Stenografický zápis 25. schůze, 26. října 2011


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura


78. Vládní návrh zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 450/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Svoboda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky /sněmovní tisk 451/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Pavel Suchánek


80. Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 452/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jan Látka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Látka
Poslanec Ladislav Šincl


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 453/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Hulinský
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 474/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Jaroslava Schejbalová


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslanec Jiří Zemánek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš


18. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 480/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Marek Benda
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Jan Látka


19. Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Václav Baštýř
Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Josef Smýkal


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Skopal


21. Návrh poslanců Marie Nedvědové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Marie Rusové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 345/ - prvé čtení

Poslankyně Marie Nedvědová
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Radek John
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Radek John
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Radek John
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Petrů
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Radek John
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Marie Nedvědová


22. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Alexandra Černého, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o způsobu uznávání nově vzniklých států Českou republikou /sněmovní tisk 349/ - prvé čtení

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Jana Kaslová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Jana Kaslová
Poslanec Václav Kubata
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Kateřina Konečná


23. Návrh poslanců Miloslavy Vostré, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandera Černého a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 353/ - prvé čtení

Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Miloslava Vostrá


24. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Petra Braného, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 361/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Pajer
Poslanec Vojtěch Filip
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 328/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Květa Matušovská


44. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací příslušné dohody podle článku XXI Všeobecné dohody o obchodu a službách (GATS) a konsolidovaná listina specifických závazků, která je přílohou GATS a tvoří její nedílnou součást /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Bauer


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o výsadách a imunitách Organizace pro zákaz chemických zbraní, podepsaná dne 15. června 2011 v Haagu /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Florián


25. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb. a další související zákony /sněmovní tisk 380/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Miroslav Jeník


26. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jan Klán
Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec František Sivera
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jiří Šlégr
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Čechlovský
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Václav Baštýř
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Lenka Andrýsová
Poslanec Radim Vysloužil
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský


27. Návrh poslanců Michala Doktora, Pavola Lukši a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - prvé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jaroslav Lobkowicz


28. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 428/ - prvé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec František Bublan


29. Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ("zákon o silničním provozu") a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Kaslová
Poslanec Václav Baštýř
Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Jana Kaslová
Poslanec Jan Pajer
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Miroslav Petráň
Poslankyně Jana Kaslová
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Václav Kubata
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslankyně Jana Kaslová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Václav Baštýř
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


30. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Bohuslava Sobotky, Víta Bárty a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 469/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Vítězslav Jandák
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo v 18.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP