Stenografický zápis 25. schůze, 27. října 2011


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


76. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec David Rath
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec David Rath
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Luděk Jeništa
Poslanec David Rath
Poslanec Luděk Jeništa
Poslanec David Rath
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec David Rath
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


39. Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 - 2020 /kód dokumentu 12474/11, KOM(2011) 398 v konečném znění/ /sněmovní tisk 500-E/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.20 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Bauer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Bauer


40. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny /kód dokumentu 9270/11, KOM(2011) 169 v konečném znění/ /sněmovní tisk 501-E/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Viktor Paggio
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Viktor Paggio
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Viktor Paggio


41. Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie /kód dokumentu 12478/11, KOM(2011) 510 v konečném znění/ a Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie /kód dokumentu 12480/11, KOM(2011) 511 v konečném znění/ /sněmovní tisk 508-E/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Dana Váhalová
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Dana Váhalová
Poslankyně Anna Putnová


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 12. července 2011 /sněmovní tisk 471/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Fischerová


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna 2011 /sněmovní tisk 478/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Květa Matušovská


47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011 /sněmovní tisk 486/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Fischerová


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob, přijatá v Haagu dne 13. ledna 2000 /sněmovní tisk 506/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jan Florián
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.29 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


77. Ústní interpelace

Poslanec Josef Tancoš
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Látka
Poslanec Radim Jirout
Poslankyně Alena Hanáková
Poslanec Jan Látka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Látka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Jaroslav Vandas
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jaroslav Vandas
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Milan Šťovíček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Šťovíček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Marta Semelová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Marta Semelová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Čechlovský
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jan Čechlovský
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Ladislav Velebný
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Adam Rykala
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Adam Rykala
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Josef Tancoš
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Karel Černý
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Milan Šťovíček
Poslanec Radim Jirout
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Radim Jirout
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Jan Čechlovský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 16.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP