale vzhledem k tomu, že jsme tisk Šumava vyřadili, tak ten návrh hlasovatelný není. Podle mých poznámek je to všechno. Zeptám se, zda to cítíte stejně. Pokud ano, tak v tom případě bychom hlasovali o návrhu pořadu 17. schůze tak, jak byl upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu schůze jako celek, ať prosím stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 12, přihlášeno je 184, pro 130, proti 33. Konstatuji, že jsme schválili pořad schůze.

 

Teď tady mám dvě žádosti. Jedna od pana předsedy vlády a jedna od pana ministra vnitra. (Premiér avizuje, že bude mít delší vystoupení než ministr Chovanec.) Já předpokládám, že to je ještě k té věci, která tady probíhala, tak asi pan ministr vnitra a potom pan premiér okomentuje jinou situaci.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já bych jen rád vysvětlil prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Stanjurovi. Říkal jsem, že bych velice rád diskutoval o tom, kam jste policii přivedli, a ne že budu podporovat návrh paní kolegyně Černochové. Dnes do večera dostanou všichni poslanci Parlamentu zprávu policejního prezidenta k této věci, kterou jsem zadal, a domluvil jsem se s předsedou bezpečnostního výboru, aby věc projednal na svém prvním zasedání. A jsem vám k dispozici ve čtvrtek na interpelacích, v jakémkoli rozsahu budete potřebovat. Takže to je na vysvětlenou.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tím pádem má prostor pan předseda vlády s přednostním právem. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych splnil slib, který jsem dal na schůzi Poslanecké sněmovny v červnu, byl to konkrétně slib, který jsem dal panu poslanci Bendlovi z ODS, který mne 19. června ústně interpeloval ve věci problematiky českých dětí, které jsou nyní v Norsku.

Jsem velmi rád, že Poslanecká sněmovna dnes nabrala relativně rychlé tempo svého jednání. Ještě nejsou tři hodiny a už máme schválený program této schůze Poslanecké sněmovny. To bych řekl, že je skoro v dějinách našeho parlamentního systému rekord. Proto nebudu číst celou zprávu. Dovoluji si odkázat na text, který jsem si vám dovolil rozdat na začátku této schůze do lavic tak, aby všichni poslanci a všechny poslankyně měli relevantní informaci o aktivitách vládních orgánů v této věci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP