Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. června 2014
Přítomno: 158 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chce se mi říci vážení členové vlády, ale žádného člena vlády zde nevidím, tudíž požádám předsedy koaličních klubů, aby zajistili účast alespoň jednoho ministra a na dvě minuty přeruším jednání schůze.

(Chvíli čeká na příchod některého z ministrů. Přichází ministr Chovanec.)

Vzhledem k tomu, že v sále je přítomen pan ministr vnitra, tak asi můžeme pokračovat.

Prosím vás všechny, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání karty náhradní. Zatím mám informaci, že paní poslankyně Konečná hlasuje s kartou číslo 9.

Sděluji vám, že o omluvu požádali následující kolegyně a kolegové: pan poslanec Adámek - pracovní důvody, pan místopředseda Bartošek z odpoledního jednání - pracovní důvody, pan poslanec Benda - osobní důvody, pan poslanec Beznoska - zahraniční cesta, pan poslanec Borka - pracovní důvody, pan poslanec Gabal z dopoledního jednání - pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel - pracovní důvody, pan poslanec Holík - zahraniční cesta, paní poslankyně Chalánková od 13 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Jakubčík do 12 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Korte do 13 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Koskuba - zdravotní důvody, paní poslankyně Lorencová - pracovní důvody, pan poslanec Mackovík od 10.30 do konce schůze - pracovní důvody, pan poslanec Novotný Josef - pracovní důvody, pan poslanec Novotný Martin - pracovní důvody, paní poslankyně Pastuchová od 13 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Pflégr od 13 do 19 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Pleticha - pracovní důvody, pan poslanec Plzák - zahraniční cesta, pan poslanec Pražák od 12 hodin - zahraniční cesta, pan poslanec Seďa - zahraniční cesta, pan poslanec Schwarzenberg - zdravotní důvody, pan poslanec Šarapatka - zahraniční cesta, pan poslanec Šrámek - zahraniční cesta, pan poslanec Votava od 14.30 hodin - osobní důvody, pan poslanec Vozka od 14.30 do 18.45 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Vyzula - zahraniční cesta, paní poslankyně Wernerová - pracovní důvody, pan poslanec Zemánek od 12 hodin - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: pan vicepremiér Babiš - zahraniční cesta, pan ministr Brabec z dopoledního jednání - pracovní důvody, pan ministr Herman do 12 hodin - pracovní důvody, paní ministryně Marksová - zahraniční cesta, pan ministr Mládek - zahraniční cesta, pan ministr Němeček - zahraniční cesta, pan ministr Prachař - pracovní důvody, pan ministr Stropnický z dopoledního jednání - pracovní důvody, paní ministryně Válková do 13 hodin - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - zahraniční cesta.

Nyní bych vás chtěl informovat, že organizační výbor včera, to znamená 18. června, projednal návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, které vám byly doručeny jako dokument 974, a v této souvislosti navrhuji zařadit tento sněmovní dokument do programu této schůze. Navrhuji jeho pevné zařazení dnes jako druhého bodu po písemných interpelacích, to znamená po bodu 92, zpráva veřejného ochránce práv.

K programu schůze ještě vidím pana předsedu Sklenáka.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil navrhnout pevné zařazení tří třetích čtení na zítřek. Jako první bod 82, sněmovní tisk 175, o důchodovém pojištění. Jako druhý bod 80, sněmovní tisk 100, o úrazovém pojištění zaměstnanců. Jako třetí bod 79, sněmovní tisk 82, o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Hlásí se pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Není to k návrhu programu, ale mám prosbu, pane předsedo, přímo na vás, jestli byste mohl zvýšit svoji autoritu mezi předsedy výborů. Zase zasedá výbor, teď, v těchto chvílích. Naši členové, kteří jsou ve výboru, jsou tady, tím pádem nemohou být na výboru. Mluvím o tom každou schůzi, každý týden, pořád dokola. Tentokrát je to výbor pro evropské záležitosti, abych nemluvil takhle anonymně. To podle mne není možné, aby souběžně - buď to jako dáme - ať vás prostě poslouchají. Naši předsedové výborů, jako že jich máme plno - jednoho -, ti to prostě nedělají. Vaši předsedové výborů to dělají běžně, opakovaně, pořád a pořád. Já vím, že se snažíte, ale zkuste zvýšit autoritu, možná i hlas, na ně, aby to prostě nedělali. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, já jsem všem předsedům výborů poslal dopis, kde jsem je upozornil na to, že není možné, aby se výbory scházely v době pléna, a panu předsedovi Benešíkovi tedy pošlu ještě jednou dopis a uvidíme, jak s tím naloží. Popřípadě zkusím vymyslet nějaký jiný apel. Ale prostě souhlasím s vámi, není možné, aby během pléna zasedaly výbory, pokud se neděje nějaká naprosto mimořádná věc typu schůze u klavíru, tak standardní jednání výboru v této době prostě možné není.

Dále tedy k programu schůze nikdo není přihlášen.

 

Já bych nejprve nechal hlasovat o návrhu, který jsem přečetl z prezidiálky, to znamená nový bod a jeho pevné zařazení jako druhý bod po písemných interpelacích, to jsou ta státní vyznamenání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 127, přihlášeno je 109, pro 100, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní pan předseda Sklenák - pevně zařadit zítra jako body 1 až 3 body 82, 80 a 79, všechny tři jsou třetí čtení z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro a souhlasí s tímto pevným zařazením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 128, přihlášeno 111, pro 102, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Dnešní jednání zahájíme bodem 108, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Potom bychom se věnovali pevně zařazeným bodům. Odpoledne projednáme bod 109, což jsou ústní interpelace. Připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a od 11.30 proběhne jejich losování.

 

Otevírám bod

108.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Konstatuji, že na pořad jednání 10. schůze bylo předloženo celkem šest odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Dvě odpovědi byly projednány minulý čtvrtek, zbývají nám tedy čtyři.

Upozorňuji na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní tedy přistoupíme k projednávání odpovědí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP