(9.10 hodin)
(pokračuje Hamáček)

První je interpelace paní poslankyně Chalánkové. Paní ministryně práce a sociálních věcí, paní Michaela Marksová, odpověděla na interpelaci poslankyně Jitky Chalánkové ve věci odebrání a následného rozdělení českých dětí, sourozenců v Norsku, občanů České republiky. K interpelaci se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 187. Projednávání bylo přerušeno po uzavření rozpravy a po návrhu paní poslankyně Jitky Chalánkové na vyslovení nesouhlasu s předloženou odpovědí na její interpelaci. Nám tedy zbývá pouze hlasovat o tomto návrhu.

Já jenom vzhledem k tomu, že tady probíhala debata o tom, zda je možné, nebo není možné podávat během tohoto bodu doprovodná usnesení, nechali jsme zpracovat stanovisko legislativního odboru, které jsme projednali na vedení Poslanecké sněmovny a shodli jsme se na tom, že budeme postupovat v intencích tohoto stanoviska. To znamená, budeme to brát tak, že není možné během tohoto bodu podávat jiné návrhy na usnesení než vyjádření nesouhlasu nebo souhlasu s odpovědí daného ministra.

Nyní tedy... (Poslanec Bendl z místa před lavicemi ODS hovoří k předsedovi Hamáčkovi.) Pane poslanče, omlouvám se, rozprava byla uzavřena. Ten bod byl přerušen po ukončení rozpravy před hlasováním, takže pouze pokud by chtěl vystoupit někdo s přednostním právem, to samozřejmě možné je, ale v této fázi není možné vést rozpravu.

 

Paní poslankyně Chalánková tedy navrhla Sněmovně návrh usnesení, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí paní ministryně práce a sociálních věcí. Já o tom nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování 129, přihlášeno je 114, pro 22, proti 37. Tento návrh nebyl přijat. Tím jsme se tedy vypořádali s interpelací paní poslankyně Chalánkové.

 

Ještě přečtu omluvy. Paní poslankyně Putnová od 9.30 do 11 hodin a pan poslanec Mihola celý den z pracovních důvodů a paní poslankyně Semelová rovněž celý den z pracovních důvodů.

Další interpelací je interpelace pana poslance a místopředsedy Vojtěcha Filipa na ministryni práce a sociálních věcí. Ta odpověděla na interpelaci ve věci ubytování v objektech pro lidi v hmotné nouzi. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 197 a já otevírám rozpravu, do které se hlásí pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych vás úplně stručně seznámil s obsahem interpelace, kterou jsem dal na ministryni práce a sociálních věcí. Týká se takzvaných turbonájmů a moje nespokojenost s odpovědí je dána tím, že podřízení paní ministryně ji docela evidentně obelhávají.

Na této problematice pracuji od února letošního roku. Obešel jsem úřad práce, generální ředitelku Úřadu práce paní inženýrku Bílkovou. Zašel jsem si na Magistrát v Českých Budějovicích a seznámil jsem se se všemi ubytovacími kapacitami v Českých Budějovicích.

Já jsem to dal na příkladu jednoho člověka, pana Novotného, specifický případ. Tam mi paní ministryně odpověděla, v pořádku. Ale žel, loni 2. 10. začal uplatňovat českobudějovický úřad práce jinou politiku v obsazování ubytoven, a to tak, že přestal platit za ubytování těch, kteří se ubytovali v autokempu Stromovka v Českých Budějovicích, když to nebudu specifikovat, a to je dáno tím, že se změnila normativní směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí. To je pravda, skutečně vyšla normativní směrnice číslo 10 Ministerstva práce a sociálních věcí, ale ta samozřejmě umožňovala ubytování i v těch jednotlivých bungalovech toho autokempu, a to podle bodu 5.3.5, nebo dokonce 5.4, to znamená objekt sloužící k individuální rekreaci. Normativní instrukci číslo 10 a normativní instrukci číslo 16 mám k dispozici. Na to jsem paní ministryni upozornil.

A co mi vadí na tom rozhodnutí, na té odpovědi ministryně? Že uvádí, že průměrná platba za ty občany, kteří jsou příjemci dávek v hmotné nouzi, je v průměru prý tři tisíce korun, což není pravda, protože Úřad práce v Českých Budějovicích začal ubytovávat v nově vytvořeném objektu pana magistra Zemance a platí tam v těch dvanácti bytech cca 12 až 16 tisíc korun za jednoho ubytovaného, což neuvedl ani pan vedoucí Úřadu práce v Českých Budějovicích a neuvedla to ani ve své odpovědi, ač jsem na to paní inženýrku Bílkovou upozornil, ani ona. A já si myslím, že to je klasický případ turbonájmu.

My jsme se tady zabývali návrhem novely zákona a tady byla poměrně rozbouřená debata. Kdybych se býval dostal na řadu minulý čtvrtek, tak byste to měli všichni v živé paměti. Je to prostě klasický případ toho, že někdo zneužije situace a začne vydírat státní úřad s tím, že mu poskytne ubytování, a natáhne nájem do této výše. Já jsem přesvědčen, že jedinou naší možností, abych nevstupoval do exekutivních pravomocí Ministerstva práce, do postupu úřadu práce, je to, že odmítneme jako Poslanecká sněmovna odpověď paní ministryně práce a sociálních věcí. Ona si nechá přepracovat tu odpověď, kterou vypracovávali v Českých Budějovicích, a prostým dotazem na magistrátu zjistí, že tomu tak je, že svým způsobem utrácíme měsíčně ze státních prostředků navíc 80 až 100 tisíc korun.

Pokud jde o ty ubytované, za které není zaplaceno, to je vážný problém toho autokempu, který je ve vlastnictví občanského sdružení branných sportů, teď přesně neřeknu název zřizovatele, ale samozřejmě vnímám to tak, že druhým, sekundárním produktem toho neplacení může být uvedení autokempu do konkurzu a prodej pozemků, které jsou blízko krumlovské silnice v docela lukrativní části Českých Budějovic. Myslím si, že k tomu bychom neměli přispět zejména ve chvíli, kdy na půdě Poslanecké sněmovny se dostáváme k informaci, která je záměrně zkreslená. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP