(14.30 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Ten vývoj je pro občany, ale i pro mnoho dalších lidí nepřijatelný, a tak nakonec bylo přistoupeno k tomu, že se začal tvořit tento návrh. Na jeho tvorbě se podíleli senátoři, ale také hlavně Správa Národního parku, rada Národního parku Šumava, také Sdružení šumavských obcí, oba kraje, na to nesmím také zapomenout, a část vědecké obce, která s tímto postojem národního parku souhlasila.

Ten zákon není tím hrozným opatřením, tak jak v těch desítkách a stovkách e-mailů, které asi dostáváte tak jako já, můžete číst. To, co jejich pisatelé píší, není pravda. K tomu by možná bylo dobré hovořit až v okamžiku, kdy ten zákon bude projednáván. Já jsem původně chtěl navrhnout, a ten můj návrh bude předložen, aby v případě, že zůstane senátní návrh zákona, tedy sněmovní tisk 250, na pořadu naší schůze, aby jeho projednání bylo zařazeno na úterý 23. září na 14 hodin jako první bod pokračování naší schůze. Mezitím ale vystoupila paní kolegyně Vlasta Bohdalová se stanoviskem klubu sociální demokracie, s návrhem na vyřazení tohoto návrhu z pořadu naší schůze.

Přiznám, že o tom přemýšlím, a musím říct, že už jsem se tady zmiňoval, že je zde celá řada názorů velmi ostře proti zákonu vyhraněných. Já jsem říkal, že ty názory nejsou pravdivé, že se snaží zmást vás jako zákonodárce, a ty, kteří budete rozhodovat o návrhu zákona. Byl jsem přítomen na jednání petičního výboru, když byla hnutím Duha předávána petice za dobrý zákon o Národním parku Šumava, a musím říci, že to byla - použiji slova - demonstrace ekologického aktivismu. To, co jsem tam slyšel, to mě hluboce poznamenalo a myslím si, že když si dovolím použít takové přirovnání, že obě strany, které v tom konfliktu vystupují, strana ekologická mající silný hlas, jsouc vybavena schopností dobře se prezentovat, a strana šumavských obyvatel, šumavských obcí, jejich starostů, lidí, kteří mají rádi živou Šumavu lidmi zalidněnou, a nikoliv divočinu, tak ta strana druhá má slabý hlas. Ta nemá takovou kapacitu se vyjadřovat v médiích, posílat ty stovky emailů. Já si myslím, že obě tyto strany jako by své zbraně nabrousily a připravují se je zkřížit v tom jediném okamžiku projednání toho zákona. Tady si myslím, že rozum velí k tomu, aby když k tomu to došlo, jestli není možná dobře tady ty nabroušené zbraně zase na chvíli ukrýt, dát ještě čas na jednání, dát čas na to, aby ta druhá strana, strana Šumaváků, mohla k vám promluvit, aby vás mohla oslovit. Tedy zvažuji, zdali by nebylo dobré souhlasit s tím návrhem, s kterým přišli kolegové zleva, tady z ČSSD, a projednání tohoto návrhu z pořadu dnešní schůze stáhnout. Já se přiznám, že budu hlasovat pro stažení, s tím ale, že budu ze všech sil usilovat o to, aby hned na další schůzi, která se asi uskuteční po tom určitém citlivém okamžiku komunálních voleb, byl zákon znovu na pořad uveden, aby byl projednán, aby byl projednán v takovém okamžiku, v takové době, kdy budou moci i ti, kteří sem budou ze Šumavy vážit cestu, ti Šumaváci, zde být přítomni, aby mohli svůj hlas také tady, možná třeba mlčící, ale svou přítomností pozdvihnout.

Děkuji za pozornost, ale přesto, aby byla určitá jistota, v případě, že by nedošlo v hlasování k vyřazení tohoto návrhu z pořadu dnešní schůze, tak navrhuji, aby pak následně bylo hlasováno o jeho zařazení jako první bod jednání naší schůze 23. září, tedy příští úterý na 14. hodinu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Registruji tento návrh. Pan předseda Faltýnek, po něm pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne dámy a pánové. Já jenom velmi stručně bych reagoval na slova a návrh pana poslance Farského k zákonu o registru smluv. Ta informace nebyla úplně objektivní. Částečně už to vysvětlil pan ministr Chovanec. Na tom návrhu se pracuje. Pracuje na něm koalice spolu s Rekonstrukcí státu. My jsme přizvali zástupce Rekonstrukce státu na jednání i koaliční rady a chceme, aby z toho nevznikl legislativní paskvil. To, co tady bylo navrženo, je velmi narychlo a my bychom byli rádi, abychom tento zákon kvalitně uvedli v život v průběhu letošního roku, to znamená do konce letošního roku. Ale to, co tady navrhl, ty termíny, kolega Farský, si myslím, že není úplně reálné. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím v této fázi levou část sálu o klid. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, dovolte stručné stanovisko poslanecké klubu TOP 09 k jednomu návrhu, který zde padl. Paní poslankyně Bohdalová navrhuje vypustit z dnešního jednání schůze body 80 a 92. Jsou to body týkající se návrhu na zákaz průzkumu těžby břidlicových plynů a senátního návrhu zákona o Národním parku Šumava. Tyto dva body při jisté míře zobecnění mají jedno společné téma, a sice těžký konflikt privátních obchodních zájmů se zájmy environmentálními, se zájmy životního prostředí a krajiny. Zamyslíme-li se nad tím, jaký je důvod jejich vypuštění z této schůze, tak prostě jediný. Ten důvod se jmenuje - nechceme přiznat barvu před volbami. Ne že čekáme ještě nějaké argumenty, ne že máme zadány nějaké analýzy. Obě dvě tato témata se diskutují velmi dlouho, že nikdo z nás už nemůže mít více relevantních informací, pouze každý z nás váží jinou prioritou, jiným pohledem a nic jiného nezbývá než parlamentní diskuse a politické rozhodnutí.

Ti, kteří budou hlasovat pro vyřazení těchto bodů, tu parlamentní diskusi nechtějí před volbami, protože - promiňte mi to - nechcete hrát se svými voliči fér hru. Vy jim před volbami nechcete říct, co si myslíte, abyste na ně tu kulišárnu zahráli když tak až po volbách.

Já bych chtěl velmi poprosit, abychom tyto body nevypouštěli. Veřejnost má právo znát naše názory, má právo znát naše postoje k těmto návrhům. Za předpokladu, že tyto body budou vypuštěny, prosím o pochopení, že poslanecký klub TOP 09 se zdrží hlasování při programu, protože nechceme asistovat při nemožném a alibistickém postoji. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura, který je podle mých poznámek v této fázi posledním, ale možná se to změní.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já věřím, že pak mi někdo odpoví. K tomu návrhu zákona o registru smluv. Je hezké, že vládní koalice projednává tento zákon, nic proti, ale je to poslanecký návrh. Pan kolega Farský v této chvíli nemůže vystoupit, tak jako bych tlumočil jeho rozčarování z toho, že on jako hlavní předkladatel k těm jednáním přizván není. A pokud si vzpomenete na historii vzniku toho zákona, tak ten zákon byl napsán dřív, než vznikla Rekonstrukce státu. Takže legitimní postup je takový: pokud se vám ten zákon nelíbí, tak hlasujte proti a připravte vlastní. To je přece legitimní postup.

Já se chci zeptat, protože už lhůty pro projednání ve výborech uplynuly, proč vlastně není navržen na pořad schůze. Kdo o tom rozhodl? Rozhodneme hlasováním, ale není v tom návrhu, v té pozvánce, přestože lhůty uplynuly. To je poměrně nezvyklé. Tak se chci zeptat za prvé, zda to bylo v pokladu pro organizační výbor. Pokud ano, kdo navrhl či kdo hlasoval pro vyřazení tohoto bodu. Takhle se přece k poslaneckým tiskům nedá přistupovat. Pokud jsou splněny lhůty, má být automaticky zařazen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP