(14.40 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Povolovacím úřadem z hlediska integrovaného povolení je Krajský úřad Ústeckého kraje. Jedná se o zařízení navržená dlouhodobě k provozování nakládání s nebezpečnými odpady. S kaly z lagun Ostramo se nakládá v rámci dříve schválených kapacit a nedošlo ani ke zvýšení emisí do životního prostředí. (Předsedající upozorňuje na čas a žádá o stručnost.)

Ano. Já mohu pouze konstatovat, že podle všech platných povolení probíhala doposud příslušná likvidace v těch zařízeních, která jsou k tomu určena, a současné usnesení vlády má pouze za úkol reagovat na nové skutečnosti, které byly v rámci sanace zjištěny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji předsedovi vlády a táži se pana poslance, chce-li položit panu předsedovi vlády v demisi ještě nějakou doplňující otázku. Evidentně chce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Děkuji za slovo. Pane premiére, já jsem se ptal, anebo jsem chtěl ujištění, jestli se toto nebude opakovat. To spalování v Ústeckém kraji, konkrétně v Čížkovicích. To tady nezaznělo a já bych vás chtěl poprosit, jestli ještě v rámci vašeho funkčního období byste se na to mohli podívat, aby ta celá věc se v Ústeckém kraji neopakovala. Jinak děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Pan premiér chce ještě doplnit. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Mohu pana poslance ujistit, že se tím budeme dále zabývat, nicméně někde se to spálit musí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Antonín Seďa, který byl vylosován na druhém místě, a připraví se paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane místopředsedo vlády, sdílím obavu občanů Zlínského kraje o budoucnost arcibiskupského zámku s Podzámeckou a Květnou zahradou. Příčinou je skutečnost, že Arcibiskupství olomoucké v dohledné době požádá o vydání těchto památek, které jsou mimo jiné zapsány v UNESCO. Problémem je, že původně katolická církev nepředpokládala, že si podle zákona o vyrovnání s církvemi podá o jejich vydání. Chci připomenout, že v objektu sídlí Národní památkový ústav, který památky spravuje. Pokud by k vydání těchto památek došlo, mohlo by dojít i k ohrožení probíhajícího projektu na vybudování Národního centra zahradní kultury, které má stát 337 milionů korun a je financováno z prostředků Evropské unie.

Vážený pane premiére, chci vás požádat o vaši pomoc, aby došlo mezi státem a katolickou církví k dohodě na nevydání tohoto památkového dědictví v rámci církevních restitucí. Osobně mě mrzí, že katolická církev žádá o majetek, který nemá sloužit k charitativním či jiným bohulibým účelům. Arcibiskupství olomoucké vlastní umělecké sbírky umístěné v zámecké galerii a doposud nebyl problém na dohodě se správcem muzea. Proto moc nerozumím důvodům, proč o vrácení zámku a zahrad žádá. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Slovo má předseda vlády v demisi Jiří Rusnok.

 

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, v České republice máme nyní dvanáct památek, které jsou zapsány na seznamu UNESCO. Je to mimo jiné historické centrum Krumlova, Prahy, Telče, poutní kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře, historické centrum Kutné Hory se sv. Barborou a katedrálou Panny Marie, Lednicko-valtický areál, zahrady a zámek v Kroměříži, o které tady jde, vesnická historická památková rezervace v Holašovicích, zámek v Litomyšli, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, vila Tugendhat v Brně, židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči.

Pokud jde o zámek a zahrady v Kroměříži, z toho, co vám v tuto chvíli mohu sdělit a co je nám k dispozici, konstatuji následující. Arcibiskupství olomoucké dne 9. prosince tohoto roku oznámilo, že v nejbližších dnech podá žádost o vydání zámku a zahrad v Kroměříži. Národnímu památkovému ústavu, který je příslušný s těmito nemovitostmi hospodařit, však dosud žádná výzva k vydání podána nebyla. V tuto chvíli proto nemohu tento restituční požadavek nebo nárok arcibiskupství na zámek v Kroměříži nijak komentovat ani ho nějak posuzovat.

Je třeba poznamenat, že Arcibiskupství olomoucké je již nyní, a to jste konstatoval, pane poslanče, vlastníkem obrazů umístěných v galerii v zámku v Kroměříži, jakož i ostatního mobiliáře. Arcibiskupství olomoucké se dále vyjádřilo v tom smyslu, že případné vydání zámku a zahrad by nemělo narušit dosavadní výbornou spolupráci s Národním památkovým ústavem. Finanční dopady případného vydání však vzhledem k faktu, že výzva ještě nebyla podána, nyní opravdu nelze určit ani nijak dále komentovat. Mohu pouze obecně konstatovat, že případné vydání - pokud by snad tak bylo o něm rozhodnuto příslušnými orgány - těchto památkových objektů zapsaných v seznamu UNESCO církevním subjektům nic nemění na jejich památkové ochraně podle zákona o státní památkové péči ani na jejich statusu památek UNESCO.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi a táži se pana poslance, chce-li položit předsedovi vlády doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Možná že k tomu vydání opravdu nedojde. Možná že si to Arcibiskupství olomoucké rozmyslí. Já bych jim to doporučoval velmi vehementně. Přesto si myslím, že pokud by si požádalo a vaše vláda by ještě byla vlastně vládou, která by měla rozhodovat o vydání tohoto majetku, tak bych byl pro řešení například podobné, jako je řešení s Pražským hradem, i když vaše vláda říkala, že je to z ohledu bezpečnosti. Ale myslím si, že tady jde o ohrožení i dotací z Evropské unie. A myslím si, že ta ztráta, pokud by měla být, tak by ji hradil zase stát, to znamená občané ze svých daní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Prosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl pana poslance ujistit, že se tím samozřejmě příslušné orgány budou patřičně zabývat a budeme o tom samozřejmě případně včas, pokud se to ještě bude týkat našeho fungování, informovat. To je asi všechno. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Malá vsuvka. Jako předseda České komise pro UNESCO bych oběma pánům chtěl poděkovat za péči o památky UNESCO v České republice. Děkuji.

S další interpelací vystoupí paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, můj dotaz směřuje na pana premiéra a týká se oblasti výdajů na vědu a výzkum.

Vážený pane premiére, v červenci tohoto roku Nečasova vláda schválila výdaje na vědu a výzkum v celkové výši 1,9 miliardy. Tato částka byla doporučena Radou vlády pro vědu, výzkum a inovace. Ale už v září vaše vláda změnila výdaje, které znamenají ve skutečnosti ponížení výdajů na vědu a výzkum o jednu miliardu. Přestože došlo k určité refundaci jak v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak především v technologické agentuře, ve skutečnosti je to stále výpadek jedné miliardy.

Můj dotaz tedy je, proč jste tak razantně zasáhli do rozpočtu, se kterým akademická a vědecká obec už počítala.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Slovo má předseda vlády v demisi Jiří Rusnok. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP