(14.50 hodin)

 

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, to, o čem mluvila paní poslankyně, je ovšem třeba vyložit, myslím, v celém kontextu. Ano, existovalo usnesení vlády, které reflektovalo návrh Rady pro vědu a výzkum a doporučovalo navýšit příslušné kapitoly zahrnující výdaje na vědu a výzkum o řádově 1,3 miliardy korun oproti původně očekávaným a plánovaným výdajům, které byly v dlouhodobém výhledu určeny na rok 2014. My jsme toto usnesení byli nuceni v rámci rozpočtových prací revidovat, protože se ukázalo, že především celková situace rozpočtu toto nebude umožňovat, ale hlavně proto, že hlavní část tohoto zvýšení, v podstatě jakéhosi požadavku, který byl předběžně schválen vládou, měla být určena na vybudování v podstatě nové vědecké instituce nebo organizace, která měla fungovat na jakési bázi jakéhosi partnerství státu a de facto soukromých iniciativ. A ukázalo se, že tento orgán nebo tato instituce nebude moci být zřízena, protože není příslušný zákon novelizován. A včas novelizován nebude, protože se, jak známo, rozpadla Sněmovna, proto vlastně nebyl ani ten klíčový věcný důvod pro navýšení tohoto rozpočtu.

Jinak je třeba říct, že to doporučení Rady pro vědu a výzkum je něco jako doporučení resortu. My máme od resortu desítky doporučení a návrhů a žádostí o to, nakolik je třeba ten či onen výdaj ve státním rozpočtu zvýšit a navýšit, ale nakonec prostě rozhoduje o celém rozpočtu a o jednotlivých kapitolách vláda ve sboru. A vláda se v rámci tohoto rozhodování rozhodla, že zachová původní návrh bez onoho zvýšení. V konečném důsledku to znamená, že celkové výdaje na vědu, výzkum a inovace nepoklesnou, naopak je to velmi privilegovaná kapitola, která si v posledních letech přes výrazné škrty ostatních kapitol rozpočtu uchovala svůj rozměr, a i v roce příštím by podle návrhu rozpočtu měly celkové výdaje v této oblasti činit 26 miliard 246 milionů českých korun.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím paní poslankyni, jestli má doplňující otázku?

 

Poslankyně Anna Putnová: Ano, ta moje doplňující otázka bude: Ve prospěch kterých kapitol byly tedy přesunuty ty zdroje, které byly původně v Nečasově vládě plánovány na rozvoj, vědu a výzkum?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Poprosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Vážená paní poslankyně, pane místopředsedo, dámy a pánové, v rozpočtu, který má každý rok díru 100 miliard korun, je úplně jedno, ve které kapitole se nakonec ty či ony peníze objeví. Prostě žádné mašličky v rozpočtu nemáme, máme prostě výdaje, které musíme plnit, protože jsou mandatorní ze zákona, a ty se také plní. Došlo k různým úpravám rozpočtových kapitol, ale o které výdaje... jak chcete tyto výdaje zamašličkovat, tomu opravdu nerozumím. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, děkuji panu premiérovi. Upozorňuji tím Poslaneckou sněmovnu, ctěné kolegyně a kolegy, že jsme vyčerpali všecky přihlášky k ústním interpelacím na předsedu vlády.

A nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Vyzývám proto pana poslance Davida Kádnera, aby přednesl interpelaci na ministryni spravedlnosti v demisi, paní Marii Benešovou, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, paní ministryně, dámy a pánové, poslední dny či týdny kolujou informace o policejním prezidentovi, jejich postupu a řekněme i o státním zástupci, který tento podnět dal dál k soudu, který zavinil to, co teď v tuto chvíli musí řešit Ministerstvo vnitra. A mám podnět nejenom od policie, ale lidi se mě ptají na dotazy, jak je možné, že stejný státní zástupce sám teď v tuto chvíli prošetřuje to, jestli někdo nezpochybnil nebo víceméně neudělal něco špatného v celém tomto postupu.

Já jsem v minulém týdnu poslal písemné interpelace jak na Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a i panu premiérovi, ale jsem moc rád, že mám možnost to urychlit touto otázkou, protože jsem neměl jistotu, jestli tato vláda ještě po dobu těch 30 dnů bude na ministerstvech a jestli ta odpověď mi bude doručena. Já bych moc poprosil paní ministryni, jestli by se mi k tomu mohla vyjádřit. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministryně spravedlnosti, paní Marie Benešová. Prosím paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ráda odpovím na interpelaci pana poslance Kádnera, pokud tedy se mne vůbec týká a pokud je to dáno mými pravomocemi.

V této kauze rozhodovaly, jak je jistě známo, dva stupně soudů. Výsledkem je pravomocné soudní rozhodnutí, kterým jsme povinni se řídit. Jak je vám známo, soudy v České republice jsou nezávislé při svém rozhodování a ministr spravedlnosti má za povinnost zajistit podmínky pro jejich řádný chod a celého soudního aparátu. Nesmí však zasahovat a nemůže zasahovat do samotného rozhodovacího procesu soudu.

V daném případě byl o výsledku soudního jednání vyrozuměn pan ministr vnitra a nebyl žádný zákonný důvod, abych byla vyrozumívána já jako ministryně spravedlnosti. Nicméně z veřejných zdrojů je známo, že momentálně má probíhat na Ministerstvu vnitra správní řízení o ustanovení policejního prezidenta do funkce. Ten proces leží mimo moji působnost a jistě jste se na to ptali, aspoň jsem informována, včera na bezpečnostním výboru pana ministra vnitra.

Pokud jde o zveřejnění informace, že Městské státní zastupitelství v Praze iniciovalo u Nejvyššího státního zastupitelství podání dovolání do pravomocného rozhodnutí soudu, tak tady jde v podstatě o posouzení informační povinnosti toho státního zástupce v trestním řízení upravené trestním řádem. Úkony přezkoumává podle trestního řádu v rámci dohledových pravomocí jeho nadřízené státní zastupitelství, nikoliv já nebo Ministerstvo spravedlnosti. Jak víte, soustava státního zastupitelství pracuje v systému dozor a dohled.

Zmínka o oznámení směřujícím proti příslušníkům Generální inspekce bezpečnostních sborů je nekonkrétní a z hlediska identifikace takového podání ji nelze ani dohledat. Obecně lze ovšem konstatovat, že k vyřízení takového podání, které zmínil pan poslanec Kádner, by nebylo Městské státní zastupitelství příslušné, ale bylo by příslušné obvodní státní zastupitelství. V daném případě odhaduji Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1.

Ostatní věci samozřejmě zajistím v odpovědi na písemnou interpelaci, kterou máme již na Ministerstvu spravedlnosti a která bude k té stanovené lhůtě určitě zpracována. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP