(18.00 hodin)
(pokračuje Boháč)

Tak to nejde vrátit čas dvacet let zpět. Ano. Samozřejmě, pořádek v obcích, to je to kardinální téma jednoznačné, ale umíme to dnes? Umíme vrátit dobu do začátku 90. let? Ty naše představy byly shodné. Já si nemyslím, že někdo z nás dokázal dohlédnout v té době do roku 2012. Nikdo z nás si nepředstavoval, že pravomoci, kompetence obecních policií budou v této době v takovéto podobě. Ale to ukázal čas. Je to kontinuita dvacetiletí.

A znovu opakuji - pane kolego, aspoň chviličku. Tebe se to týká také, také jsi byl primátorem. Teď myslím kolegu Šulce. Ale znovu opakuji: Zkusme se zamyslet samozřejmě nad tím, jak dál. Extrémní názory, zaslechl jsem i od vás, kolegů poslanců. Tak zrušme obecní policii. Je to jedna z možností. Ano, mějme jednu policii jako v mnoha jiných zemích Evropské unie či ve světě. Je to jedna z cest. Ale ptám se: Je to ta správná cesta v dnešní době? Je čas na tyto experimenty? Co potřebují policisté? Mít klid na práci. Opakují to všichni. Hlavně chceme mít klid na práci.

Já se nebráním změnám v rámci druhého čtení. Vůbec ne. Na to tedy máme tento legislativní postup, aby ve druhém čtení samozřejmě v rámci výboru pro bezpečnost či dalších výborů některé ty pasáže byly upraveny. Ale zamysleme se skutečně a zavzpomínejme na doby, kdy jsme stáli v čele jako vrchní velitelé ozbrojených sil. Vždy je to o tom starostovi či primátorovi, který si řekne, jak chce, aby fungovala obecní policie. Buď je dobrý, nebo špatný. Není to o nikom jiném. To, že si přetváříme tyto zákony k obrazu svému, zase je to o té samosprávě dané obce.

A když už tedy zaznívalo to, že obce to nechtějí, Svaz měst - na závěr, už končím, někteří se tady zlobí z toho dlouhého vystoupení, ale samozřejmě příprava této novely trvala hrozně dlouho, stála spoustu času a úsilí - Svaz měst a obcí jednoznačně podpořil novelu zákona o obecní policii. Kolegium ředitelů obecních policií rovněž tak jednoznačně podpořilo novelu zákona. Tak potom co dál. Já jenom tohle na závěr. Prosím vás, skutečně zkusme zapřemýšlet, kam kráčí obecní a městská policie, a zkusme najít nějakou shodu v rámci druhého čtení nebo v rámci jednání výboru a uvidíme, jestli má právo na život obecní policie. Čili tady uděláme takové zásadní změny, které by mohly vést k takové malé možná katastrofě v dalším fungování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Krátký. Prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Děkuji. Kolegové, kolegyně, já taky patřím mezi ty, co přišli z komunálu. Samozřejmě víme, že dneska si města a obce typu okresních a pověřených trojek dost dobře neumíme představit bez městské policie. Chci mluvit o dvou věcech. Každý v průběhu období jsme si určitě dělali šetření o nějaké žádanosti té služby občanům. Já neznám občana, který by nenadával na městskou policii, ale při statistickém šetření, když jsem se ho zeptal, kam volal, když se mu něco stalo, když něco potřeboval, on nevolal Policii České republiky, on volal tu špatnou městskou policii. Takže to je výsledek toho dvacetiletého vývoje.

Druhá věc. Já si myslím, kolegové, hlavně z toho komunálu, co jsme přišli, ona se ta situace mění. A dneska ty obce na financování celoevropských programů hledají a škrábou každou korunu. Bankami jsou nuceny, aby prokázaly snížení provozních nákladů. A nezlobte se, já mám informace nejméně ze tří měst, že uvažují o tom, aby prokázala schopnost splácet úvěry na investiční akce, uvažují: ty desítky milionů korun jsou i v té městské policii. A aby nenastalo to, co málokdo z nás chce, na jedné straně likvidace Policie České republiky a na druhé straně donucené obce třetího typu, aby vlastně městskou policii nakonec zrušily, protože prostě na ni nebudou mít.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Paroubek přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já chci opravdu stručně a technicky možná jenom zmínit jeden argument, který pan zpravodaj nezmínil, a ten argument je přece jenom rozdílný charakter obcí, což je málo platné. Já to řeknu trošku, abychom se snad zasmáli.

Když jsem byl náměstkem primátora v Praze, tak jsem své kolegy z ODS, kteří za mnou chodili s náměty, jak navýšit výdaje na městskou policii, trošku podezíral, že mají takové militaristicko-policejní záměry. Když jsem si ale uvědomil, že ta kriminalita poroste možná lineárně, možná v některých letech i rychleji než lineárně, tak jsem vždycky o těch penězích moc nemluvil. Domnívám se, že úvahy o zrušení městské policie jsou, pokud někdo takto uvažuje, liché, zejména v těch obcích, kde je vysoká kriminalita. Praha, města v Ústeckém kraji, města v Moravskoslezském kraji. To si neumím vůbec představit. U vás třeba ne, ale třeba Ostrava, pokud si pamatuji statistiky, tak to růžové není.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl asi poslední vystupující v obecné rozpravě, kterou tím pádem mohu ukončit. Ukončili jsme rozpravu v prvém čtení. Jenom se zeptám zpravodaje - hlasovat budeme pouze o přikázání? Nic jiného nezaznělo. Budeme se zabývat návrhem na přikázání, takže na vás zagonguji.

Pan poslanec Šulc chce navrhnout nějaký výbor.

 

Poslanec Jiří Šulc: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já jsem čekal dlouho na to souznění. Ono vypadalo, že tady není, ale myslím, že ten závěr byl trošku zbytečně vyhrocený. Já jsem tady nezaznamenal žádný návrh na zrušení městské policie ani druhý extenzivní návrh na to, aby se příliš posílily pravomoci tak, jak jsme o nich přemýšleli v 90. letech. Já si myslím, že na začátku to bylo trochu hektické. Taky jsem byl šest let -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, ale rozprava už není.

 

Poslanec Jiří Šulc: Já to zkrátím. (Smích v sále.) Celou dobu jsme se tady o tom bavili. Myslím, že by to mělo být v kompetenci výboru pro veřejnou správu. O to šlo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Zaplať pánbůh. Takže jde o výbor pro veřejnou správu. To můžeme navrhnout. Budeme hlasovat.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tento návrh projednal výbor pro bezpečnost, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Hlasování zařízení nefunguje.) Nefunguje? Opravdu? Tak to nějak ukončím, vynuluji. Hlasování rušíme a budeme hlasovat znovu. Všechny vás odhlásím, prosím, abyste se znovu přihlásili. To, co jsme dělali předtím, neplatí. Pokusíme se hlasovat ještě jednou. Nefunguje celá řada. Zkontrolujte, jestli říkají pravdu. (Smích v sále.) Vám se nedaří se přihlásit? (Probíhá kontrola hlasovacího zařízení.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP