(18.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Takže budeme hlasovat. Zkusíme hlasovat. Jenom připomínám, že budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázat výboru pro bezpečnost, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 44. Přihlášeno je 131, pro hlasovalo 130, proti žádný. Takže to bylo přikázáno.

 

A pak tady byl návrh pana poslance Šulce hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu. Takže to bude další hlasování, které provedeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 45. Přihlášeno 131, pro hlasovalo 113, proti 13, takže jsme to přikázali i výboru pro veřejnou správu.

 

Tak a tím můžeme ukončit vlastně projednávání tohoto bodu a já to předám panu místopředsedovi Olivovi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobrý večer, kolegyně a kolegové.

 

Budeme pokračovat dalším bodem a tím je

9.
Vládní návrh na vydání zákona o obětech trestných činů
a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
/sněmovní tisk 617/ - druhé čtení

Poprosil bych, aby uvedený návrh uvedl z pověření vlády pan ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Prosím, pane ministře. Nebudete uvádět? Dobře.

Tento návrh jsme přikázali ústavněprávnímu výboru. Usnesení ústavněprávního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 617/1 a 617/2. Proto prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Weberová. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Já děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, chtěla bych tady podat návrh na přerušení tohoto tisku do tohoto pátku, protože jsou tady ještě některé pozměňovací návrhy, které se připravují k tomuto tisku a nebyly dosud úplně projednány. Takže bychom potřebovali ještě trochu času. Takže tedy navrhuji hlasovat o přerušení do tohoto pátku.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Takže ještě pan ministr Blažek. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Já jsem to předpokládal, proto jsem neměl žádné úvodní dlouhé slovo. S tím procesním návrhem souhlasím.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Dobře. Takže tady je návrh o přerušení tohoto bodu do pátku. O tomto návrhu necháme hlasovat. Žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu zpravodajky výboru paní poslankyně Weberové o návrhu na přerušení do pátku.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 46, přihlášeno 110, pro 103, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Takže tímto skončíme projednávání tohoto bodu. Prosím, pane kolego, máte poznámku?

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane předsedající, já vás chci vyzvat, abyste nechal spravit hlasovací zařízení, protože počet míst, kde se hlasovat nedá, se neustále s časem zvyšuje. Takže já si myslím, že za chvilku bychom pobíhali po Sněmovně a hledali volná místa pro hlasování. Lepší bude provést nějaké radikální řešení, čili nechat techniky opravit hlasovací zařízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Já se teď dovídám informaci, že technická obsluha šla zařízení restartovat, takže, pane kolego, bude to v pořádku, nebo mám přerušit schůzi? Takže vyhlašuji přestávku na 10 minut, to znamená do 18.25.

 

(Jednání přerušeno v 18.15 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP